Anasayfa Kitap Cevapları
15 Aralık 2022, 3:11 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76. Cevapları MEB Yayınları

Bir Sure Tanıyorum: Fatiha Suresi ve Anlamı Cevapları

3. Ünite Güzel Ahlak 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76. Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

“el-Fâtiha” sözünü duyunca ne yaparsınız?

Cevap: “el-Fâtiha” sözünü duyunca Fatiha suresini okurum.

Sonraki Ödev:  el-Fâtiha Sözünü Duyunca Ne Yaparsınız?

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Karışık şekilde verilen Fâtiha suresinin okunuşunu numaralandırarak doğru bir şekilde sıralayınız.
Cevap:

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Din Kültürü 3.ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

Güzel ahlaka örnek olarak beş davranış yazınız.

Cevap:

  • Anne ve babaya saygı göstermek
  • Yaşlılara yardım etmek
  • Komşuları gözetmek
  • Arkadaşlar ile iyi geçinmek
  • İhtiyaç sahibi kişilere yardım etmek
Sonraki Ödev:  Güzel Ahlaka Örnek Olarak Beş Davranış Yazınız.

Sınıf ortamında birbirinize saygınızı gösteren üç davranış yazınız.

Cevap:

  • Arkadaşlarının düşüncelerine saygı duymak
  • Söz hakkı alarak konuşmak
  • Öğretmene karşı saygılı olmak
Sonraki Ödev:  Sınıf Ortamında Birbirinize Saygınızı Gösteren Üç Davranış Yazınız.

Aile büyüklerimiz ve kardeşlerimizle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Aile büyüklerimize ve kardeşlerimize karşı hem sevgimizi hem saygımızı göstermemiz gerekir. Büyüklerimizin sözünü dinlemeli küçüklerimizin düşüncelerine saygı duymalıyız.

Sonraki Ödev:  Aile Büyüklerimiz ve Kardeşlerimizle İlişkilerimiz Nasıl Olmalıdır? Örneklerle Açıklayınız.

Arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Arkadaşlarımıza her zaman anlayışlı saygılı olmalıyız. Onların sözlerini kesmemeli ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz.

Sonraki Ödev:  Arkadaşlarımıza Nasıl Davranmalıyız? Kısaca Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. Anne babaya iyi davranılmasını, komşu, dost ve akrabalarla iyi ve kardeşçe geçinilmesini ister. Yoksullara yardım etmeyi, insanlara saygılı olmayı, başkalarının haklarını gözetmeyi buyurur.
Verilen paragrafa göre Müslümanın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Güzel ahlaklı olmak


2. “Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir…” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)
Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır?

Cevap: A) Lakap takmak


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

3. “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, Birr, 33.)
Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Güzel ahlak


4. Aşağıdakilerden hangisi aile içi görevlerimizden değildir?
Cevap: D) Arkadaşlarımızı ziyaret etmek


5. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.” atasözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Cevap: C) Her insanın kusuru olabilir.


6. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir?
Cevap: D) Her gün görüşmek


7. Fâtiha suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Namazın her rekâtında okunan bir suredir.


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
Cevap:

1. Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere güzel ahlaklı denir.
2. Akrabaya yardım etmek Allah’ın (c.c.) emirlerindendir.
3. Aile içindeki bireyler birbirlerine destek olmalıdır.
4. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara komşu denir


Aşağıdaki kelime avını çözüp, kalan harflerle gizli olarak verilen mesajı bulunuz.
Cevap:

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.