Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:16
Zahit
İçerik Sağlayıcı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14- Sayfa Cevapları MEB Yayınları Doğal Sayılar

 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14. Sayfa cevapları

1.  Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

Cevap: 

100 : Yüz                                                      402 : Dört yüz iki

119 : Yüz on dokuz                                     503 : Beş yüz üç

109 : Yüz dokuz                                           64 : Altmış dört

86 : Seksen altı                                            708 : Yedi yüz sekiz

310 : Üç yüz on                                            866 : Sekiz yüz altmış altı

 

2. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız. 

Cevap: 

Üç yüz doksan beş : 395                              Dokuz yüz doksan : 990

Kırk iki :                     42                                 İki yüz dokuz :          209

Yüz yetmiş sekiz :     178                               Altmış :                       60

İki yüz dört :              204                              Dört yüz kırk dört :   444

Altı yüz dört :            604                              Sekiz yüz :                   800

 

3. Bloklarla modellenmiş sayı ve sayıların okunuşlarını yazınız. 

Cevap: 

sayıların okunuşları

 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 15. Sayfa cevapları

4. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi abaküs üzerinde gösteriniz. 

Cevap: 

abaküs

 

5. Aşağıda abaküs ile verilen üç basamaklı doğal sayıları ve okunuşlarını örnekteki gibi yazınız. 

Cevap: 

abaküs ile üç basamaklı doğal sayılar

 

 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16. Sayfa cevapları

6. Aşağıdaki verilenlere göre sayıları ve sayıların okunuşlarını yazınız. 

Cevap: 

1 yüzlük 5 onluk 1 birlik : 151 –  Yüz elli bir

4 yüzlük 6 onluk 2 birlik : 462 -Dört yüz altmış iki

3 yüzlük 9 onluk 6 birlik : 396 – Üç yüz doksan altı

8 yüzlük 0 onluk 0 birlik : 800 – Sekiz yüz

9 Yüzlük 5 onluk 7 birlik : 957 – Dokuz yüz elli yedi

2 Yüzlük 0 onluk 5 birlik : 205 – İki yüz beş

 

7. Aşağıdaki acil durum telefon numaralarını ve numaraların okunuşlarını yazınız.

Cevap: 

Ambulans: 112 – Yüz on iki

Polis : 155 – Yüz elli beş

Yangın : 177 – Yüz yetmiş yedi

Jandarma : 156 – Yüz elli altı

İtfaiye :110 -Yüz on

 

 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 17. Sayfa cevapları

8. Beren, Yağız Cem ve Alya’nın okul numaraları basamaklarına göre aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilere göre okul numaralarını tabloya yazınız. 

Cevap: 

Beren’in okul numarası 4 onluk, 7 yüzlük, 3 birlikten oluşuyor : 743

Yağız’ın okul numarası 8 birlik, 6 onluk, 2 yüzlükten oluşuyor : 268

Cem’in okul numarası 9 onluk, 1 yüzlükten oluşuyor :  190

Alya’nın okul numarası 9 birlik, 3 yüzlükten oluşuyor : 309

 

9. Aşağıdaki rakamları birer kez kullanarak en büyük ve en küçük üç basamaklı sayıları oluşturunuz. 

Cevap: 

4,1,8

En büyük üç basamaklı sayı : 841

En küçük üç basamaklı sayı : 148

 

9,3,5

En büyük üç basamaklı sayı : 953

En küçük üç basamaklı sayı : 359

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.