Anasayfa Kitap Cevapları
31 Ekim 2023, 14:31 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları Lisans Yayıncılık

5. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları Lisans Yayıncılık


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Lisans Yayıncılık

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Çevremizde dinin izlerini gördüğümüz eserlerden üç tanesinin adını yazınız.
Cevap: Ayasofya Cami, Hacı Bayram Veli Cami, II. Bayezit Külliyesi

2. Camilerde bulunan iç kısımlar nelerdir? Yazınız.
Cevap: Mihrap, Minber, Vaaz Kürsüsü iç bölümleridir.

3. Dâruşşifâ ne demektir? Kısaca yazınız
Cevap: Osmanlı ve Selçuklu döneminde olan hastanelere denilen bir kelimedir.

4. Dinî musiki ne demektir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Din gibi olayların, peygamberlerin emir ve buyruklarını anlatan müzik çeşitlerinin tümüne “dini musiki” denir.

5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatıyla ilgili kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Süleyman hem peygamberlik hem de hükümdarlık yapmıştır. Hayvanlar ile konuştuğu rivayet edilen, cinlerinde Hz. Süleyman’ın emrinde olduğu rivayetleri bulunmaktadır. Mescidi Aksa’yı yaptırmıştır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 23-25-26. Cevapları Lisans Yayıncılık

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Cami içinde imamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıktığı bir
kaç basamaktan oluşan yere mihrap adı verilir.
(D) 2. Cami içinde vaaz vermek için yapılan hafifçe yüksek yere vaaz kürsüsü denir.
(D) 3. Örf ve âdet, toplum içinde eskiden beri uyulan kurallara verilen isimdir.
(Y) 4. “Divan-ı Hikmet” adlı eser Mevlana tarafından yazılmıştır.
(D) 5. Geçmişte içinde eğitim ve öğretim yapılan mekânlara medrese denir


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Lisans Yayıncılık

C) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz
Cevap:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 128 Cevapları Lisans Yayıncılık


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.

1. Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra burada yaptırdığı “Peygamber Mescidi” anlamına gelen mescit aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Mescid-i Nebî

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72-74. Cevapları Lisans Yayıncılık

2. Çevremize baktığımızda dinin izlerini ilk gördüğümüz eserler mimari yapılardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür yapılara örnek gösterilemez?
Cevap: A) Villa


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Lisans Yayıncılık

3. Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dinî içerikli konuşmaya ne ad verilir?
Cevap: D) Hutbe

4. (…) Yukarıda özellikleri sıralanan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Kutadgu Bilig

5. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Kâbe kıble olmadan önce Müslümanlar buraya yönelerek namaz kılıyorlardı. Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Mescid-i Aksâ

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.