Anasayfa Kitap Cevapları
31 Mayıs 2024, 9:17 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71. Cevapları Hecce Yayıncılık

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Ünite Uzlaşı: 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71. Cevapları Hecce Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

  1. İki ya da daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasındaki uyuşmama durumuna anlaşmazlık denir.
  2. İnsanların, aralarındaki görüş ve çıkar ayrılıklarını karşılıklı ödünler vererek kaldırıp anlaşmasına uzlaşı denir.
  3. Anlaşmazlıkları çözmek için yapılması gereken ilk ve en önemli şey, karşı tarafla iletişim kurmaktır.
  4. Kişilerin empati yapamaması, anlaşmazlık yaşanmasına neden olur.
  5. Devlet tarafından konulan yasalar tüm toplumun uzlaştığı temel değerlerdir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) 1 Anlaşmazlık durumunda olaya kendi bakış açımız ile bakmalıyız.
(D) 2 Birden fazla görüşün olduğu durumlarda uzlaşıya başvurulur.
(D) 3 Empati yapmak, karşımızdaki insanın neler hissettiğini anlamamızı sağlar.
(Y) 4 Sorunları çözmek için diğer görüşleri dinlemeye gerek yoktur.
(D) 5 İletişim kurmazsak sorunları çözemeyiz ve mutsuz oluruz.


C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.

1. Bir sosyal deney yapılmak istenmektedir. İnsanlar iki gruba ayrılır. Her iki gruba da aynı soru sorulur. A grubunda insanların birbirleriyle iletişim kurmasına izin verilmez. Sadece soruyu okurlar, düşünürler ve bunu bir kâğıda bireysel olarak yazarlar. B Grubu ise doğru cevabın ne olabileceği konusunda birbirleriyle görüşür ve gerektiğinde uzlaşarak tek bir görüşe ulaşır. Sizce hangi grup, ne tür bir cevaba ulaşır? Hangisinin süreci daha zor gerçekleşir? Hangi grubun yanıtı ya da yanıtları daha tatmin edici olur?
Cevap: A grubunun vereceği cevaplar farklıdır. Birbirleri ile iletişim kurmadıkları için farklı şekilde cevaplandıracaklardır. B grubu ise anlaşarak tek yanıt verecektir. A grubunun cevap verme süreci daha zor gerçekleşecektir. Çünkü arada uzlaşma yoktur herkes farklı düşünceler içerisindedir. B grubunun cevabı daha tatmin edici olur. Çünkü tüm grup üyeleri konuşup anlaşıp tek bir sonuca varmış olacaktır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

2. Bir mahalledeki boş araziye çocuk parkı mı yoksa spor merkezi mi yapılacağı konusundaki farklı düşünceler nedeniyle karar verilememektedir. Bu durumda mahalle sakinlerinin izlemesi gereken adımlar neler olmalıdır?
Cevap: Mahalle sakinleri ilk olarak oturup fikir alışverişi yaparak oy kullanmalı ve çokluk olan yerin yapılmasını istemelidirler.


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.
Cevap:

İletişim → Kişiler arasında olan duygu, düşünce vb. bilgileri karşılıklı aktarmasına denir.
Uzlaşı → Anlaşmak
Empati → Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak onun gibi düşünmek, hissetmek anlamına gelir.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. (…) Emre ne yaparsa Seda’nın üzüldüğünü daha iyi anlayabilir?
Cevap: C

A) Anlaşmazlık
B) Empati
C) İletişim
D) Uzlaşı


2. I. Doğru iletişim kurmak
II. Empati yapmak
III. Uzlaşı sağlamak için çaba göstermek
Anlaşmazlık durumlarında yukarıdakilerden hangilerini yapmalıyız?
Cevap: D

A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) I-II-III


3. Nur ve Merve çok yakın iki arkadaştır. Ancak sürekli anlaşmazlık yaşarlar. Bu yüzden de en güzel günlerd bile mutsuz olurlar. Nur ve Merve’nin uzlaşı sağlayabilmesi için birbirlerine hangi davranışı göstermeleri gerekir?
Cevap: B

A) Bağırmak
B) Dinlemek
C) Sinirlenmek
D) Söz kesmek


4. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecinin özelliklerinden biridir?
Cevap: C

A) Sabırsız olmak
B) Ön yargılı olmak
C) İletişime açık olmak
D) Sinirli olmak

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 26-27 Cevapları MEB Yayınları

5. (…) Yukarıdaki metinde yer alan Zehra öğretmen öğrencilerin isteklerini dinleyerek aslında ne yapmıştır?
Cevap: A

A) Uzlaşı sağlamıştır.
B) İletişim kurmuştur.
C) Anlaşmazlık yapmıştır.
D) Ön yargılı davranmıştır.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Hecce Yayıncılık

6. I. Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak
II. Problemin ne olduğunu belirlemek
III. İki taraf için en uygun çözüm önerisini uygulamak
IV. Kızgınken konuşmamak
Yukarıda verilen uzlaşma sürecinin aşamalarının doğru sıralanışı hangisidir?
Cevap: B

A) I, III, IV, II
B) II, IV, I, III
C) I, IV, II, III
D) II, III, II, IV


7. İnsanlar bazen anlaşmazlık yaşayabilir. Anlaşmazlıkların en önemli nedeni nedir?
Cevap: A

A) İyi iletişim kuramamak
B) Bencilce düşünmek
C) Saygılı olmamak
D) Ön yargılı olmak


8. Üzerinde tartışılan konularda neye ihtiyaç duyulur?
Cevap: B

A) İtiraz etmeye
B) Uzlaşı yapmaya
C) Koşulsuz kabullenmeye
D) Fikrinde ısrarcı olmaya


9. Aşağıda yer alan konulardan hangisinde uzlaşma sürecine başvurulması beklenmez?
Cevap: A

A) Sınıfımızda uyulması gereken kuralları belirlerken
B) Arkadaşımızla birlikte gideceğimiz sinemaya karar verirken
C) Okulumuza hangi vasıtayla geleceğimizi düşünürken
D) Dışarıda giyeceğimiz kıyafete karar verirken


10. Aşağıda yer alan davranışlardan hangileri anlaşmazlık yaşayan bireylerde görülür?
Cevap: D

A) Kızgın ve iletişime açık
B) Mutsuz ve iletişime açık
C) İletişime kapalı ve mutlu
D) İletişime kapalı ve kızgın


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Hecce Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap