Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 0:24 - Demir Yazdı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

Hacı İbrahim Efendi: Mehmetçiğe Dikilen Botlar Dinleme Metni Cevapları

2. TEMA Milli Mücadele ve Atatürk: 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa Sayfa 58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

METNE HAZIRLIK

1. Yardımlaşma niçin önemlidir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Yardımlaşma insanların zorluklarını yenmesini kolaylaştıran bir durumdur. İnsanlar tek başlarına üstesinden gelemeyeceği şeyleri yardım isteyerek daha kolay ve zorlanmadan üstesinden gelebilirler.

2. Millî Mücadele Döneminde halkımızın yaptığı fedakârlıklar nelerdir? Anlatınız.
Cevap: Milli Mücadele döneminde halkımız gönüllü şekilde askere yazılmış, tüm erzağını, araçlarını ve ateşli silahlarını devlete vermiş, zorlu şartlar altında cepheye mermi taşımışlardır.


1. ETKİNLİK

Metni dinlerken ilginizi çeken yerleri defterinize not alınız.
Cevap: Benim ilgimi çeken en önemli kısım Hacı İbrahim’in yanına gelen erlerin ayakkabılarının kötü ve bazılarının hiç olmaması çok anlamlıdır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

a. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Tabakhane
Tahmin: Tabak yıkanılan yer
Sözcük Anlamı: Hayvan derilerinin işlendiği yer
Cümlem: Kestikleri hayvanların derisini tabakhaneye göütrdüler.

Küfe
Tahmin: Bozulmuş, zehirli
Sözcük Anlamı: Ağaç dallarından örülen, yük taşınan dayanıklı sepet.
Cümlem: Tezgahtaki yumurtaları bir bir küfeye doldurmaya başladı.

Ahali
Tahmin: İnsanlar
Sözcük Anlamı: Bir kasabada oturan ve yaşayanların tamamı
Cümlem: Köy meydanında bağırıp çağıran adam ahaliyi yanına topladı.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 29-33-34-35. Cevapları KOZA Yayınları

Çarık
Tahmin: Ayakkabı
Sözcük Anlamı: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı
Cümlem: Çarıktan bozma terliğin durumu içler acısıydı.


3. ETKİNLİK

Soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Hacı İbrahim Efendinin ürettiği ayakkabıların özellikleri nelerdir?
Cevap: Hacı İbrahim’in yaptığı ayakkabılar çok sağlam olurdu, kolay kolay eskimezdi. Çünkü malzemeyi kendisi yapar ve ayakkabıyı kendisi dikerdi.

2. Hacı İbrahim Efendi ayakkabı üretmeyi neden bırakmıştır?
Cevap: Hacı İbrahim, bütün vatanın düşman tarafından paylaşıldığı zamanlarda üzüntüsünden dolayı işi bırakmıştır.

3. Askerlere yapılan botları gören köylüler bu durumu nasıl karşılamıştır?
Cevap: Ahali, şaşıp kalmış ve duruma karşı tepki veremiyordu. Daha sonra İbrahim Efendi’yi gören diğer insanlarda askerlere yardım etmek için ayakkabı üretimine yardım etmeye başlamıştır.

4. Hacı İbrahim Efendinin yaptıkları karşısında Atatürk’ün yaklaşımı ne olmuştur?
Cevap: Hacı İbrahim Efendinin yaptıkları karşısında Atatürk teşekkür etmiştir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

KONU: Hacı İbrahim Efendi’nin Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmetçik için diktiği botların hikayesi

ANA FİKİR: Vatan uğruna çalışan gizli kahramanlar


5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen olayları oluş sırasına göre anlatınız.
Cevap: Kasabanın birinde Hacı İbrahim Efendi isminde bir ayakkabı ustası çok sağlam, dayanıklı ayakkabılar üretirmiş. Dayanıklı ayakkabıların her aşamasını kendi yaptığı için çok meşhurmuş. İbrahim Efendi, yurdun düşmanlar tarafından paylaşıldığı haberlerini öğrendiği zaman artık bir şeyin öneminin kalmadığını düşünerek çok üzülmüş ve ayakkabı üretmeyi bırakmıştır. Daha sonra İbrahim Efendi’nin olduğu yere bir grup asker gelmiştir.

Tüm ahali askerleri sevinçle karşılasa bile İbrahim Efendi, askerlerin ayakkabılarının bakımsız ve bazılarının yalın ayak olduğunu görünce çok üzülmüş ve kendisinin bir an önce askerler için ayakkabı yapması gerektiğini hissetmiş. Bunun üzerine tabakhanesine çekilmiş ve harıl harıl çalışarak evine bile gitmeden sürekli askerler için ayakkabılar üretmeye başlamışlar. Diğer insanlar İbrahim Efendi’nin yaptığını görünce boş durmamak için onlarda ayakkabı üretip askerlere vermişler. Öyle ki o gün tam 3000 tane ayakkabı askerlere verilmiştir.

Sonraki Ödev:  Üç nokta işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU; DİNLEDİĞİMİ ANLARIM

Öz değerlendirme formu


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili ifadelerden doğru olanları bularak boyayınız. Boyadığınız harfleri sırasıyla yazıp şifreyi bulunuz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları


7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde Hacı İbrahim Efendinin yaptığı fedakârlıklardan bahsedilmiştir. Siz o dönemde yaşayan bir çocuk olsaydınız ne gibi fedakârlıklar yapardınız? Sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ben o dönem yaşamış bir çocuk olsaydım elimden pek bir şey gelmeyeceği için haberleri insanlara duyurur ve onların bir şeyler yapmasına teşvik ederdim. Düşmanın yurtta olduğundan haberi olmayan insanları bilgilendirirdim.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK

Verilen görseller ve açıklamalardan hareketle “Cumhuriyet Bayramı” konulu bir şiir veya hikâye edici bir metin yazınız.
Cevap:

Cumhuriyet Bayramı

Atatürk’ten kaldı bize,
Işık saçtı kalbimize,
Sevgili Cumhuriyet,
Gözümüzün bebeğidir.

Gönlümüzün direğidir,
Sevgili Cumhuriyet.
Canım feda olsun sana,
Bize en candan ana,
Sevgili Cumhuriyet.
Osman ERDAL


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Verilen örnekleri inceleyiniz. Siz de cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları


Meraklı Bilgin, Haydi Araştırmaya

Atatürk’ün liderlik özelliği ile ilgili söylenmiş sözleri araştırıp yazınız. Sınıfınızdaki Atatürk Köşesi’nde sergileyiniz.
Cevap:

Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap