Anasayfa Kitap Cevapları
28 Eylül 2022, 1:32 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları TUNA Yayınları

3. Sınıf Matematik 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1. Ünite – Sayılar Ve İşlemler 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları TUNA Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları TUNA Yayınları

1. Aşağıdaki sayıların okunuşunu noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. 160 → Yüz altmış
b. 307 → Üç yüz yedi
c. 635 → Altı yüz otuz beş


2. Aşağıda okunuşları verilen sayıları noktalı yerlere yazınız
Cevap:

a. Yüz bir → 101
b. İki yüz elli üç → 253
c. Sekiz yüz yetmiş dört → 874
ç. Dokuz yüz on → 910


3. 452’den başlayarak 457’ye kadar birer ileriye ritmik sayarken söyleyeceğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 452 – 453 – 454 – 455 – 456 – 457


4. 250’den başlayarak 300’e kadar onar ritmik sayarken söyleyeceğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 250 – 260 – 270 – 280 – 290 – 300


5. 300’den başlayarak 900’e kadar yüzer ritmik sayarak oluşturulan aşağıdaki sayı örüntüsünde “ ? ” yerine gelecek sayıları bulunuz.
Cevap: 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900


6. Birler basamağı 2, onlar basamağı 9 ve yüzler basamağı 4 rakamıyla
oluşturulan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A. 294 B. 492 C. 942


7. Aşağıdaki sayılarda 5 rakamının basamak değerlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. 159 → 5 Onlar basamağındadır. Değeri 50’dir.
b. 508 → 5 Yüzler basamağındadır. Değeri 500’dir.
c. 645 → 5 Birler basamağındadır. Değeri 5’dir.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 225-227-228-229. Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları TUNA Yayınları

8. Aşağıdaki sayılar en yakın oldukları onluklarla eşleştirilmiştir. Sayıların yanındaki kutucuklara eşleştirmeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları TUNA Yayınları


9. Aşağıdaki sayıların en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hâlini noktalı yerlere
yazınız

Cevap:

a. 139 → 100
b. 253 → 300
c. 481 → 500
ç. 647 → 600
d. 790 → 800
e. 862 → 900


10. Aşağıdaki sayıların arasındaki kutucuklara “ < ” , “ > ” veya “ = ” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları TUNA Yayınları


11. 601, 604, 582, 585, 700 sayılarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 582 < 585 < 601 < 604 < 700


12. 10’dan başlayarak altışar ritmik saydığınızda söylediğiniz 5. sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

A. 34 B. 40 C. 46


Soru: 13. Adile teyze, yaptığı kurabiyeleri her birinde 7 kurabiye olacak şekilde tabaklara koydu. Adile teyze 35 kurabiye yaptığına göre kaç tabak kullandığını yedişer ritmik sayarak bulunuz.
Cevap: 7 – 14 – 21 – 28 – 35 → Toplamda 5 tabak kullanmıştır.


14. 25’ten başlayarak sekizer ritmik saydığınızda söylediğiniz 4. sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A. 41 B. 49 C. 57


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları TUNA Yayınları

15. 52’den başlayarak dokuzar ritmik saydığınızda söylediğiniz 6. sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A. 79 B. 88 C. 97


16. 11 – 15 – 19 – ? – 27 – 31
Yukarıda verilen sayı örüntüsünde “ ? ” yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A. 21 B. 23 C. 25

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164-165-166-167-168. Cevapları MEB Yayınları

17. 5, 10, 15, ? , 25 …
Yukarıdaki sayı örüntüsü 5’ten başlanarak beşer ilave etmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu örüntüdeki eksik sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A. 17 B. 20 C. 23


18. Aşağıdaki sayılardan tek olanların yanındaki kutucuğa “ T ”, çift olanların yanındaki kutucuğa “ Ç ” yazınız.
Cevap:

(Ç)  a. 22
(T) b. 39
(Ç) c. 58
(T) ç. 71


19. Aşağıdaki toplamların tek sayı mı, çift sayı mı olduğunu noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. 1 + 7 = 8 (Ç)
b. 3 + 6 = 9 (T)
c. 4 + 7 = 11 (T)
ç. 2 + 8 =10 (Ç)
d. 8 + 12 = 20 (Ç)
e. 5 + 15 = 20 (Ç)


20. 4 sayısının Romen rakamları ile ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

A. IV B. V C. VI


21. Aşağıdaki sayıların Romen rakamlarıyla ifade edilişini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. 6 = VI b. 11 = XI c. 18 = XIII


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları TUNA Yayınları

22. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları TUNA Yayınları


23. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Bulduğunuz toplamları karşılaştırınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları TUNA Yayınları


24. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları TUNA Yayınları


25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları TUNA Yayınları


26. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu zihinden bulunuz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları TUNA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.