Anasayfa Kitap Cevapları
26 Şubat 2022, 2:42 - Mehmet Yazdı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları ADA Yayıncılık

3. Matematik Ders Kitabı 12-13-14. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Doğal Sayılar


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12. Sayfa Cevapları

Doğal Sayıları Okuyalım ve Yazalım
Koca katran anıt ağacı’nın yaşını belirten doğal sayı kaç basamaklıdır? 

Cevap2: Koca katran ağacı üç basamaklıdır.
Birlikte Yapalım:
Tabloda kaç tane pul olduğunu söyleyelim.
Cevap: Tabloda 90 tane pul vardır.

Oluşturduğumuz gruptaki pulları da diğer pullara eklediğimizde kaç tane pul olur? Söyleyelim. 

Cevap2: Oluşturduğumuz pullar 10 gruptakiler 90 pul Böylece 10+90=100 eder.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14. Sayfa Cevapları

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. 
Cevap:

214 = İki yüz on dört 

407 = Dört yüz yedi

735 = Yedi yüz otuz beş

916 = Dokuz yüz on altı

2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına yazınız. 

Üç yüz elli dört = 354 

Beş yüz kırk = 540 

Altı yüz yedi = 607

Sekiz yüz doksan altı = 896 

3. Aşağıdaki tabloda Verilen rakamları kullanarak üç basamaklı doğal sayılar oluşturunuz. Oluşturduğunuz doğal sayıları okuyunuz. 

528 = Beş yirmi sekiz.

706 = Yedi yüz altı.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 15-18-20. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Ritmik Sayalım


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 15. Sayfa Cevapları

Zeynep Hanım’ın raflardaki reçel kavanozlarını sayarken söylediği sözler arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 
Cevap: Zeynep Hanım 4’lü ritmik sayı ilişkisine göre kavanozlarını saymaktadır.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18. Sayfa Cevapları

Ritmik sayarken kullandığınız yöntemleri anlatınız. 

Cevap2: Ritmik sayarken 2’şerli 5’erli, 10’lu ritmik sayıları kullanıyorum.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 20. Sayfa Cevapları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. İleriye doğru altışar ritmik sayarken 42’den sonra hangi doğal sayı söylenir?
Cevap: A) 48

2) İleriye doğru yedişer ritmik sayarken 49’dan sonra söylenen doğal sayıda kaç onluk, kaç birlik vardır? 
Cevap: B) 5 onluk + 6 birlik vardır.

3) Aşağıdaki ileriye doğru sekizer ritmik saymalardan doğru olanını işaretleyiniz. 

Cevap2: C) 8 -16 – 24- 32- 40- 48

4) Aşağıdaki ileriye doğru dokuzar ritmik saymada yanlış yazılan sayı hangisidir? 
Cevap: B) 42

5) Aşağıdaki ritmik saymayı ileriye doğru onar sayarak tamamlayınız. 

Cevap: 272 – 282 – 292 – 302 – 312 – 322 – 332

6) Aşağıdaki ritmik saymayı ileriye doğru yüzer sayarak tamamlayınız. 
Cevap: 146 – 246 – 346 – 446 – 546 – 646 – 746

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220. Cevapları TUNA Yayınları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 21- 22-23. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Basamak adlarını ve Basamak Değerlerini Öğrenelim


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 21. Sayfa Cevapları

Dolmabahçe Sarayı’nın oda sayısındaki 8 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır? Söyleyiniz. 

Cevap2: 285 odalı olan dolmabahçe Sarayı’ndaki 8 rakamı onlar basamağında bulunmaktadır.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23. Sayfa Cevapları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23. Sayfa Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 24-25-26. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Doğal Sayıları En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlayalım


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 24. Sayfa Cevapları

Murat’ın koştuğu mesafe mi yoksa parkuru tamamlamak için koşması gereken mesafe mi kısadır? Açıklayınız. 
Cevap: Parkuru tamamlamak için koşması gereken mesafe koştuğundan daha kısadır.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 26. Sayfa Cevapları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 26. Sayfa Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 27-282-29. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Doğal Sayıları Karşılaştıralım ve Sayalım


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 27. Sayfa Cevapları

Fatma, Murat ve Şeyma’nın doğru cevap sayılarını karşılaştırınız.
Cevap: Şeyma:33 >Fatma: 29> Murat:27 karşılaştırması bu şekildedir.

