Anasayfa
Ara Bul
5 Ekim 2021, 15:11

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-22-23-24. Cevapları Sevgi Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Sevgi Yayınları

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Sevgi Yayınları

Soru: Yukarıdaki cep telefonunun ve bilgisayarların fiyatlarını gösteren sayılar kaçar rakamdan oluşmuştur?

Cevap: Bilgisayarın fiyatı 4 rakamdan, cep telefonun fiyatı ise 3 rakamdan oluşmaktadır.


Soru: Bilgisayarların fiyatlarını okuyabilmemiz için hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu açıklayınız.

Cevap: Sayıyı okuyabilmek için basamak adlarına ihtiyacımız vardır.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları

Soru: Aşağıda onluk taban blokları ile modellenen sayıları inceleyiniz. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları


Soru: Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

Cevap:

5 505 : Beş bin beş yüz beş
8 062 : Sekiz bin altmış iki
9 874 : Dokuz bin sekiz yüz yetmiş dört
23 608 : Yirmi üç bin altı yüz sekiz
90 549 : Doksan bin beş yüz kırk dokuz
82 007 : Seksen iki bin yedi
205 348 : İki yüz beş bin üç yüz kırk sekiz
762 000 : Yedi yüz altmış iki bin
600 309 : Altı yüz bin üç yüz dokuz


Soru: Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

Cevap:

İki bin altı yüz bir : 2601
Beş bin sekiz yüz altmış : 5860
Dokuz bin sekiz : 9008
On dört bin seksen : 14 080
Kırk sekiz bin üç yüz yirmi bir : 48 321
Seksen dokuz bin yedi : 89 007
Yüz yirmi dört bin yirmi : 124 020
Beş yüz yedi bin iki yüz kırk sekiz : 507 248
Dokuz yüz on bin dört : 910 004


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Sevgi Yayınları

Soru: Aşağıda yüzer yüzer yapılan ritmik saymadaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Sevgi Yayınları


Aşağıdaki ritmik saymaları yapınız. Sayma yaparken söylediğiniz sayıları defterinize yazınız.
Soru
: 1. 100’den başlayıp 2 800’e kadar yüzer yüzer sayınız.

Cevap: 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800


Soru: 2. 5 400’den başlayıp 7 300’e kadar yüzer yüzer sayınız.

Cevap: 5 400 – 5 500 – 5 600 – 5 700 – 5 800 – 5 900 – 6 000 – 6 100 – 6 200 –
6 300 – 6 400 – 6 500 – 6 600 – 6 700 – 6 800 – 6 900 – 7 000 – 7 100 – 7 200 – 7 300


Soru: 3. 8 000’den başlayıp 10 000’e kadar yüzer yüzer sayınız.

Cevap: 8 000 – 8 100 – 8 200 – 8 300 – 8 400 – 8 500 – 8 600 – 8 700 – 8 800 – 8 900 – 9 000 – 9 100 – 9 200 – 9 300 – 9 400 – 9 500 – 9 600 – 9 700 – 9 800 – 9 900 – 10 000


Soru: 4. 2 000’den başlayıp 10 000’e kadar biner biner sayınız.

Cevap: 2 000 – 3 000 – 4 000 – 5 000 – 6 000 – 7 000 – 8 000 – 9 000 – 10 000


Soru: 5. 4 000’den başlayıp 10 000’e kadar biner biner sayınız.

Cevap: 4 000 – 5 000 – 6 000 – 7 000 – 8 000 – 9 00 – 10 000


Soru: Aşağıda verilen tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Sevgi Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları


Soru: Aşağıda verilen tablolardaki noktalı yerleri tamamlayınız.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları


Soru: Aşağıda verilen sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini defterinize yazınız.

Cevap:

1. 8 206 = 8 → 8000, 2 → 200, 6 → 6
2. 64 066 = 6→ 60 000, 4→ 4000, 6→ 60, 6→ 6
3. 207 748 = 2→ 200 000, 7→ 7000, 7→ 700, 4→ 40, 8→ 8


Soru: Aşağıda verilen sayıları defterinizde çözümleyiniz

Cevap:

 • 1. 5 302 = 5000 + 300 + 0 + 2
  = 5 binlik + 3 yüzlük + 0 onluk + 2 birlik
 • 2. 8 890 = 8000 + 800 + 90 + 0
  = 8 binlik + 8 yüzlük + 9 onluk + 0 birlik
 • 3. 36 765 = 30 000 + 6000 + 700 + 60 + 5
  = 3 on binlik + 6 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 5 birlik
 • 4. 49 073 = 40 000 + 9000 + 0 + 70 + 3
  = 4 on binlik + 9 binlik + 0 yüzlük + 7 onluk + 3 birlik
 • 5. 303 812 = 300 000+ 0 + 3000 + 800 + 10 + 2
  = 3 yüz binlik + 0 on binlik + 3 binlik + 8 yüzlük + 1 onluk + 2 birlik
 • 6. 905 450 = 900 000 + 0 + 5000 + 400 + 50 + 0
  = 9 yüz binlik + 0 on binlik + 5 binlik + 4 yüzlük + 5 onluk + 0 birlik

Soru: Aşağıdaki bölük tablolarına bakarak oluşturulacak doğal sayıları ve okunuşlarını
noktalı yerlere yazınız

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.