Anasayfa Kitap Cevapları
15 Ekim 2023, 21:51 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-16. Cevapları ADA Yayıncılık

Binlerin Dünyası Cevapları

1.Ünite: Doğal Sayılar 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları ADA Yayıncılık

Atatürk’ün okuduğu kitap sayısı rakamlarla nasıl gösterilebilir? Bu sayı kaç basamaklıdır? Tartışınız. Tartışırken arkadaşlarınızın sizden farklı olan düşüncelerine saygı gösteriniz.
Cevap: Atatürk’ün okuduğu kitap sayısı rakamlarla ”3937” şeklinde gösterilir. Bu sayı 4 basamaklıdır.


Etkinlik

Defterimize 328 sayısını yazalım.
Sayının basamaklarının adlarını yazalım.
Cevap:

328
3 → yüzler basamağı
2 → onlar basamağı
8 → birler basamağı


Sayının okunuşunu söyleyelim.
Cevap:  Üç yüz yirmi sekiz.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77-78-79-80-81-82-83-84. Cevapları ADA Yayıncılık

1 rakamını 328 sayısının önüne yazalım.
Oluşan sayının kaç basamaklı olduğunu söyleyelim.
Cevap: 1328 → sayı 4 basamaklıdır.


Sayıyı “bin üç yüz yirmi sekiz” şeklinde okuyalım.
1 rakamının bulunduğu basamağı nasıl adlandırabileceğimizi tartışalım.
Cevap: 1 rakamının bulunduğu basamağı bin şeklinde adlandırırız.


1 rakamını silip yerine 4 rakamını yazalım.
Oluşan yeni sayının nasıl okunabileceğini tartışalım.
Cevap: 4328 → Dört bin üç yüz yirmi sekiz


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

Sıra arkadaşınıza 4, 5 ve 6 basamaklı üç sayı söyleyiniz. Arkadaşınızdan bu sayıları yazmasını ve okumasını isteyiniz.
Cevap:

1272 → Bin iki yüz yetmiş iki
15 321 → On beş bin üç yüz yirmi bir
382 541 →Üç yüz seksen iki bin beş yüz kırk bir


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları ADA Yayıncılık

Etkinlik

745 238 sayısının bölüklerinin ve basamaklarının adları ile okunuşunu defterinize yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ADA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki tabloda verilen sayıların okunuşlarını, okunuşları verilen sayıları da rakamla tablodaki boşluklara yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ADA Yayıncılık


2. 32 690 sayısında aşağıdaki basamaklardan hangisi yoktur?
Cevap: A) Yüz binler basamağı

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 282-283-284-285-286. Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 1 rakamının basamak değeri daha büyüktür?
Cevap: C) 176 000


4. Aşağıdaki sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız ve sayıları çözümleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ADA Yayıncılık1


5. Aşağıdaki tabloda verilen sayının bölüklerini, basamaklarını, basamak değerlerini, çözümlenişini ve okunuşunu yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ADA Yayıncılık2

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap