Anasayfa Kitap Cevapları
29 Aralık 2022, 11:16 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268-269-270 Cevapları MEB yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri 7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

7. ÜNİTE BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268-269-270 Cevapları MEB yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları MEB yayınları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir
Cevap:

1. Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir? (Pil)
2. Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir? (Anahtar)
3. Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? (Kablo)
4. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir? (Kapalı)
5. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir? (Pil yatağı)
6. Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi, basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? (Anahtar)
7. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir? (Devre)
8. Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur? (Pil, kablo, ampul ve anahtar)
9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir? (Prize)


B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları MEB yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 269 Cevapları MEB yayınları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik
devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. (Y) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. (D) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. (Y) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39-44 Cevapları MEB yayınları

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?
Cevap: D) Priz

2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?
Cevap: B) Kablo

3. (…) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II, III, IV

4. (…) Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: A) I, II, III, IV

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları MEB yayınları

E) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları MEB yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.