Anasayfa Kitap Cevapları
25 Şubat 2024, 21:02 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35-36. Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

1.Ünite Doğal Sayılar: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35-36. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları ADA Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) 403 218 sayısının okunuşu “dört yüz otuz bin iki yüz on sekiz”dir.
2. (D) 700’den başlayıp ileriye doğru yüzer ritmik sayma yaparken söylediğimiz onuncu sayı 1600’dür.
3. (Y) 950 367 sayısının binler bölüğündeki rakamlar 3, 6 ve 7’dir.
4. (D) 37 910 sayısındaki rakamlardan basamak değeri en büyük olan 3’tür.
5. (D) 749 sayısının yuvarlanacağı en yakın yüzlük 700’dür.
6. (Y) 45 630, 213 708 ve 9845 sayıları büyükten küçüğe doğru
9845 > 45 630 > 213 708 şeklinde sıralanır.


B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. 50 302 sayısı Elli bin üç yüz iki şeklinde okunur.
2. 3000’den başlayıp 10 000’e kadar ileriye doğru biner ritmik sayma yaparken sırasıyla …3000.., …4000.., …5000.., …6000.., …7000.., …8000.., …9000..,  ve …10000… sayılarını söyleriz.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261. Cevapları ADA Yayıncılık

3. 256 309 sayısındaki 2, 5 ve 6 rakamları binler bölüğünde, 3, 0 ve 9 rakamları birler bölüğünde bulunur.
4. 147 025 sayısındaki 1 rakamı Yüz binler basamağında, 4 rakamı on binler basamağında, 7 rakamı binler basamağında bulunmaktadır.


C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okunuşu “yedi yüz bin yetmiş yedi” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 700 077


2. Altı basamaklı en büyük sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları ADA Yayıncılık

3. Aşağıdakilerden hangisinde yüzer ritmik sayma yapılmıştır?
Cevap: C) 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1300


4. 1250’den başlayıp 100 azalarak devam eden sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 1250 – 1150 – 1050 – 950 – 850 – 750


5. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları ADA Yayıncılık


6. Biri artan, biri azalan olmak üzere iki sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz örüntüleri ve örüntülerin kurallarını yazınız.
Cevap:

300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 -700→ 50’şer artan örüntü.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250-251. Cevapları ADA Yayıncılık

1000 – 850 – 700 – 550 – 400→ 150’şer azalan örüntü.


7. Dört basamaklı ve birbirinden farklı 5 tane sayı yazınız. Yazdığınız sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 1450 – 2330 – 7123 – 8421 – 2056

1450 < 2056 < 2330 < 7123 < 8421


8. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını zihinden işlem yaparak bulunuz.
Cevap:

a. 876 – 60 = 816 → 76’dan 60’ı çıkartarak 800 ekledim.

b. 713 – 500 = 213 → 700’den 500 çıkartarak 13 ekledim.

c. 984 – 70 = 914 → 84’ten 70’i çıkartarak 900 ekledim

ç. 623 – 300 = 323→ 600’den 300 çıkartarak 23 ekledim.


9. Aşağıdaki sayıların en yakın olduğu onlukları yazınız.
Cevap:

a. 82→ …..80….
b. 376→ …..380….
c. 4054→ …..4050….


10. Aşağıdaki sayıların en yakın olduğu yüzlükleri yazınız.
Cevap:

a. 435→ ….400…..
b. 2755→ ….2800…..
c. 7309→ …..7300….

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap