Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mart 2022, 16:14 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37. Cevapları Anka Yayınevi

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37. Cevapları Anka Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Anka Yayınevi

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterimize yazalım.
1) Fosiller nasıl oluşur?
Cevap: Fosiller binlerce yıl önce yaşayan hayvanların, bitkilerin kayaçlar arasında kalıntılarının taşlaşmış hallerine denmektedir. Fosiller geçmiş zamandaki yaşamlar hakkında bilgi edinmemizi sağlar.


2) Dünya’nın hareketleri arasındaki fark nedir? Açıklayalım.
Cevap: Dönme hareketi kendi etrafında dolanma hareketi ise Güneş etrafında gerçekleşir. Dönme hareketinin sonucunda gece ve gündüz oluşur, dolanma hareketinin sonucunda ise mevsimler meydana gelir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazalım.
Cevap:

1) Dünya’nın Güneş etrafında belirli bir yörüngede ilerlemesine dolanma hareketi adı verilir.
2) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.
3) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
4) Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 365 günde tamamlar.
5) Dünya, Güneş etrafında dolanırken elips şeklinde bir yörünge çizer.


C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap:

1) (Y) Gece ve gündüz süreleri Dünya’nın her yerinde aynıdır.
2) (D) Dünya’nın dönme hareketi batıdan doğuya doğrudur.
3) (Y) Kayaçların hepsi sert yapıdadır.
4) (D) Gün içerisinde Güneş’in konumunu değiştirmesi, Dünya’nın dönme hareketiyle ilgilidir.
5) (Y) Fosiller sadece hayvanlara aittir.
6) (Y) Kayaçların tamamı maden olarak kullanılır.
7) (D)Ülkemiz birçok maden ve kayaç çeşidi bakımından zengindir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92-94-97-98. Cevapları MEB yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Anka Yayınevi

Ç. Aşağıda verilen sorularda doğru seçenekleri işaretleyiniz.
1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken çizdiği yörüngeye benzer?
Cevap: A


2) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dolanma hareketinin bir sonucudur?
Cevap: D

A) Gece ve gündüz oluşumu
B) Gün kavramının oluşması
C) Yönlerin ortaya çıkması
D) Mevsimlerin oluşumu


3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) Güneş, Dünya’nın etrafını 24 saatte dolanır.
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tur dönmesi ile mevsimler oluşur.
C) Dünya, Güneş’in etrafında dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar.
D) 1 yıl 24 saattir.


4) Dünya’nın, Güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

Cevap: B

A) Mevsimler meydana gelir.
B) Geçen süreye 1 gün denir.
C) 365 gün 6 saatte tamamlanır.
D) Elips şeklinde bir yörünge izlenir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Anka Yayınları

5) I. 1 numaralı bölgede gece yaşanır.
II. 2 numaralı bölgede gündüz yaşanır.
III. 3 numaralı bölgede gündüz yaşanır.
IV. 4 numaralı bölgede gece yaşanır.
Yukarıdaki görsele göre verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: D

A) Yalnız I B) III ve IV C) Yalnız IV D) I ve III


6) Fen Bilimleri dersi ile ilgili konu tekrarı yapan bir öğrenci Dünya’nın hareketleriyle ilgili aşağıdaki notları alıyor.
I. Yönlerin ortaya çıkması Dünya’nın dönme hareketinin bir sonucudur.
II. Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın dolanma hareketinin bir sonucudur.
III. Dönme ve dolanma hareketleri eşit sürede gerçekleşir.
Buna göre öğrencinin notları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: B

A) Hepsi doğrudur.
B) 1 ve 2 doğru, 3 yanlıştır.
C) 2 doğru, 1 ve 3 yanlıştır.
D) Hepsi yanlıştır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-89. Cevapları Anka Yayınevi

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Anka Yayınevi

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Anka Yayınları

7) Kayaçlardan oluşan tabaka hangi numara ile gösterilmiştir?
Cevap: B

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


8) 3 numaralı kısım hangi tabakaya aittir?
Cevap: C

A) Ateş küre
B) Su küre
C) Ağır küre
D) Hava küre


9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B

A) Mermer ve linyit ülkemizdeki önemli madenlerdendir.
B) Kayaçlar toprağın parçalanmasıyla oluşur.
C) Ülkemiz bor rezervi bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır.
D) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Anka Yayınevi

10) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri fosil olarak değerlendirilemez?
I. Dinozor kalıntıları
II. Günümüzde yaşayan insanlar
III. 10 milyon yıl öncesinden kalan balık kalıntıları
Cevap: B

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III


11) I. Yakıt olarak kullanılabilir.
II. Geçmişteki canlılar hakkında ipucu verir.
III. Taşlaşmış canlı kalıntılarıdır.
Yukarıdaki bilgilerde verilen yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B

A) Kayaç B) Fosil C) Ham madde D) Maden


12) Aşağıdakilerden hangisi fosil oluşturmaz?
Cevap: C

A) Ağaç yaprağı B) Midye C) Masa D) İnsan


13) Aşağıdakilerden hangileri madendir?
I. Taş kömürü
II. Altın
III. Tahta
IV. Linyit
Cevap: D

A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.