Anasayfa
Ara Bul
15 Ekim 2021, 1:09

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27-28. Cevapları Anka Yayınevi

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 27-28. Sayfa Anka Yayınları Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Anka Yayınevi

Soru: A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

Cevap:

(D) 1. Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler, günümüze gelinceye kadar değişime uğramıştır.
(D) 2. Su katmanı; okyanuslar, denizler, göller ve yer altı sularının oluşturduğu katmandır.
(Y) 3. Eskiden daha gelişmiş olduğu için, Dünya’nın şekliyle ilgili görüşler daha doğruydu.
(Y) 4. Hava katmanı görülmez ama havanın etkisi hissedilir.
(Y) 5. Dünya sadece karalardan ve sulardan oluşur.


Soru: B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazalım. Sözcükleri birden fazla yerde kullanabiliriz.

Cevap:

1. Dünya modelini incelediğimizde Dünya’mızı dört parçaya ayırırsak su tabakası üç parçayı oluştururken kara tabakası bir parçayı oluşturur.
2. Canlıları Güneş’ten gelen zararlı etkilerden hava katmanı korur.
3. Hava katmanına atmosfer de denir.
4. Dünya’mız kara katmanı, su katmanı ve hava katmanından oluşmaktadır.
5. Uydu fotoğraflarıyla Dünya’mızın küre şekline benzediği net olarak görülmektedir.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Anka Yayınevi

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.
Soru
: . Aşağıda verilenlerden hangisi, Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin göstergesidir?

Cevap: C

A. Çöllerin düz bir şekilde olması
B. Dağların farklı yükseklikte olması
C. Deniz kıyısına yaklaşan geminin önce dumanının görülmesi


Soru: 2. Su katmanının içinde aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

Cevap: A

A. Dağlar B. Göller C. Denizler


Soru: 3. Taş, toprak ve kaya parçalarından oluşan katmana ne denir?

Cevap: C

A. Su katmanı B. Kara katmanı C. Hava katmanı


Soru: 4. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi, Dünya’nın şekli ile ilgili çalışmalar yapmamıştır?

Cevap: A

A. Thomas Edison B. Macellan C. Aristo


Soru: 5. Aşağıdakilerden hangisi kara katmanını oluşturmaz?

Cevap: B

A. Ovalar B. Deniz tabanları C. Hava

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.