Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2022, 3:04 - Sena Yazdı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191-194-195-196-197. Cevapları Özgün Yayınları

Güneşin Gittiği Gün Metni Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Teknolojik gelişmelerin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Elektronik aletlerin yaydığı radyasyonun insan sağlığını olumsuz etkilemekte, iyileşmek için kullanılan ilaçların iyileştirmekle birlikte sağlığa zarar vermesi,  sera gazları ile atmosfer kirlenmekte ve yaygınlaşan teknoloji ile insanlar arası iletişimin sosyal hayatın kopması, insanları içine kapanması gibi olumsuz etkenleri bulunmaktadır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Özgün Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz anlama uygun kelimeyi boş kutucuğa yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Özgün Yayınları


b. Metinde geçen ve aşağıda anlamı verilen kelimeleri ipucundan yararlanarak yazınız.
Cevap:

Tünemek: Kuşlar, kanatlı evcil hayvanlar, uyumak için bir dala veya sırığa konmak.

Etki: Bir kimse hakkında iyi bir izlenim edinmek.

Kestirmek: Kısa bir süre uyumak, şekerleme yapmak.

Gerinmek: Kolları açarak gövdeyi gergin bir duruma sokmak.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 163-164-165. Cevapları MEB Yayınları

Esnemek: Uykulu, sıkıntılı veya yorgunluk duyulan bir anda ağzı genişçe açarak soluk alıp vermek.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Özgün Yayınları

2. ETKİNLİK

Metni, olayların oluş sırasına göre ana hatlarıyla anlatınız.
Cevap: Sabah uyanan bir kuş güneşin yerinde olmadığını fark ediyor ve dürbünle güneşe bakmaya çalışıyor. O sırada güneşin yerinde iple sarkıtılmış bir ampul görüyor. Bilim adamı olan biri kuşu görüyor ve onunla birlikte güneşi aramaya çıkmalarını teklif ediyor. Güneşi buluyorlar ve ısrarla konuşmak istiyorlar. Güneşe çiçeklerin, bebeklerin ona ihtiyaçları olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalışıyorlar. İkna olan güneş onları göndererek döneceğini söylüyor. Evine dönen kuş gece vakti geldiğinde bir de bakıyor ki ayın yerinde ipe asılmış bir peynir duruyor.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soru ifadelerini kullanarak metinle ilgili sorular yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Özgün Yayınları


4. ETKİNLİK

Metnin ana düşüncesini aşağıya yazınız.
Cevap: Güneş’in canlılar için önemi.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Özgün Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız.
Cevap: Güneş Olmazsa


6. ETKİNLİK

Metinden, “de” ve “ki” bağlaçlarının geçtiği üçer cümle bulup aşağıya yazınız. 
Cevap:

Gerçekten söylemeliyim ki beni bulabilmenizden çok etkilendim.
Bitmiyor ki hiç işim.
Anladım ki yorulmuşsun.

Güneş de şimdi nereye kaybolmuştu?
Saatlerce uçtuktan ve yolda biraz da dinlendikten sonra
Bunu sen de biliyorsun!


7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangi anlamda (gerçek, terim, mecaz) kullanıldığını belirleyiniz. Üçüncü cümledeki altı çizili kelimenin ilk harfinin neden büyük yazıldığını açıklayınız.
Cevap: Üçüncü cümledeki altı çizili cümle özel isim olduğu için büyük harfle başlamıştır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-170-171-172-173-174. Cevapları MEB Yayınları

• Annem, güneş ışığının gözlerini kamaştırdığını söyledi.› Gerçek anlam.
• Bugün yüzü güneş gibi parlıyor.› Mecaz anlam.
• Gezegenimizin ısı ve ışık kaynağı Güneş’tir.› Terim anlam.


b. “Ay” kelimesini farklı anlamlarıyla kullanacağınız cümleleri aşağıya yazınız.
Cevap:

Ay canım acıdı.
Ay dolunay olmuş.
Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustostur.
Ay sonuna param kalmadı.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Özgün Yayınları

8. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimelerin kısaltmalarını yazım kılavuzundan bulup karşılarına yazınız. 
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Özgün Yayınları


b. Bu kısaltmalara getirilen ekleri nasıl yazmanız gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. 
Cevap: Bu ekler kesme işreti ile yazılmalıdır.


9. ETKİNLİK

Metindeki kuş, Ay’ın bulunması gerektiği yerde ipe bağlanmış peynir dilimi gördükten sonra ne yapmış olabilir? Bu sorunun giderilmesine yönelik düşüncelerinize göre metnin devamını aşağıya yazınız. Yazarken metnin türüne uygun olarak anlatımı devam ettiriniz.  
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Özgün Yayınları7


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Gazete, dergi ve kitaplardan bilgisayarlarla ilgili haberler, bilgilendirici yazılar ve görseller derleyiniz. 
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Özgün Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.