Anasayfa
Ara Bul
13 Eylül 2021, 21:16

4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Sayfa 20-21-22-23 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı 1. ÜNİTE: İNSAN OLMAK Sayfa 20-21-22-23 Cevapları MEB Yayınları Yapalım Öğrenelim


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

1.(Y) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
2.(D) Çocukların oyun oynama hakları vardır.
3. (D) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
4. (Y)Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
5. (D)Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
6. (Y) Zengin insanların hakları daha fazladır.
7. (Y) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
8. (D) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
9. (D)  İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
10. (Y) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

Cevap:

1. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve dayanışma insanı insan yapan ayırt
edici niteliklerdendir.
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz temel haklar hakkımızdır.
5. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler temel haklar olarak adlandırılır.
6. Temel haklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?

Cevap: C

A) Sevgi ve saygı
B) Dayanışma
C) Beslenme
D) Duyarlılık

2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?

Cevap: D

A) Çalışkan olmak
B) Özgür olmak
C) Zengin olmak
D) İnsan olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?

Cevap: C

A) Odasını düzenli tutmak
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak

4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline
örnektir?

Cevap: B

A) Kişi dokunulmazlığı
B) Özel hayatın gizliliği
C) Konut dokunulmazlığı
D) Haberleşme özgürlüğü

5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?

Cevap: D

A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması
C) Dokunulmaz olması
D) Sınırlı olması


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Çocukların sorumlulukları okula gitmek, dersine çalışmak, odasını toplamak gibi davranışlardır. yetişkinlikte ise bir işte çalışmak, işe zamanında gitmek, evin gelir-giderlerinden sorumlu olmak gibi davranışlardır. Yetişkinler ve çocuklar bu yönden ayrılmaktadır. Çocuk çalıştırma bir suçtur. Bu gibi işler yetişkinlerin görevidir. Böyle bir durumu gördüğümüz zaman uyarmamız gerekir ve bizim de böyle bir şey yapmamız gerekir.

Cevap: Yaşımız ilerledikçe yapabilecek güce ve anlayışa daha çok sahip oluyoruz. Örneğin kişisel bakımımızı kendimiz yapmaya başlamak, çalışmaya başlamak örnek verilebilir.

2. Aşağıda verilen temel haklarla ilgili kavramları bu kavramlara uygun görsellerle eşleştiriniz. Bu haklardan birini seçerek önemini açıklayınız.

Cevap: Özel yaşamın gizliliği bu hakkımız bizler için çok önemlidir. Tuttuğumuz günlük  veya anı defteri gibi yada eşyalarımıza bizden izinsiz kullanılması bu hakkımızın çiğnenmesidir. Bizim düşüncelerimiz özeldir ve bunu paylaşmak zorunda değiliz. Özel hayatımız ihlal edildiği takdirde bu bir suça girmektedir. İstediğimiz gibi şikayet etme hakkımız vardır. Bu yüzden haklarımızı en iyi şekilde savunmamız gerekir.

4. Sinif Insan Haklari, Yurttaslik ve Demokrasi Ders Kitabi Sayfa 22 Cevaplari MEB Yayinlari

Eğitim hakkı: Kişisel gelişimimi öğrenmemi, iş sahibi olmamı sağladığı için eğitim almak önemlidir.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki kelimeleri bulmacadan bularak boyayınız. Boyamadan kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

Cevap: İNSAN DOĞDUĞUNDAN İTİBAREN TEMEL HAKLARA SAHİPTİR. İNSANIN TEMEL HAKLARI DOKUNULMAZ, DEVREDİLMEZ,  ERTELENEMEZ BİR BÜTÜNDÜR  VE EVRENSELDİR.

4. Sinif Insan Haklari, Yurttaslik ve Demokrasi Ders Kitabi Sayfa 23 Cevaplari MEB Yayinlari

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.