Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ocak 2023, 22:25 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119. Cevapları MEB yayınları

3.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

3. ÜNİTE KUVVETİN ETKİLERİ / FİZİKSEL OLAYLAR: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119. Cevapları MEB yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıda verilen olaylar sonucunda kuvvetin hangi etkisi görülür. Olayların karşısındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz.
Cevap:

1. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir.
2. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
3. Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim yavaşlar veya durur.
4. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top yön değiştirme hareketi yapar.
5. Origami sanatı, kuvvettin cisimler üzerindeki şekil değiştirici etkisine örnek verilebilir.
6. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere esnek cisim denir.
7. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisme mıknatıs denir.
8. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliği en yoğun kısımları bölgeleridir.
9. Mıknatıs ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine iki kutupludur.


C) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.
2. (Y) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.
3. (Y) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.
4. (D) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.
5. (Y) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir.
6. (D) Her mıknatısın N (North) ve S (South) olmak üzere iki kutbu vardır.
7. (Y) Mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler, mıknatısın orta kısımlarında toplanır.
8. (D) Kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir.
9. (D) Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
10.(Y) Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yöndeyse yüzücünün hareketi yavaşlar.
11. (D) Yelkenli, rüzgârın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder.
12. (Y) Bisikletin pedalını çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti uygularız.
13. (D) Tenis oynarken topa itme kuvveti uygularız.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

D) Aşağıdaki araba ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Arabaya A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Araba yavaşlar ve durur.


2. Arabaya A noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın hızı artar.


3. Arabaya B noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Araba yavaşlar ve durur.


4. Arabaya B noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın hızı artar.


E) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

F) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Pusula ve kapı zilinde mıknatıs bulunur.
2. (Y) Mıknatıs sadece demiri çeker.
3. (D) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur.
4. (Y) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.


G) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mıknatısların çekme kuvveti uyguladığı cisimlerden beş tanesini yazınız
Cevap: Ataç, demir, çivi, soba borusu, buzdolabı


2. Mıknatısların aynı kutupları birbirine nasıl bir kuvvet uygular?
Cevap:   Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter.


3. Mıknatısların kullanıldıkları yerlere beş tane örnek veriniz.
Cevap: Hurda yığınlarını ayırmak için, pusulada yön bulmak için, yazı tahtaları, buzdolabına magnet koymak, televizyon.


4. Mıknatısların çekmediği cisimlerden beş tanesini yazınız.
Cevap: tahta, kağıt, plastik, porselen, cam.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33. Cevapları ATA Yayıncılık

H) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap:

1. Mıknatıs, demire çekme kuvveti uygular.
2. Cisimlerin şekli kuvvet uygulanarak değiştirilebilir.
3. Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığında cisim hızlanma
hareketi yapar.
4. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir.
5. Bakır tel, mıknatıs tarafından çekilmez
6. Her mıknatısta mutlaka iki kutup bulunur.
7. Kâğıt ve tahta mıknatıs tarafından çekilmez.
8. İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak aynı kutuplarını birleştirmeye
çalışırız.
9. Denizciler pusula ile yönlerini bulur.
10. Plastik, cam mıknatıs tarafından çekilmez.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

I) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?
Cevap: B


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir?
Cevap: C


3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner?
Cevap: C


4. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir?
Cevap: A


5. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir?
Cevap: C


6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D


I. Çekmeceyi açmak
II. Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak
III. Topa vurmak
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itmeye örnektir?
Cevap: C


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

I. Kuvvet uygulayarak bütün cisimleri hareket ettirebiliriz.
II. Mıknatıs demir, nikel ve kobalttan yapılmış cisimleri çeker.
9. Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?

Cevap: C


10. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: B


11. K ve L araçları ok yönünde hareket etmektedir. K aracına hareket yönünde, L aracına hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet uygulandıktan sonra araçların hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: A

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.