Anasayfa Kitap Cevapları
19 Mayıs 2022, 16:51 - Mehmet Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-214-216 Cevapları MEB yayınları

Şiddetli Sese Sahip Teknolojik Araçların Etkileri Cevapları

5. Ünite Aydınlatma ve Ses Teknolojileri: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-214-216 Cevapları MEB yayınları

Şiddetli Sese Sahip Teknolojik Araçların Etkileri Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları MEB yayınları

1. Şiddetli sesin sağlığımıza etkileri nelerdir? Araştıralım.
Cevap: Kulaklarımız kafamızda bulunan en hassas duyu organlarımızdandır. Kulaklarımız düşük frekansta ki bazı sesleri duyamaz. Yüksek frekansta ki sesler ise kulağımıza ciddi zararlar verebilir. Gelen yüksek ses dalgaları kulağımızın için de ki yapıları zedeler ve duyma yeteneğimizin kaybolmasına sebep olabilir.


2. Ses teknolojilerinin yararlarını ve zararlarını gruplara ayrılarak tartışınız.
Cevap:  

Ses teknolojilerinin yararları : Ses teknolojileri sayesinde bir yerde yapılan konuşmayı uzaktaki bir insanda duyabilmektedir. Bunun dışında ses teknolojileri sayesinde bir çok farklı sesi duymaktayız.

Ses teknolojilerinin zararları : Ses teknolojilerini yüksek sesle dinlediğimiz takdirde kulaklarımız zarar görebilir ve duyma yeteneğimizi kaybedebiliriz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB yayınları

Tuz Hoparlörden Nasıl Etkileniyor?

Malzemeler

• 100 gram tuz
• Bir tane A4 kağıdı
• Hoparlör
• Kitaplar

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24. Cevapları ATA Yayıncılık

Önlem Alalım

Elektrikle çalışan cihazlarla uğraşırken dikkatli olalım.

Nasıl Bir Yol İzleyelim?

1. Kitapları hoparlörün seviyesine kadar yükseltelim.
2. A4 kağıdını kitapların üzerine bırakalım.
3. A4 kağıdının üzerine de tuzu dökelim.
4. Öğretmenimizden hoparlörün sesini yavaş yavaş açmasını isteyelim.


DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM

1. Kağıdın üzerindeki tuzda nasıl bir değişiklik oldu?
Cevap:  Yaptığım bu etkinlikte kağıdın üstünde ki tuzların sesin arttıkça hareketlerinin de arttığını fark ettim. Ses frekansları tuz parçacıklarının hareketlenmesine sebep oluyor.

2. Kağıt ve tuzu bu kadar etkileyen yüksek şiddetteki ses, kulak zarımıza nasıl bir etkide bulunur?
Cevap: Kulağımızın için de ki yapılar hassas yapılardır. Bu sebepten dolayı yüksek şiddetteki sesler bu yapılara zarar verebilir ve sonucunda duyma yeteneğimizi kaybedebiliriz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB yayınları

Kendimizi Deneyelim

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

1.(D)Geçmişten günümüze birçok ses teknolojisi kullanılmıştır.
2.(Y) Teknoloji ilerledikçe sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlar da gelişmemiştir.
3. (D) Ses teknolojisi sesin şiddetini değiştiren cihazlar geliştirmiştir.
4.(Y)Şiddetli ses üreten araçların olumsuz yönleri yoktur.
5. (Y)Şiddetli sesin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur.
6. (D)Ses teknolojisi, Graham Bell’in telefonu icat etmesiyle başladı.
7. (Y) Thomas Edison’un icat ettiği fonograf, sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağladı.
8.(D) İşitme cihazı, sesin şiddetini arttırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılır.
9. (Y) Yüksek ses insanlarda baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik, geçici işitme kaybı yapmaz.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kavramları kutucukların içinden bularak noktalı alanlara yazınız.

1. Thomas Edison’un icat ettiği ses teknolojisi ürünüdür. (……Fonograf…)
2. Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif, taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünüdür. (….Gramofon….)
3. Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknolojik üründür.(..Kaset…)
4. İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknolojisi ürünüdür. (…Kaset….)
5. Alexander Graham Bell‘in icat ettiği teknolojik üründür. (….Telefon……)


C) Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Olumlu Etkileri : Olası bir acil durum sırasında tüm insanların duymasına yardımcı olabilir, bir konser veya miting te arka kısımda ki insanların da duymasını sağlar.

Olumsuz Etkileri : Şiddetli ses insan kulağının içinde ki zar başta olmak üzere bir çok farklı yapıya zarar verebilir. Bu zararlar sonucu kulaklarımız duyma yeteneğini yavaş yavaş kaybeder.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.