Anasayfa Kitap Cevapları
17 Mayıs 2024, 14:45 - Sanyie Önal Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

6. Ünite Birlikte Yaşam: 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101 Cevapları Hecce Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Hecce Yayıncılık

HAZIRLANALIM

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Üzerinde yaşadığımız toprak parçası vatan olarak adlandırılır.
2. Yurttaş olarak karşılaştığımız sorunlara çözüm bulabilmek için sivil toplum kuruluşu kurma hakkımız vardır.
3. Toplumdaki ihtiyaçlarımızı ve toplumun güvenliğini devletimiz sağlamaktadır.
4. Demokrasi kültürünü benimseyerek haklarını kullanabilen kişilere  aktif yurttaş denir.
5. Toplumun uyum ve düzen içinde yaşayabilmesi insanların  iletişim kurmayı öğrenmesi ile mümkündür.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

1 Aynı yurdu paylaşan kişiler sevinç, keder, gurur gibi ortak duyguları paylaşırlar. (Y) 
2 Devletin sağladığı imkânlardan sadece yurttaşlar yararlanır. (Y)
3 Devletin açtığı kurum ve kuruluşlar yurttaşlara karşı sorumlulukları olduğunun göstergesidir. (D)
4 Her toplumda aynı kurallar geçerlidir. (Y)
5 İyi bir yurttaş olmanın temeli yasalara uymaktır. (D) 


C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.

1. Bizleri bir arada tutan ve yaşadığımız vatanın parçası yapan bazı değerler vardır. Bu ortak değerlerimiz nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Acıma, arkadaşlık, cesaret, doğruluk, fedakarlık, görgülü olma, kahramanlık, kararlılık, merhamet, milli birlik şuuru, özgürlük, sadakat ve tutumluluk bizim ortak değerlerimizdendir.

2. Çocuklar ve yetişkinlerin üzerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Çocukların ve yetişkinlerin sorumlulukları nelerdir? Araştırınız
Cevap: 

Çocukların sorumlulukları:

  • Çocuk olarak vatanımıza nasıl yararlı bir yetişkin olacağımızı öğrenmek
  • Hep doğruyu söylemek
  • Kanunlara uymak
  • Derslerimize çalışmak
Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 48-49. Cevapları Hecce Yayıncılık

Yetişkinlerin sorumlulukları:

  • Kurallara uyma
  • Yardıma ihtiyacı olana yardım etmek
  • Çevreyi temiz tutmak.

3. İnsanların bulundukları vatanda bir arada yaşayabilmeleri için bazı becerilere sahip olmaları gerekmektedir. İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için sahip olmaları gereken beceriler nelerdir? Araştırınız.
Cevap: İnsanların bir arada yaşayabilmesi için, yardımsever, hoşgörülü, düşünceli ve empatili olması gerekmektedir. Bunlarda sahip olmamız gereken becerilerdir.


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.
Cevap:

1. Çok Kültürlülük: Birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı toplumu tanımlayan bir kelimedir.

2. Asimilasyon: Kendi kültürüne ait değerleri eriterek yaşadığı topluma ait kültürü benimsemesine denir.

3. Birlikte Yaşama Kültürü: Farklı kültür, yapıya sahip kişilerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşamaları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. Bazı bireyler çeşitli nedenlerle bir ülkenin vatandaşı olmayabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilere verilen isimdir?
Cevap: A) Haymatlos


2. Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşlarının özelliklerinden biridir?
Cevap: A) Kâr etmek gibi bir amaçları yoktur


3. Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaş özelliklerinden değildir?
Cevap: D) Bencil olmak


4. (….) Yukarıda anlatılan devletin yurttaşlarına karşı sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) İnsanların maddi ve manevi gelişimi için imkân sağlamak


5. (…) Yukarıda anlatılanlara göre bir olaya şahit olan insanlar aşağıda verilen davranışlardan hangisini göstermemiştir?
Cevap: B) Görmezden gelme


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Hecce Yayıncılık

6. (…) Yukarıdaki açıklamada verilen boşluğa hangi sivil toplum kuruluşu gelmelidir?
Cevap: C) Lösemili Çocuklar Vakfı


7. İnsanların üzerinde yaşadığı toprak parçası yurt olarak adlandırılmaktadır.
Yurdumuzda mutlu bir şekilde yaşamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Cevap: B) Kültürümüzü koruyarak yaşamak


8. Doğduğumuz andan itibaren bizlere verilen kimlik kartında yazan kişisel bilgiler arasında hangisi yoktur?
Cevap: D) Göz rengi


9. Yetişkinlerin ve çocukların sorumlulukları birbirinden farklıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bir çocuğun sorumlulukları arasındadır?
Cevap: C) Ödevini yapmak


10. Bilinçli bir öğrenci olduğunu söyleyen Nursema’nın aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olması beklenir?
Cevap: A) Kurallara uyar


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Hecce Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap