Anasayfa
Ara Bul
3 Eylül 2021, 1:39
Mehmet
Yönetici

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları 176-177 Sayfa MEB Yayınları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 176-177 Cevapları MEB Yayınları Değerlendirme Zamanı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

Değerlendirme Zamanı
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükler ile tamamlayınız.
Su – Pil – Güneş – Hava – Güneyi – Hava – Cam – Kağıt-  Plastik -TEMA

1. Sebze ve meyvelerin yetişmesinde hava, güneş, su önemli yer tutar.
2. Karınca yuvalarının girişi güneyi gösterir.
3. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava  kirliliğine neden olur.
4. Ağaçlandırma yapmak, erozyonu önlemek ve bu konularda insanları bilinçlendirmek TEMA Vakfının görevleri arasındadır.
5. Doğayı korumak için pil, cam, kağıt, plastik gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.

  1. D
  2. Y
  3. D
  4. D
  5. Y

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki görsellerden hangisi çevre kirliliği ile ilgili değildir?

Cevap: B

2. I. Bilinçsiz avlanmayı engellemek
II. Ormanları korumak, ağaç dikmek
III. Denizleri, gölleri kirletmemek
IV. Bütün atıkları aynı çöp kutusuna atmak
Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğayı korumak ile ilgili önlemlerdendir?

Cevap: C

A) II, III, IV B) I, II, IV C) I, II, III

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi su kirliliği ile ilgilidir?

Cevap: B

A) Piknik yapanların çöplerini etrafa atmaları
B) Gemilerin zararlı atıkları denizlere boşaltması
C) Fabrika bacalarının havayı kirletmesi

4. Güneş’in doğduğu yöne sol kolunu uzatan Seçil’in önü hangi yönde kalır?

Cevap: A

A) Güney B) Batı C) Kuzey

5. Biten pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: C

A) Bahçeye atmak
B) Çöp kutusuna atmak
C) Atık pil kutusuna atmak

Sonuç:

  1. B
  2. C
  3. B
  4. A
  5. C

Çevremiz, canlılar, geri dönüşüm ile ilgili öğrendiklerimizin hepsi günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve hayatımıza tatbik etmemiz gereken konulardır. Bu nedenle iyi bir şekilde öğrenmek ve uygulamak gerekmektedir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.