Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mart 2024, 16:24 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168. Cevapları ADA Yayıncılık

4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4.Ünite Kesirler: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ADA Yayıncılık

Aşağıdaki soruları acele etmeden, doğru bir şekilde okuyup anladıktan sonra çözünüz. Çözümlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.D.) 1/2, basit kesirdir.
2. (.Y.) 1/20 kesri, 1/3’den büyüktür.
 → 1/20 < 1/3 büyüktür. 
3. (.Y.) 145 torba unun 2/5’si 29 torba undur.
→ 145 . 2/5 = 290/5 = 58 torba undur. 
4. (.D.)  6/10, 3/10 ve 5/10 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı 6/10 > 5/10 > 3/10tür.
5. (.Y.) 9/7, basit kesirdir.
→ Bileşik kesirdir. 
6. (.D.) Paydaları eşit olan kesirlerle toplama işleminde ortak payda toplamın paydasına yazılır. Kesirlerin paylarının toplamı da toplamın payına yazılır.


B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun ifadelerle tamamlayınız.
Cevap:

  1. Bir bütünden az olan miktarları ifade eden kesirlere basit kesir denir.
  2. İki birim kesirden paydası küçük olan daha büyüktür.
  3. 24 fındığın 5/6’i bulunurken önce 24 sayısı 6’ya bölünür Sonra bulunan sayı 5 ile çarpılır.
  4. Bir bütünü veya bir bütünden daha fazla miktarı ifade eden kesirlere tam sayılı kesir denir.
  5. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan diğerlerinden daha büyüktür.
  6. 1 saat 60 dakikadır.
  7. 1 dakika 60 saniyedir.
  8. 12 ay 1 yıldır.
  9. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gündür.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları ADA Yayıncılık

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162. Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi tam sayılı kesirdir?
Cevap: D) 3 tam 7/3


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları ADA Yayıncılık

2. Yanda modellenen kesir aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 7/4


3. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Cevap: C) 1/11 > 1/15 > 1/19


4. 156 TL’nin 7/12’si kaç liradır?
Cevap:  D) 91

156 . 7/12 = 91


5. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Cevap: A) 13/3 > 2/3


6. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir?
Cevap: C) 7/12 + 4 /12 = 11/24

C) 7/12 + 4 /12 = 11/12 olması gerekir.


7. 5 yıl kaç aydır?
Cevap: C) 60

1 yıl → 12 aydır
5 yıl → 5 x 12 = 60 aydır.


8. 720 dakika kaç saattir?
Cevap: A) 12

1 saat → 60 dakika
720 dakika → 720 ÷ 60 = 12 saattir.


9. 25 dakika kaç saniyedir?
Cevap: B) 1500

1 dakika → 60 saniye
25 dakika → 25 x 60 = 1500 saniyedir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları ADA Yayıncılık

10. Aşağıdaki noktalı yerlere “basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir” ifadelerinden uygun olanları yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları ADA Yayıncılık


11. 1/19, 1/9, 1/15 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

1/9 > 1/15 > 1/19


12. Bir konser için satışa çıkarılan 784 biletin 11/14’i satılmış. Konser için kaç bilet satılmıştır?
Cevap:

784 . 11/14 = 8624/14 = 616 bilet satılmıştır.


13. 10/18, 21/18, 13/18 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

21/18 > 13/18 > 10/18


14. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları ADA Yayıncılık1


15. Bir sürahinin 11/15’i suyla doluydu. Sürahiden, 2/15’si kadar su döküldü. Sürahiye, 5/15’i kadar su koyuldu. Sürahinin ne kadarı suyla doludur? 
Cevap:

11/15 – 2/15 = 9/15
9/15 + 5/15 = 14/15’i doludur.


16. Bir okuldaki öğrenciler okulda 40 dakikalık 6 ders ve toplam 60 dakika teneffüs yapıyorlar. Bu okuldaki öğrenciler okulda kaç saat kalmaktadırlar?
Cevap:

40 dakika 6 ders → 40 x 6 = 240 dakika
1 saat → 60 dakika
240 dakika → 240 ÷ 60 = 4 saat ders

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları MEB Yayınları

60 dakika = 1 saat
4 + 1 = 5 saat okulda kalmaktadırlar.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları ADA Yayıncılık2

17. Bir ilkokuldaki sınıflara göre öğrenci sayıları yandaki tabloda gösterilmiştir. Birinci ve ikinci sınıfa giden öğrencilerin sayısı üçüncü ve dördüncü sınıfa giden öğrencilerin sayısından kaç fazladır?
Cevap:

1. ve 2 sınıf → 387 + 349 = 736 öğrenci
3. ve 4. sınıf → 302 + 298 = 600 öğrenci

736 – 600 = 136 öğrenci fazladır.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları ADA Yayıncılık

18. Bir ilimize mayıs ayında 2300, haziran ayında 2500, temmuz ayında 3000, ağustos ayında 3200, eylül ayında 2700 turist gelmiştir.
Yukarıdaki verileri önce nesne veya şekil grafiğiyle düzenleyiniz. Sonra verileri sütun grafiğinde gösteriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları ADA Yayıncılık1

19. Yandaki sütun grafiğinde bir okuldaki bütün öğrencilerin velilerinin meslekleri gösterilmiştir. Grafiği inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hangi mesleği yapan veli sayısı daha fazladır?
Cevap: Çiftçilik yapan veli daha fazladır.


b. Hangi mesleği yapan veli sayısı daha azdır?
Cevap: Memur veli daha azdır.


c. Toplam veli sayısı kaçtır?
Cevap:

Esnaf → 20
Çiftçi → 130
Memur → 10
Emekli → 30
20 + 10 + 30 + 130 = 190 veli vardır.


ç. Bu okul, köy okulu olabilir mi? Neden?
Cevap: Bu köy okulu olabilir. Çünkü çiftçilik yapan veli sayısı daha fazladır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap