Anasayfa Kitap Cevapları
14 Eylül 2022, 18:00 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-22-23-24. Cevapları Sevgi Yayınları

Dört Basamaklı Doğal Sayılar Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Sevgi Yayınları

Yukarıdaki cep telefonunun ve bilgisayarların fiyatlarını gösteren sayılar kaçar rakamdan oluşmuştur?

Cevap: Bilgisayarın fiyatı 4 rakamdan, cep telefonun fiyatı ise 3 rakamdan oluşmaktadır.


Bilgisayarların fiyatlarını okuyabilmemiz için hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu açıklayınız.

Cevap: Sayıyı okuyabilmek için basamak adlarına ihtiyacımız vardır.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıda onluk taban blokları ile modellenen sayıları inceleyiniz. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları


Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
Cevap:

5 505 : Beş bin beş yüz beş
8 062 : Sekiz bin altmış iki
9 874 : Dokuz bin sekiz yüz yetmiş dört
23 608 : Yirmi üç bin altı yüz sekiz
90 549 : Doksan bin beş yüz kırk dokuz
82 007 : Seksen iki bin yedi
205 348 : İki yüz beş bin üç yüz kırk sekiz
762 000 : Yedi yüz altmış iki bin
600 309 : Altı yüz bin üç yüz dokuz


Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Cevap:

İki bin altı yüz bir : 2601
Beş bin sekiz yüz altmış : 5860
Dokuz bin sekiz : 9008
On dört bin seksen : 14 080
Kırk sekiz bin üç yüz yirmi bir : 48 321
Seksen dokuz bin yedi : 89 007
Yüz yirmi dört bin yirmi : 124 020
Beş yüz yedi bin iki yüz kırk sekiz : 507 248
Dokuz yüz on bin dört : 910 004

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 147-148-155-156-157-159. Cevapları Sevgi Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıda yüzer yüzer yapılan ritmik saymadaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Sevgi Yayınları


Aşağıdaki ritmik saymaları yapınız. Sayma yaparken söylediğiniz sayıları defterinize yazınız.
1. 100’den başlayıp 2 800’e kadar yüzer yüzer sayınız.

Cevap: 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800


2. 5 400’den başlayıp 7 300’e kadar yüzer yüzer sayınız.

Cevap: 5 400 – 5 500 – 5 600 – 5 700 – 5 800 – 5 900 – 6 000 – 6 100 – 6 200 –
6 300 – 6 400 – 6 500 – 6 600 – 6 700 – 6 800 – 6 900 – 7 000 – 7 100 – 7 200 – 7 300


3. 8 000’den başlayıp 10 000’e kadar yüzer yüzer sayınız.

Cevap: 8 000 – 8 100 – 8 200 – 8 300 – 8 400 – 8 500 – 8 600 – 8 700 – 8 800 – 8 900 – 9 000 – 9 100 – 9 200 – 9 300 – 9 400 – 9 500 – 9 600 – 9 700 – 9 800 – 9 900 – 10 000


4. 2 000’den başlayıp 10 000’e kadar biner biner sayınız.

Cevap: 2 000 – 3 000 – 4 000 – 5 000 – 6 000 – 7 000 – 8 000 – 9 000 – 10 000

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-69. Cevapları Sevgi Yayınları

5. 4 000’den başlayıp 10 000’e kadar biner biner sayınız.

Cevap: 4 000 – 5 000 – 6 000 – 7 000 – 8 000 – 9 00 – 10 000


Aşağıda verilen tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Sevgi Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıda verilen tablolardaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları


Aşağıda verilen sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini defterinize yazınız.
Cevap:

1. 8 206 = 8 → 8000, 2 → 200, 6 → 6
2. 64 066 = 6→ 60 000, 4→ 4000, 6→ 60, 6→ 6
3. 207 748 = 2→ 200 000, 7→ 7000, 7→ 700, 4→ 40, 8→ 8


Aşağıda verilen sayıları defterinizde çözümleyiniz
Cevap:

 • 1. 5 302 = 5000 + 300 + 0 + 2
  = 5 binlik + 3 yüzlük + 0 onluk + 2 birlik
 • 2. 8 890 = 8000 + 800 + 90 + 0
  = 8 binlik + 8 yüzlük + 9 onluk + 0 birlik
 • 3. 36 765 = 30 000 + 6000 + 700 + 60 + 5
  = 3 on binlik + 6 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 5 birlik
 • 4. 49 073 = 40 000 + 9000 + 0 + 70 + 3
  = 4 on binlik + 9 binlik + 0 yüzlük + 7 onluk + 3 birlik
 • 5. 303 812 = 300 000+ 0 + 3000 + 800 + 10 + 2
  = 3 yüz binlik + 0 on binlik + 3 binlik + 8 yüzlük + 1 onluk + 2 birlik
 • 6. 905 450 = 900 000 + 0 + 5000 + 400 + 50 + 0
  = 9 yüz binlik + 0 on binlik + 5 binlik + 4 yüzlük + 5 onluk + 0 birlik

Aşağıdaki bölük tablolarına bakarak oluşturulacak doğal sayıları ve okunuşlarını noktalı yerlere yazınız
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-22-23-24. Cevapları Sevgi Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.