Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ocak 2022, 15:41 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 67. Cevapları Anka Yayınları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 67. Cevapları Anka Yayınları Hazırlık Çalışmaları

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İ (S.A.V) TANIYALIM


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 67 Cevapları Anka Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerinin kimler olduğunu araştırınız.
Cevap: Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalip, amcaları; Haris, Ebu Talip, Zübeyir, Abbas, Hamza ve Ebu Leheb’tir.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı dönemde, toplumda hangi dinî inançların yaygın olduğunu Genel Ağ, İslam tarihi vb. kaynaklardan araştırınız.
Cevap:   Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemde toplumda Putperestlik, Hristiyanlık, Yahudilik dini inançları görülmektedir.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk dönemiyle ilgili bir araştırma yapınız
Cevap: Hz. Muhammed doğmadan önce babasını kaybetmiştir. Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile yaşamış dört yaşından sonra ise annesi Amine ile yaşamaya başlamıştır. Altı yaşında annesi de vefat edince sekiz yaşına kadar dedesi Abdulmuttalip’in yanında kalmış dedesi vefat edince de amcası Ebu Talip ile yaşamaya başlamıştır.

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl ve ne zaman
gerçekleşmiştir? Araştırınız.

Cevap: Hz. Muhammed amcası ile beraber ticaret işi yapmaktadır. Hz. Hatice de ticaret ile uğraşan bir kadındır. Peygamber efendimizi ticaret aracılığı ile tanıyıp  beğenir. O yaşına kadar teklifleri reddeden Hz. Hatice peygamber efendimize kendi evlenme teklif etmiştir.  Hz. Hatice 40 yaşında Hz. Muhammed ise o zaman 25 yaşındadır. Aile büyüklerine bu durumu bildirip Hz. Hatice ile evlenmiştir.

5. Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan Cahiliye Dönemi, ehl-i
beyt ve mevlit kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Cevap:

Cahiliye Dönemi ⇒ Arap toplumunun İslam’dan önce yaşadığı döneme verilen addır.
Ehl-i Beyt ⇒ peygamber efendimizin aile üyelerinin tamamına denir.
Mevlit ⇒ Süleyman Çelebi tarafından yazılan Hz. Muhammed’in doğumunu, yaşamını anlatan mesnevi biçiminde yazılmış olan yapıtlara denir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.