Anasayfa Kitap Cevapları
5 Nisan 2024, 21:46 - Aysel Alpay Yazdı

2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 188-189-190-191-192. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE: Ülkemizde Hayat: 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları 188-189-190-191-192. Sayfa SDR Dikey Yayınları


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A) Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Aşağıdaki fotoğraflardan hangisinde kültürel miras ögelerimizden biri gösterilmemiştir?
Cevap:

2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üründür?
Cevap: A

A) Zeytin
B) Yumurta
C) Süt


3) Aşağıdakilerden hangileri hayvansal üretim faaliyetlerindendir?
● İpek böcekçiliği
▲ Arıcılık
■ Meyve suyu üretimi
Cevap: C

A) ● ■
B) ▲ ■
C) ● ▲


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

4) Aşağıdaki haritalardan hangisinde kırmızı nokta ile gösterilen yer, Türkiye’dir?
Cevap:

2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


5) 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C
A) Millî Mücadele’nin başarı ile sonuçlanması
B) Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmesi
C) Büyük Millet Meclisinin açılmış olması

Sonraki Ödev:  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 226-228. Cevapları MEB Yayınları

2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

6) Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Marşı’mızın şairidir?
Cevap: B

A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Mehmet Âkif Ersoy
C) Osman Zeki Üngör


B) Aşağıda verilen cümlelerden doğru bilgi içerenlerin yanındaki kutucuğa “D”, yanlış bilgi içerenlerin yanındaki kutucuğa “Y” yazınız.
Cevap:

(D)Mustafa Kemal, çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi.
(D)Dinî bayramlarda komşularımız ve akrabalarımızı ziyaret ederiz.
(Y)19 Mayıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
(D)Ülkemize farklı ülkelerden göç eden kişilere karşı anlayışlı olmalıyız.
(D)Bayrağımız ve İstiklâl Marşı’mız, ülkemizin bağımsızlık sembolleridir.


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C) Aşağıdaki noktalı yerlere, kutularda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

Demokrasi-dayanışma-akrabalarımızı-yöresel -kültürel-dünya

Sonraki Ödev:  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 75-76. Cevapları MEB Yayınları

1) Kadir Gecesi’nde dostluk, ………dayanışma…………. ve paylaşma gibi duyguları daha güçlü hissederiz.
2) 15 Temmuz’da …………demokrasi……... ve Millî Birlik Günü’nü kutluyoruz.
3) Dinî bayramlarımızda, …………akrbalarımızı………….. ve komşularımızı ziyaret ederiz.
4) Ülkemizin yerini, …………..dünya……….. haritası ve yerküre modeli üzerinde gösterebilmeliyiz.
5) Gelenek ve görenekler, halk oyunları, yöresel yemekler, giyim kuşam ……kültürel…… mirasımızı oluşturur.


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Ç) 1. “Bayram” kelimesi sizde neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.
Cevap: Coşku, birlik ve beraberlik duygularını çağrıştırıyor.

2. Aşağıda verilen şemadaki boşlukları tamamlayınız.
Cevap:

2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


3. “Millî birlik ve dayanışma” ne demektir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Milletin birlik içinde hareket etmesi zorlukların üstesinden birlikte gelmesi demektir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap