Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mart 2023, 21:00 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126-127-128. Cevapları TUNA Yayınları

3. Sınıf Matematik 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

3. Ünite Sayılar Ve İşlemler  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126-127-128. Cevapları TUNA Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları TUNA Yayınları

1. “Zeliha’nın 2 kalemi vardır. Okan ise Zeliha’nın kalem sayısının üç katı kadar kaleme sahiptir. Okan’ın kaç kalemi vardır?”
Cevap: 2 x 3 = 6

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları TUNA Yayınları


2. Yüzlük tablodan yararlanarak çarpım tablosu yapınız.
2 x 7 , 3 x 5 , 4 x 6 , 5 x 4 , 6 x 8 , 7 x 3 , 8 x 9 , 9 x 2 , 10 x 4 işlemlerinin sonuçlarını tabloda işaretleyiniz. Sonuçları nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları TUNA Yayınları


3. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulunuz
Cevap:

38 x 4 = 152
63 x 5 = 315
25 x 13 = 299
32 x 25 = 800
256 x 3 = 768
107 x 8 = 856


4. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
Cevap:

a. 2 x 10 = 20
b. 4 x 10 = 40
c. 51 x 10 = 510
ç. 84 x 10 = 840
d. 3 x 100 = 300
e. 4 x 100 = 400
f. 7 x 100 = 700


5. 2 x 5 işleminin sonucunu bulunuz. Bu işlemi birinci çarpanı 1 artırarak yapınız. Bulduğunuz sonuç ile ilk sonucu karşılaştırınız. Çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini açıklayınız.
Cevap: 1. Çarpanı bir attırdığımız zaman 2. çarpan kadar fazlalaşmıştır.

2 x 5 = 10
3 x 5 = 15


6. 2 x 6 işleminin sonucunu bulunuz. Bu işlemi ikinci çarpanı 1 azaltarak yapınız. Bulduğunuz sonuç ile ilk sonucu karşılaştırınız. Çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini açıklayınız.
Cevap: İkinci çarpanı 1 azalttığımız zaman 1. çarpan kadar azalmıştır.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 225-226-227-229. Cevapları TUNA Yayınları

2 x 6 = 12
2 x 5 = 10


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları TUNA Yayınları

7. Bir okulda 25 sınıf ve her sınıfta 24 sıra vardır. Bu okulda kaç sıra vardır?
Cevap:   25 x 24 = 600 sıra vardır.


8. Bir gösteri salonunda 12 sıra ve her sırada 30 koltuk vardır. Bu salona okul mevcudu 304 olan bir okulun öğrencileri geldiğinde kaç koltuk boş kalır?
Cevap:

12 x 30 = 360
360 – 304 = 56 koltuk boş kalır.


9. Bir çiçekçi, dükkânındaki güllerle her birinde 12 gül olacak şekilde 25 demet yaptı. Geriye 2 gül kaldığına göre bu çiçekçide kaç gül vardı?
Cevap:

12 x 25 = 300
300 + 2 = 302 tane gül vardır.


10. “Bir otoparkta 15 sıra vardır. Her sıraya 20 araç park edebilir.” Yukarıdaki bilgilerle çarpma işlemi gerektiren bir problem kurunuz.

Her sıraya 20 Araç park edildiğine göre bu otoparkta kaç araba vardır?
Cevap:

15 x 20 = 300 araç vardır.


11. Kitap toplama kampanyasına katılan 5 öğrenci toplam 45 kitap getirdi.
Öğrenciler aynı sayıda kitap getirdiğine göre her öğrenci kaç kitap getirmiştir?

Cevap: 45/5 = 9 kitap getirmiştir.


12. 16/8 işleminin sonucunu sayı doğrusu kullanarak bulunuz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları TUNA Yayınları


13. Aşağıdaki bölme işlemlerine devam edilip edilmeyeceğini belirleyiniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları TUNA Yayınları (1)


14. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları TUNA Yayınları (2)


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları TUNA Yayınları

15. Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız.
Cevap:

a. 10/10  = 1
b. 20/10 = 2

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2023

16. Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölünen, bölen, bölüm ve kalanı belirleyiniz.
Bu terimler arasındaki ilişkiyi kullanarak işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları TUNA Yayınları


17. Bir öğrenci, 62’yi 5’e böldüğünde bölümü 12 ve kalanı 2 bulmuştur. Bu öğrencinin işlemi doğru yapıp yapmadığını bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi kullanarak kontrol ediniz.
Cevap:

5 x 12 = 60
60 + 2 = 62 Doğrudur.


18. Manav İbrahim Amca, birinde 15 kg, diğerinde 13 kg patates olan iki çuvaldaki patatesleri karıştırıp her birinde 4 kg olacak şekilde torbalara koydu. İbrahim Amca kaç torba kullanmıştır?
Cevap:

15 + 13 = 28
28/4 = 7 torba kullanmıştır.


19. Sınıfımızı süslemek için 40 tane balon getirdik. Balonların 4 tanesi patladı. Kalan balonları 6 gruba ayırdık. Her grupta kaç balon olur?
Cevap:

40 – 4 = 36
36/6 = 6 balon olmuştur.


20. “Arif Bey, bahçesinden sabah 35 kg, öğleden sonra ise 25 kg portakal topladı. Topladığı portakalları 6 çuvala eşit miktarlarda koydu.”
Yukarıdaki bilgileri kullanarak bir problem kurunuz

Arif Bey kaç çuval kullanmıştır?
Cevap:

35 + 25 = 60
60/6 = 10 çuval kullanmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.