Anasayfa Kitap Cevapları
30 Aralık 2021, 19:54 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91-92. Cevapları Tuna yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 91-92. Sayfa Tuna yayınları 3. NELER ÖĞRENDİNİZ?

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Tuna yayınları

Soru: A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız

Cevap:

1. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzey yönünü gösterir.
2. Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede kutup yıldızı yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.
3. Bir yerin kuşbakışı görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.
4. Hava sıcaklığı termometre ile ölçülür.
5. Dağlar fiziki haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.
6. Ülkemizde hava tahminleri Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından yapılır

Soru: B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) 1. Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
(Y) 2. Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
(D) 3. Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
(D) 4. Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
(D) 5. Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
(D) 6. Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
(D) 7. Düdük, deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalardandır.
(D) 8. Kara yolları beşerî unsurlardandır.
(Y) 9. Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.

Soru: C. Aşağıda verilen her bir kutucuğun içine yanındaki kavramla ilişkili olduğunu
düşündüğünüz kelime grubunun numarasını yazınız.

Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Tuna yayınları

“4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Tuna yayınları”

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Tuna yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Soru
: 1. I. Bulutlu gün sayısı
II. Yeryüzü şekilleri
III. Yağışların şekli
Hava gözlem grafiği incelenerek yukarıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?

Cevap: C

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

Soru: 2. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?

Cevap: B

A) GPS cihazı kulanmak B) Bulutlara bakmak
C) Gölgeden yararlanmak D) Kutup Yıldızı’na bakmak

Soru: 3. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?

Cevap: B

A) Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak B) Barajlar inşa etmek
C) Az katlı binalar yapmak D) Enerji tasarrufu yapmak

Soru: 4. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

Cevap: A

A) Cetvel B) Çikolata C) El feneri D) Islak mendil

Soru: 5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?

Cevap: C

A) Ağaç B) Dere C) Kale D) Kedi

Soru: 6. I. Eğim fazladır.
II. Killi toprak yapısı vardır.
III. Yağış miktarı fazladır.
Heyelanın sık görüldüğü bir yerde yukarıdaki özelliklerden hangilerine rastlanır?

Cevap: D

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Soru: 7. I. Mobilyaları duvara sabitlemek
II. Deprem çantası hazırlamak
III. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
IV. Acil servisten yardım istemek
Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

Cevap: D

A) I B) II C) III D) IV

Soru: 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A

A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
Soru
: 1. Evinizin bulunduğu yerde gölge yöntemini kullanarak yönleri bulunuz. Yönleri bulduktan sonra evinizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kalan varlıkları yazınız.

Cevap: Evimizde odamdan bu yöntemi yaptığım zaman kuzeyinde balkon güneyinde yatak odası batısında banyo doğusunda ise salon bulunmaktadır.

Soru: 2. Sınıfınızın krokisini çiziniz.

Cevap: Burayı kendiniz yapınız.

Soru: 3. Yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri ve nüfusu ile ilgili genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Hatay İli ülkemizin güneyinde, İskenderun körfezinin doğu kıyılarında yeralır. Batıdan Akdeniz, güney ve doğudan Suriye, kuzeybatıdan Adana, kuzeyden Osmaniye ve kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrilidir. Yüzölçümü göller hariç 5.524 km² olup, il topraklarının %46,1’ini dağlar, %33,5’ini ovalar ve %20,4’ünü platolar oluşturur.

Soru: 4. Yaşadığınız yerde bir hafta süreyle meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularınızı resimli grafik hâline getirerek sınıfınızda sununuz.

Cevap: Bu kısmı kendiniz yapmalısınız.

LÜTFEN DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.