Anasayfa Kitap Cevapları
7 Şubat 2024, 1:59 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159-160. Cevapları ATA Yayıncılık

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Cevapları ATA Yayıncılık

5. ÜNİTE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 156-157-158-159-160. Sayfa ATA Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları ATA Yayınları

Deney Yapalım

Çıkan sesler arasında herhangi bir fark var mı? Neden?
Cevap: Megafonla çıkan ses daha kuvvetli olduğu çıkan sesler arasında farklılık olmuştur.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları ATA Yayınları

Hiç kendi sesinizi kaydedip daha sonra dinlediniz mi? Bunu yapabilmek için hangi araca ihtiyaç duyarsınız?
Cevap: Ses kayıt etmek için telefon, tablet, bilgisayar, ses kayıt cihazı gibi araçların olması gerekmektedir.

 Acaba eskiden ses kaydetmek için hangi araçlar kullanılıyordu? Ses kayıt cihazlarını hangi amaçla kullanırsınız?
Cevap: Eski zamanlarda ses kaydetmek için gramofon, taş plaklar, kaset gibi araçlar kullanılmıştır. Ses kayıt cihazlarını not tutmak için kullanırım.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34-36. Cevapları Sözcü Yayıncılık

Ses Üreten Teknolojik Araçların Olumlu ve Olumsuz Etkileri Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları ATA Yayınları

 Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerinin farkları hakkında başka neler söylenebilir? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım
Cevap: Geçmiş dönemlerde her aletin belli bir görevi bulunmaktaydı. Günümüzde kullanılan cihazlar ise çok amaçlıdır. Her teknolojik cihazda ses kaydedebilir, müzik dinleyebilir, film izleyebilir ve daha birçok etkinlik yapabiliriz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları ATA Yayınları

Araştıralım

Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini gazete, dergi, ansiklopedi ve internet gibi kaynaklardan araştıralım. Araştırma sonucu elde ettiğimiz bilgileri sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
Cevap:

Olumlu etkileri: Ambulans, polis aracı gibi araçlarda siren sesi olarak kullanıldığı için olası tehlikeli durumlarda daha hızlı hareket edebiliyoruz. Aynı zaman da yangın, deprem gibi afet durumlarından kurtulmamızı sağlayabiliyor. 
Olumsuz etkileri: Yüksek ses işitme kaybına, kulak hastalıklarının oluşmasına neden olmaktadır. 

Uygulayalım

Aşağıdaki bulmacada yukarıdan aşağı ve soldan sağa gizlenmiş, ses ile ilgili kavramların ve bilim insanlarının isimlerini bulalım. Bulduğumuz kavram ve bilim insanı isimlerini noktalı yerlere yazıp birer cümle ile açıklayalım
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları ATA Yayınları


4. Bölüm Değerlendirme Soruları Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları ATA Yayınları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayalım.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198-200-201-202-204. Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki araçlardan hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir?
Cevap: D) İşitme cihazı


2. Görselleri verilen araçların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ses şiddetini artırmak


3. Yukarıdaki araçların isimleri ile görselleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Cevap: A)


4. “Hoparlör ve mikrofon olmadan benden faydalanamazsınız.”
Yukarıda kendisini tanıtan araçla ilgili;
1. Amplifikatördür.
2. Ses şiddetini artırır.
3. İşitme yetisini kaybetmiş insanlar tarafından kullanılır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: C) 1 ve 2


5. Görseldeki araç için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.


6. ▲ sesi kaydetmek için kullanılan ilk araçtır. ■ ses düzeyini artırmada kullanılan en basit araçtır.
Verilen ifadelerde ▲ ve ■ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Fonograf Megafon

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap