Anasayfa
Ara Bul
17 Eylül 2021, 22:07
Mehmet
Yönetici

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları Evren Yayıncılık

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları 180, 1181, 182, 183. Sayfa EVREN Yayıncılık Üniteyi Değerlendirelim

6. ÜNİTE: DOĞADA HAYAT

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Evren Yayınları

A. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük ya da sözcük grubuyla tamamlayınız.

Cevap:

1. Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
2. Güneş’in doğduğu yön doğudur.
3. Kâğıt atıklar, geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir.
4. Su kaynaklarının kirlenmesi, toprağın da kirlenmesi demektir.
5. İnsanlar, barınmak için doğal çevreyi değiştirebilir.
6. Ülkemizde, doğa ve çevrenin korunması ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından birisi TEMA Vakfıdır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

Cevap:

1. (D) Bitkilerin yetişmesi için iklim koşulları çok önemlidir.
2. (D) Cam şişe atıkları, geri dönüşüm ile yeniden kullanılabilir.
3. (D) Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları toprağı kirletir.
4. (Y) Doğada yönümüzü sadece Güneş ile bulabiliriz.
5. (Y) Geri dönüşüm sayesinde atık miktarı artar.
6. (Y) İnsanların, doğal çevredeki olumsuz etkileri yalnızca su ve havayı kirletir.
7. (D) Ağaçların kesilmesi, hava kirliliğinin artmasına neden olur.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Evren Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, nesli tükenmekte olan canlılardan biridir?

Cevap: B

A. Lale B. Sevgi çiçeği C. Papatya

2. Zeytin- Susam -Ayçiçeği
Yukarıda verilen besinlerden elde edilen yağların insan yaşamı için önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A. Vücudumuzu hastalıklardan korur.
B. Vücudumuza en fazla enerjiyi verir.
C. Yemeklerimize lezzet verir.

3. Aşağıdaki besinlerden hangisi, toprağın altında yetişir?

Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi, ormanda yolumuzu kaybedersek yönümüzü bulmamıza yarar?

Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Evren Yayınları

5. Aşağıdakilerden hangisi, doğayı ve çevreyi korumada sorumluluk alan bir kişinin davranışı değildir?

Cevap: A

A. Yediği şekerlerin kâğıtlarını yere atmak
B. Eldiven takarak çevredeki çöpleri toplamak
C. Kâğıt, plastik, pil gibi atıkları geri dönüşüm kutusuna atmak

6. Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevrede yaptıkları değişikliği anlatır?

Cevap: C

7. Aşağıdakilerden hangisi, ağaç dikmemizi gerektiren bir neden değildir?

Cevap: C

A. Erozyonu önlemesi
B. Havayı temizlemesi
C. Ulaşımı kolaylaştırması


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Evren Yayınları

8. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği doğrudur?

Cevap: B

9. Aşağıdakilerden hangisi bitkiden elde edilir?

Cevap: A

10. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli tükenmek üzeredir?

Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları 99, 100, 101. Sayfa EVREN Yayıncılık Trafik Kurallarına Uyalım


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Evren Yayınları

Trafikte karşıdan karşıya nerelerden geçiyorsunuz? Neden?

Cevap: Yaya geçidinden, üst geçit veya alt geçidi kullanarak geçiyorum.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Evren Yayınları

Trafik kurallarına uymak neden gereklidir? İki örnek veriniz.

Cevap: Trafik kuralları toplumun düzeni için oluşturulmuş birer maddelerdir. İnsanlar bu kurallara uyarak hem kendi canını hem de karşıdaki kişinin canını tehlikeye atmaktan kurtarıyor. Mesela yaya geçidi olmasaydı sürücülerin hiçbiri yayalara yol vermeyecek ve trafik kazaları oluşacaktı veya kırmızı ışık olmasaydı büyük kazalar olabilirdi.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Evren Yayınları

Öz Değerlendirme
Aşağıdaki cümleleri okuyup size uygun olanları “X” ile işaretleyiniz.

Cevap:

(Her zaman) Işıklı trafik işaret cihazının olduğu yerlerden karşıya geçerim.
(Her zaman) Karşıya geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını beklerim.
(Her zaman) Karşıya geçmek için yaya geçitlerini kullanırım.
(Her zaman) Karşıya geçmek için üst veya alt geçitleri kullanırım.
(Her zaman) Karşıya geçmek için trafik polisi varsa onun işaretlerine dikkat ederim.
(Her zaman) Duran iki aracın arasından karşıya geçmem.
(Her zaman) Cadde ve kaldırımda top oynamam.
(Her zaman) Yolculuk sırasında emniyet kemerini takarım.
(Her zaman) Sürücüyü meşgul etmem.
(Her zaman) Araç durunca araçtan inerim ve araca binerim.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları Evren Yayınları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları


1 . ÜNİTE: OKULUMUZDA HAYAT

 • Güçlü ve Güçlendireceğim Yönlerim Cevapları Sayfa 11-12-13
 • Arkadaşlarıma Karşı Davranışlarım Cevapları Sayfa 14-15-16
 • Arkadaşlarımın Davranışları Cevapları Sayfa 17-18-19
 • Arkadaşlık Bağlarımı Güçlendiriyorum Cevapları Sayfa 20-21-22
 • Sınıfımın ve Okulumun Krokisini Çiziyorum Cevapları Sayfa 23-24-25
 • Okulumuzun Bize Katkıları Cevapları Sayfa 26-27-28
 • Sosyal Yardımlaşmalara Katılıyorum Cevapları Sayfa 29-30-31
 • Okulda İsteklerimi Belirtiyorum Cevapları Sayfa 32-33-34-35
 • Okul Kaynaklarını Tasarruflu Kullanıyorum Cevapları Sayfa 36-37-38
 • Meslekleri Araştırıyorum Cevapları Sayfa 39-40-41
 • Üniteyi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 42-43-44-45-46-47

2 . ÜNİTE: EVİMİZDE HAYAT

 • Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım Cevapları Sayfa 49-50-51-52
 • İyi ki Komşularımız Var Cevapları Sayfa 53-54-55
 • Evimin Yerini Krokiyle Gösteriyorum Cevapları Sayfa 56-57
 • Evdeki Sorumluluklarım Cevapları Sayfa 58-59-60
 • Kullandığımız Alet ve Teknolojik Ürünler Cevapları Sayfa 61-62-63
 • Evdeki Kaynakları Verimli Kullanıyoruz Cevapları Sayfa 64-65-66-67-68
 • Planlı Olmanın Faydaları Cevapları Sayfa 69-70-71
 • Bütçemize Özen Gösteriyorum Cevapları Sayfa 72-73-74
 • Üniteyi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 75-76-77

3 . ÜNİTE: SAĞLIKLI HAYAT

 • Kişisel Bakımımızı Yapıyoruz Cevapları Sayfa 79-80
 • Sağlıklı Besinler Satın Alıyoruz Cevapları Sayfa 81-82
 • Karpuzu Yazın, Portakalı Kışın Yiyoruz Cevapları Sayfa 83-84
 • Dengeli Besleniyoruz Cevapları Sayfa 85-86-87-88
 • Sağlık İçin Temizliğe Dikkat Ediyoruz Cevapları Sayfa 89-90-91
 • Üniteyi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 92-93-94

4 . ÜNİTE: GÜVENLİ HAYAT

 • Kırmızı Yandı, Dur! Cevapları Sayfa 96-97-98
 • Trafik Kurallarına Uyalım Cevapları Sayfa 99-100-101
 • Aman Dikkat! Kaza Olmasın Cevapları Sayfa 102-103-104
 • Acil Bir Durum Var Cevapları Sayfa 105-106-107
 • Eyvah! Tehlikedeyim Cevapları Sayfa 108-109-110
 • Güvenliğim Tehlikede mi? Cevapları Sayfa 111-112-113-114
 • Oyun Araçlarını Güvenli Kullanırım Cevapları Sayfa 115-116-117
 • Üniteyi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 118-119-120-121

5 . ÜNİTE: ÜLKEMİZDE HAYAT

 • Yönetim Birimleri Cevapları Sayfa 123-124-125
 • Ülkemizin Yönetim Şekli Cevapları Sayfa 126-127-128
 • Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz Cevapları Sayfa 129-130-131-132-133
 • Ülkemin Gelişmesindeki Sorumluluklarım Cevapları Sayfa 134-135
 • Ortak Kullanım Alanlarımız Cevapları Sayfa 136-137-138
 • Millî Birlik ve Beraberliğimiz Cevapları Sayfa 139-140-141
 • Ülkemizdeki Farklı Kültürler Cevapları Sayfa 142-143-144-145
 • Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Cevapları Sayfa 146-147-148-149
 • Ülkeme Katkıda Bulunanlar Cevapları Sayfa 150-151-152-153
 • Üniteyi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 154-155-156-157

6 . ÜNİTE: DOĞADA HAYAT

 • Ya Olmasalardı? Cevapları Sayfa 159-160-161-162
 • Meyve ve Sebzelerin Yetişme Koşulları Cevapları Sayfa 163-164-165
 • Doğada Yönümü Buluyorum Cevapları Sayfa 166-167-168
 • Doğal Çevreye Etkilerimiz Cevapları Sayfa 169-170-171-172-173
 • Doğayı ve Çevreyi Koruyorum Cevapları Sayfa 174-175-176
 • Geri Dönüşümün Bize ve Çevremize Katkıları Cevapları Sayfa 177-178-179
 • Üniteyi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 180-181-182-183

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.