Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2023, 16:12 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-134-135-136-137-138. Cevapları Özgün Yayınları

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Cevapları

5. TEMA: SANAT: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Özgün Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Masal anlatan bir dedenin masallarını kitap haline getiren çocuğu anlatıyor olabilir.

2. Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları kimlerdir? Tanıdıklarınızın adlarını söyleyiniz.
Cevap: Dede korkut, Köroğlu, Nasrettin Hoca ve Keloğlan’dır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Özgün Yayınları

1.ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bunların anlamını sözlükten bulup yazınız

halk bilimi
Tahminim: Halk hakkında araştırma yapan bilim.
Anlamı: Farklı farklı bölgelerde yaşayan halklar hakkında araştırma yapan bilim dalıdır.

kültür
Tahminim: Gelenek ve görenek
Anlamı: Belli bir toplumun gelenek ve görenekleri, yaşayış biçimlerinin tümüdür.

edebiyat
Tahminim: Düşünceleri belirtme şeklidir.
Anlamı: Dil ile duygu, düşünce ve hayalleri katarak ortaya çıkarılan eserdir.

arşiv
Tahminim: Bilgilerin saklanması
Anlamı: Eski belgelerin saklanması


b. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz.
Cevap:

4.-Sinif-Turkce-Ozgun-Yayinlari-Sayfa-134-Ders-Kitabi-Cevaplari-768x504


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Özgün Yayınları

2.ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları nelermiş?
Cevap: Anadolu halkının kültüründe olan zenginliğin yok olmaktan kurtarmasıdır.

2. Pertev Naili Boratav neden gece gündüz çalışırmış?
Cevap: halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalışırmış.

3. Pertev Naili Boratav ne gibi çalışmalar yapmış?
Cevap: Türk halk edebiyatında bulunan örnekleri toplamıştır.

4. Pertev Naili Boratav hangi halk edebiyatı eserlerini yok olmaktan kurtarmış?
Cevap: Masallar, türküler ve efsaneleri kurtarmıştır.

5. Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün nerede bulunuyormuş?
Cevap:   İstanbul’daki Tarih Vakfında  yer almaktadır.

Sonraki Ödev:  Üç nokta işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler

3.ETKİNLİK

Metne göre yazarın halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız
Cevap: Anadolu halkına sevgisi çok büyüktür. Bundan dolayı halk edebiyatında önemli eserlerin kaybolmasını istememiştir ve kaydetmiştir.


4.ETKİNLİK

Halk edebiyatı ürünlerinin neden korunması gerektiğini sınıfça tartışınız.
Tartışma sırasında masal, destan, türkü, fıkra kelimelerini anlamına uygun kullanınız.

Cevap: Halk edebiyatı ürünlerinin iyi bir şekilde korunması gerekir. Geçmişimizi destanlardan, masallardan, türkülerden öğreniriz. Kültürümüz bu şekilde zengin olur. Bizler de tarihimizi unutmadan kendi benliğimizi kaybetmeden yaşamak için en iyi şekilde muhafaza edip gelecek nesillere aktarmamız gerekir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Özgün Yayınları

5.ETKİNLİK

a. “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metin midir, hikâye edici metin midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız
Cevap: Bilgilendirici bir metindir. Çünkü halk edebiyatında Masalcı Dede Pertev Naili Boratav’ın eserleri ve bulunduğu yer hakkında bilgi vermektedir.

  • Üç farklı yerde bulunan bu arşiv, 1998 yılında bir araya getirildi. Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki Tarih Vakfında yer almaktadır.

b. Türüne göre bu metnin bölümlerini adlandırınız. Bu bölümlerin hangi cümlelerle başlayıp hangi cümlelerle sona erdiğini ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap:

Serim Bölümü
“Pertev Naili Boratav’ın ilk büyük başarısı, Anadolu halkının kültür zenginliğini
kaybolmaktan kurtarmasıydı” başlangıcı, “Çünkü halkı tanımak, anlamak için bu çok
önemliydi” cümlesi ile bitmiştir.

Düğüm Bölümü
”Pertev Naili Boratav halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalıştı. ” başlangıç, ” Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki Tarih Vakfında yer almaktadır.” cümlesi ile bitmiştir.

Çözüm Bölümü
”Pertev Naili Boratav halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalıştı. ” başlangıç ” Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki Tarih Vakfında yer almaktadır.” cümlesi ile bitmiştir.


6.ETKİNLİK

a. Defterinize yazdığınız masal ve oyun tekerlemelerini arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

4.-Sinif-Turkce-Ozgun-Yayinlari-Sayfa-136-Ders-Kitabi-Cevaplari (1)

b. Aşağıdaki masal tekerlemelerinden hangisinin masalların başında, hangisinin masalların ortasında, hangisinin masalların sonunda kullanıldığı hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken… Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken…→ Masalların başlangıcı

“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” → Masalların ortası

“Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Altı ay, bir güz gittik. Bir de ne görelim? Bir arpa boyu yol gitmemişiz.” → Masalların sonu

Sonraki Ödev:  Çeşitli Ağaç ve Bitki Türlerinin Yok Olması Doğal Dengeyi Nasıl Etkiler?

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Özgün Yayınları

7.ETKİNLİK

a. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız
Cevap:

PİNOKYO

Küçük kasabada yaşayan Geppetto adında bir oyuncakçı varmış. Tahtadan oyuncak yaparak satarmış. Çocuğu olmasını çok isteyen Geppetto bir gün ormanda kütük aramaya gitmiş. Kütükle kukla yapmaya başlamış. Her oyduğunda “ah ah!” diye ses geliyormuş. Kuklayı bitirdikten sonra kukla konuşmaya başlamış. İlk çok şaşırmış sonra çocuk istediği için onu çocuğu olarak kabul etmiş ve adını Pinokyo koymuş. Pinokyo bir gün bir eğlence çadırına gitmiş ve orada ip üzerindeki adam canlı bir kukla görünce para kazanırım diyerek alıp kafese kitlemiş. İyilik perisi onu kurtarmış. Yalan söylememesi gerektiğini yoksa cezalandırılacağını söylemiş. Her yalan söylediğinde Pinokyo’nun burnu uzamaya başlamış. Pinokyo yaptığı hatayı anlamış ve periye doğruları söylemiş. Buru eski haline gelmiş. Pinokyo ve Geppetto’yu bir balık yutmuş. İyilik perisi onlara yardım ederek kurtarmış. Pinokyo bundan sonra hiç yalan söylememiş.

b. Aşağıdaki açıklamalardan anlattığınız masalın içeriğine uygun olanları belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

4.-Sinif-Turkce-Ozgun-Yayinlari-Sayfa-137-Ders-Kitabi-Cevaplari-1-768x329


8.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Özgün Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Özgün Yayınları

9.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri, verilen sayılardan uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap:

Haftanın altıncı günü cumartesidir.
Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.
Sınavda yüz sorunun 97’sini doğru yanıtlamış.
hafta sonra ocak ayı sona erecek.
Kardeşim bu yıl 3. sınıfa gidiyor.
Saat 11:00’de uyumayı alışkanlık hâline getirmiş.
Pazardan 2 kilogram patates aldık.
10 Kasım’da saat dokuzu beş geçe sirenler çalar.
Okulumuzda binden fazla (1010) öğrenci öğrenim görüyor.
II Dünya Savaşı’yla ilgili bilgileri ansiklopedinin  V cildinde buldum.

b. Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz
Cevap:

4.-Sinif-Turkce-Ozgun-Yayinlari-Sayfa-138-Ders-Kitabi-Cevaplari-768x408


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz
Cevap:

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.