Doğru cevap sayılarını karşılaştırırken sayıların hangi basamaklarına baktınız? Açıklayınız. 
Cevap: Onlar basamağına bakarak sayıları karşılaştırdım.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1) Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 674> 435 >375> 242 >97

2) Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 

Cevap2: 73 <448<458<614<834

Aşağıdaki doğal sayılar sıralanmıştır. Sayıların aralarına “<” ve “>”sembollerinden uygun olanlarını koyunuz. 
Cevap:

415 < 542< 611<672 <810

672 >582> 571 >318> 247

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Sayı Örtüsünü Genişletelim


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30. Sayfa Cevapları

Ayakkabıcı 34 numaralı ayakkabı kutusunun üzerine hangi ayakkabı kutusunu koymalıdır? Tartışalım. 

Cevap2: Ayakkabıcı ayakkabı kutularını iki numara artırarak yerleştirmiştir. Buna göre 34 numaralı kutunun üstüne 36 numarayı koymalıdır.
BİRLİKTE YAPALIM
Her bir adımda kaç kare olduğunu sayıp aşağıdaki tabloya yazalım. 
Cevap:

  1. Adım: 4 kare vardır.
  2.  Adım: 9 kare vardır.
  3. Adım: 14 kare vardır.
  4. Adım: 14 kare vardır.
  5. Adım: 24 kare vardır.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 33. Sayfa Cevapları

Birinci adımı 11 olan ve her adımda 7 artan sayı örüntüsünü oluşturalım. 
Cevap:

11- 18-25- 32-39-46-53-60

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 34. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki formaların üzerindeki numaralar bir sayı örüntüsü oluşturmuştur. Sayı örüntüsünün kuralını modelleyerek belirleyiniz. Numaraları yazılmayan formaların numaralarını formaların üzerlerine yazınız. 
Cevap:

Sayı Örüntüsü

2. Aşağıdaki eteklerin üzerinde yazılı olan sayılar bir sayı örüntüsünü oluşturmuştur. Sayı örüntüsünün kuralını belirleyiniz. Belirlediğiniz kurallara göre sayı örüntüsünü 4 adım genişletiniz. 
Cevap:

42 -39 -36 -33 -30 -27 –24 -21 -18 -15

3. 10 ile başlayan ve her adımda bir önceki adımda verilen sayı 5 artan bir sayı örüntüsünün 5 adımını oluşturunuz. 
Cevap:

10-15-20-25-30

4. 50 ile başlayan ve her adımda bir önceki adımda verilen sayı 3 azalan bir sayı örüntüsünün 5 adımını oluşturunuz. 
Cevap:

50- 47 -44 -41 -38

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35-36-37-38. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Tek ve Çift Doğal Sayıları Öğrenelim


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35. Sayfa Cevapları

Anneniz ayakkabılıkta eşi olan terliklerden birini getirmenizi istese bu isteğini nasıl ifade eder söyleyiniz? 
Cevap: Kızım/Oğlum ayakkabılıktan bana bir çift terlik getirir misin?

Anneniz ayakkabılıkta eşi olmayan terliği getirmenizi istese bu isteğini nasıl ifade eder? Söyleyiniz.

Cevap2: Kızım/ Oğlum ayakkabılıktan tek olan terliği getirir misin?

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40-42-43-44-45. Cevapları MEB Yayınları

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM
1. Meyvelerin sayısının tek doğal sayı mı, çift doğal sayı mı olduğunu belirleyiniz ve altlarına yazınız. 
Cevap:

Muz: 5 tane olduğu için tek sayıdır.

Elma: iki tane olduğu için çift sayıdır.

Erik: 8 tane olduğu için çift sayıdır.

Çilek: 7 tane olduğu için tek sayıdır.

2. Aşağıdaki bulutlardan doğal sayı olanları sarıya, çift doğal sayı olanları maviye boyayınız. 

doğal sayılar

3. Hangi seçenekteki balonların üzerinde yazan sayıların hepsi tek doğal saydır? 
Cevap: A şıkkındaki sayıların hepsi tektir.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39-40-41. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Tek ve Çift Doğal Sayıların Toplamı


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39. Sayfa Cevapları

Şiire göre çift olan rakamlar hangileridir?

Cevap2: 10 kişilik rakam olduğunu belirtiğine göre 10 rakamına kadar 2,4,6,8 rakamları çift doğal sayılardır.

Tek ve çift sayıların toplamı tek mi yoksa çift mi? 

Cevap2: Hangi tek ve çift sayıyı toplarsak toplayalım sonuç her zaman tek olur.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 41. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM
Aşağıdaki abaküslerde yapılan toplama işlemlerinin sonuçlarının tek doğal sayı mı, çift doğal sayı mı olduğunu noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

Birinci abaküsün toplamı 36 = Çift sayıdır.

İkinci abaküsün toplamı 57 = Tek sayıdır.

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarının tek doğal sayı mı çift doğal sayı mı olduğunu işlem yapmadan belirleyiniz. Tek ve çift kutularından uygun olanlarını boyayınız. 
Cevap:

toplama işlemleri

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Romen Rakamlarını Tanıyalım


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları

Bu sembolleri sizler de günlük hayatınızda gördünüz mü? 

Cevap2: Evet gördüm. Duvar ve kol saatlerinde gördüm.

Bu semboller nasıl adlandırılabilir? Tartışınız. 
Cevap: Çizgilerden oluşan şekillere sahip olduğundan çizgiler denilebilir.

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 44. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM
1. Aşağıda okunuşları verilen sayıları Romen rakamlarıyla yazınız. 

3 = III 16 = XVI 9 = IX

8 = VIII 1 = I 14 = XVI

2 = II 7 = VII 15 = XV

20 = XX 5 = V 13 = XIII

2. Aşağıdaki Romen rakamlarıyla yazılan sayıları yazınız. 

IV = 4 VI = 6 X = 3

XVII = 17 XI = 11 XII = 12

III = 3 XIX = 19 XVIII = 18

3. Yukarıdaki Romen rakamlarıyla gösterilen en büyüğü ve en küçüğü hangisidir? 
Cevap:

C Şıkkıdır.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Ada Yayınları Toplama İşlemi Yapalım


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45. Sayfa Cevapları

Olimpiyat oyunları, dört yılda bir yapılır. Sporcular ülkelerini temsil etmek için farklı dallardaki spor müsabakalarına katılırlar. Ülkemizden, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na 114 sporcu, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na 103 sporcu katılmıştır.

Ülkemizden Londra ve Rio Olimpiyat Oyunları’na toplam kaç sporcunun katıldığını hangi işlemi yaparak bulabilirsiniz? Tartışınız. 
Cevap: Olimpıyatlara giden kişi sayısını öğrenebilmek için toplama işlemi yapılır.

Olimpiyat oyunlarına toplam kaç sporcumuz katılmıştır? Söyleyelim.
Cevap:  217 Kişi katılmıştır

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45

 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 50. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM
1. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

toplama işlemleri

2. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz işlemleri karşılaştırınız.
Cevap:

toplama işlemi

Birinci işlemin sonucu Dörtyüz seksen dokuzdur

İkinci işlemin sonucu da Dörtyüz seksen dokuzdur

Üçüncü işlemin sonucu Sekiz yüz yirmi sekiz dir

Dördüncü işlemin sonucu da Sekiz yüz yirmi sekiz dir

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.