Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 14:10 - Zahit Yazdı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35. Cevapları MEB Yayınları

1. Ünite Değerlendirme Testi Cevapları

3. Sınıf Fen Bilimleri Cevaplarını paylaşarak, çözmüş olduğunuz testin cevaplarından emin olmak ve kontrol etmek amacıyla buradan faydalanabilirsiniz.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33. Cevapları MEB Yayınları

Cevap Anahtarı

1.▲. Kalınlığı her yerde aynı değildir.
●. Dünya’nın tüm yüzeyini kaplar.
★. Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.
Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir?
A) Yer kabuğu
B) Manto
C) Çekirdek

Cevap: A


2. Demet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını vermiştir?
A) Üzerinde insanların, kara hayvanlarının ve pek çok bitki türünün yaşadığı
katman hangi katmandır?
B) Dünya yüzeyinin çoğunluğunu kaplayan katman hangi katmandır?
C) Dünya’mızı saran ve atmosfer de adı verilen katman hangi katmandır?

Cevap: C


3. Dünya’mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dünya’mızın şekli küpe benzer.
B) Dünya’mızın şekli küreye benzer.
C) Dünya’mızın şekli silindire benzer.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81-82. Cevapları MEB Yayınları

Cevap: B


4. ★. Deniz, okyanus, yer altı suları, dereler bu katmandadır.
●. Pek çok canlıya ve bitkiye ev sahipliği yapar.
▲. Karalardan daha az alanı kaplar.
Su katmanı için yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ★ B) ● C) ▲

Cevap: C


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34. Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34. Cevapları

5. Görseldeki çocuk hangi katmanları hisseder?
A) Kara ve su katmanı
B) Hava katmanı
C) Kara, su ve hava katmanı

Cevap: C


6. ‘’İçi ateş, üstü taş, üzerinde bin bir baş‘’ bilmecesinin cevabı ne olabilir?
A) Uzay
B) Dünya
C) Güneş

Cevap: B


7. Dünya’mızın şeklini aşağıdaki hangi meyveye benzetebiliriz?
A) B) C)

Cevap: B


8. ‘’Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ………… denir.’’ Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kara
B) Hava
C) Su

Cevap: A


9. ‘’Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür. ‘’ Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Dünya’mızın şeklinin düz olduğunun.
B) Dünya’mızın şeklinin küreye benzediğinin.
C) Dünya’mızın yüzeyinde su bulunduğunun.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120-121-122. Cevapları MEB Yayınları

Cevap: B


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35. Cevapları MEB Yayınları

10. Yanda verilen Dünya fotoğrafına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi görülemez?
A) Dünya’mızın iç katmanları
B) Dünya’mızın yüzeyinde karaların olduğu
C) Dünya’mızın yüzeyinde su olduğu

Cevap: A


11. Pisagor
Birûnî
Macellan
Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü nedir?
A) Dünya’mızın yüzeyinde denizler olduğunu söylemişlerdir.
B) Dünya’mızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır.
C) Dünya’mızın tepsi gibi düz olduğuna inanmışlardır.

Cevap: B


12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Dünya’mızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar.
B) Dünya’mızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar.
C) Dünya’mızın yüzeyinde karalar ve sular eşit olarak yer kaplar.

Cevap: B


13. Kar, yağmur, sis gibi doğa olayları Dünya’mızın hangi katmanında gerçekleşir?
A) Hava
B) Kara
C) Su

Cevap: A


14. Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?
A) Dağları
B) Ovaları
C) Suları

Cevap: C

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.