Anasayfa Kitap Cevapları
16 Nisan 2024, 21:06 - Sanyie Önal Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 82-83-84-85. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık

5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Ünite Kurallar: 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85 Cevapları Hecce Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz
Cevap:

  1. Vicdani ödevler ve iyilik üzerindeki kurallar bütününe ahlak kuralları denir.
  2. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü kuralları denir.
  3. Din kuralları tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.
  4. Hukuk kuralları devletin yetkili organları tarafından konulan, uyulması zorunlu olan kurallardır.
  5. Hukukun üstünlüğü hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamı taşır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

  1. Toplum içinde düzenli bir hayat sürmek için istediğimiz gibi davranabiliriz. (Y)
  2. Görgü kuralları yazılı kurallardır. (Y)
  3. Toplumsal kuralların olması, hak ve özgürlüklerimizin düzenlenmesi ve korunması açısından önemlidir. (D)
  4. Her toplumun kendine özgü kuralları vardır. (D)
  5. İyi bir yurttaş olmanın temeli yasalara uymaktır. (D)

C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız

1. İyi bir sosyal yaşam için gerekli kuralları belirleyiniz. Bu kuralları ve nasıl uygulanması gerektiğini detaylı bir biçimde açıklayınız
Cevap:

 


2. Okul kurallarının neden oluşturulduğuna ilişkin bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

Okul kuralları disiplini sağlamak için gereklidir. Disiplin, öğrencilerin düzenli ve sorumlu davranışlar yapmasını sağlar. Okul kurallarının varlığı, öğrencilere nasıl davranmaları gerektiğini öğretir. Böylece, öğrenciler kurallara saygı duymayı öğrenirler.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 64-65 Cevapları MEB Yayınları

Ayrıca okul kuralları güvenliği sağlar. Bir okulun amacı, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamaktır. Örneğin, okulun kütüphanesinde sessiz olma kuralı, diğer öğrencilerin çalışmasını engelleyecek gürültülü ortamları önler. Ayrıca, okul kurallarıyla zorbalık engellenir. Böylelikle, öğrenciler kendilerini güvende hisseder ve öğrenme süreçleri sekteye uğramaz.

Son olarak, kurallar, düzeni sağlar. Örneğin, cep telefonları kullanımının yasaklanması öğrencilerin dersi anlamasını kolaylaştırır. Böylelikle, öğrenciler daha iyi bir şekilde öğrenir ve başarıları artar.


3. Hukuk kuralları nasıl doğmuştur? Tarihçesini araştırarak hukuk kurallarının birlikte yaşama kültürüne katkısını özetleyiniz.
Cevap: Hukukun başlangıcı M.Ö. 3000’lerde oluşmuş Antik Mısır hukuku, medeni kanunlar içeren ve yüksek olasılıkla 12 levhaya bölünmüş kitaplardan oluşmuştur. Hukuk, toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk, kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla, insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak, toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister.


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz
Cevap:

Sosyal düzen: Toplumsal düzen anlamına gelir. 

Sosyalleşme: Bireyin aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarıyla içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve bu kültürün örf, adet, gelenek ve göreneklerini kendiliğinden öğrenme sürecidir.

Yaptırım: Yasa, töre, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini, onlara uyulmasını sağlayan güç.

Hukuk: Devletin yetkili kurumları tarafından uyulması zorunlu kural ve cezaların bulunduğu sisteme denir. 


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi kuralların özelliklerinden biridir?
Cevap: B) Kimi kısıtlamalar getirir.


2. Yazılı olmayan kurallara uyulmadığı zaman kişi nasıl bir yaptırımla karşılaşır?
Cevap: C) Kınama


3. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uymanın gerekliliğini açıklayan bir ifade değildir?
Cevap: D) Özgürlükler kurallar sayesinde kaldırılır


4. Deniz, ailesi ile gittiği piknikte diğer insanların etrafı kirlettiğini görmüştür. Deniz’in yurttaşlık görevini yerine getirmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
Cevap: A) Kurallara uymayanları uyarmalıdır.


5. Mert, insanlara karşı hoşgörülü davranan iyimser bir öğrencidir. İnsanlara yardımcı olmaya çalışır, verdiği sözleri tutar ve yeri geldiğinde özür dilemesini bilir. Mert, bu davranışlarıyla örnek bir öğrencidir.
Mert, böyle davranarak hangi kuralları yerine getirmiş olur?
Cevap: A) Ahlak kuralları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Görgü kuralları toplumun hoş karşılamadığı davranışlardan uzak durarak başka insanlara saygılı davranmamızı gerektirir.
Aşağıda yer alan kurallardan hangisi görgü kurallarına örnektir?
Cevap: D) Karşılaşıldığında insanlarla selamlaşılması


7. Kurallara uyan bir toplum hangi özelliğe sahiptir?
Cevap: C) Düzen hakimdir.


8. Filiz, sosyal faaliyetlere katılan, doğayı koruyan, haklarının bilincinde olan ve yaşadığı toplumda bulunan kurallara uyan saygılı biridir.
Bu özellikleri Filiz’in yaşadığı toplumda nasıl bir insan olarak tanımlanmasını sağlar?
Cevap: B) İyi yurttaş


9. İnsan hak ve özgürlüklerini devlet ve toplumun geleceği açısından güvence altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Hukuk kuralları


10. Hazal kurallara uymanın önemini anlatan bir ödev yapacaktır. Ödevinde aşağıda verilen hangi ifadeyi kullanırsa hata yapmış olur?
Cevap: B) Toplumda eşitsizliği arttırmak için kurallara uymalıyız.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap: 

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Hecce Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap