Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mayıs 2022, 10:43 - Sena Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Anka Yayınları

5. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Yayınları

1. İslam dininin mimarimiz üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Örnek veriniz.
Cevap: İslam dini mimarimiz üzerinde; camilerde, türbelerde, medreselerde Allah ve Kuran yazıları, dualar, hat yazıları yazılmıştır.


2. Cami musikisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap:  İmamın kıraatle ayet okuması, müezzinin ezan ve kamet getirmesi, selamdan sonra müezzinin okuduğu tespihatlar ve dualardır.


3. Örf ve âdet ne demektir? Tanımlayınız.
Cevap: Örf ve adetler gelenek ve göreneklerimizdir. Dini ve batıl olarak toplumumuza yerleşmiş inanışlardır.


4. Hz. Süleyman (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Süleyman Davud aleyhisselamın oğludur. İsrailiyat’a göre 53 yıl, İslami kaynaklara göre 500 yıl yaşamıştır. Cinlere hükmeden tek peygamberdir. Hem peygamber hem de padişahmış. Hayvanlar, rüzgar ve cinlere hükmedebilmekteymiş. Kudüs’te vefat etmiştir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-37. Cevapları Anka Yayınları

5. Aşağıdakilerden hangisi, tekke musikisine ait bir tür değildir?
Cevap: C. Ezan


6. Aşağıdakilerden hangisi, din görevlilerinden biri değildir? 
Cevap: D. Kaymakam


7. Hikmet adı verilen şiirleriyle insanlara İslami ve ahlaki değerleri benimsetmek için çalışan ve şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanan düşünürümüz kimdir?
Cevap: A. Ahmet Yesevî


8. Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla okunan salât-ü selama ne denir? 
Cevap: D. Salâ


9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

• Camilerde imamın namaz kıldırdığı, Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk, girintili yere Mihrap denir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 46-50-51-53-54-55. Cevapları MEB Yayınları

• Cuma ve bayram namazlarında, imamın minbere çıkarak cemaate konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya Hutbe denir.

• Camilerde genellikle mihrabın solunda bulunan; vaiz, müftü, imam gibi din görevlilerinin cemaate vaaz vermek için çıkıp oturduğu, konuşma yaptığı, merdivenli, yüksekçe yere Vaaz kürsüsü denir.

• Peygamberimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan manzum eserlere Naat denir.

• Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kudüs’te yaptırdığı mescide Mescid-i Aksa denir

• Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatan eserlere Mevlit denir.


10. Aşağıdaki şemaya, örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.