Anasayfa Kitap Cevapları
16 Ekim 2023, 20:42 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-15-16. Cevapları Pasifik Yayınları

Classroom Rules Ünitesi Cevapları

1. Ünite Classroom Rules 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-15-16 Cevapları Pasifik Yayıncılık

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22. Cevapları Pasifik Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Pasifik Yayınları

1. Follow the lines and find the objects. Then, listen and repeat. 
Çeviri: Çizgileri takip edin ve nesneleri bulun. Daha sonra dinleyin ve tekrarlayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Pasifik Yayınları

2. Listen and number.
Çeviri: Dinle ve numaralandır.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Pasifik Yayınları


3. Listen and repeat.
Çeviri: Dinle ve tekrar et.


4. Work in pairs. Use the keywords. Make dialogues as in part 2.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Anahtar kelimeleri kullanın. Bölüm 2’deki gibi diyaloglar yapın.
Cevap:

Student: May I leave now Teacher?
Teacher: Yes, of course.

A: Give me the toy car, please
B: Sure. Here you are.

– Can I go out?
– Yes, of course.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Pasifik Yayınları

5. Look and listen. Then, work in pairs. Choose three pictures and act out dialogues as in track 4.
Çeviri: Bak ve dinle. Daha sonra çiftler halinde çalışın. Üç resim seçin ve 4. parçadaki gibi diyalogları canlandırın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Pasifik Yayınları

6. Colour and cut the finger puppets. Work in pairs. Ask and answer questions with “May/Can I…..?”. Say instructions and act out. 
Çeviri: Parmak kuklalarını renklendirin ve kesin. Çiftler halinde çalışın. “Mayıs/Yapabilir miyim….?” ile soru sorun ve cevaplayın. Talimatları söyleyin ve harekete geçin.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Pasifik Yayınları

7. Look, read and say the answers. Then, work in pairs and act out. 
Çeviri: Bakın, okuyun ve cevapları söyleyin. Daha sonra çiftler halinde çalışın ve harekete geçin
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Pasifik Yayınları


8. Work in pairs. Ask for permission, make requests and answer.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. İzin isteyin, istekte bulunun ve cevap verin.
Cevap:

You : Can I go out?→ (Sen: Dışarı çıkabilir miyim?)
Your friend : Yes, you can.→ (Senin arkadaşın: Evet yapabilirsin.)
You : Say that again, please.→ (Sen: Tekrar edin lütfen.)
Your friend : Yes, you can go out. → (Senin arkadaşın: Evet dışarı çıkabilirsin.)


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Play in groups of three and roll the dice. Move the number of spaces on the dice. The first student at “FINISH” is the winner. 
Çeviri: Üçlü gruplar halinde oynayın ve zarları atın. Zardaki boşluk sayısını hareket ettirin. “FINISH”de ilk olan öğrenci kazanır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap