Anasayfa Kitap Cevapları
17 Mart 2022, 1:37 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32. Cevapları Anka Yayınları

1.Ünite Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32. Cevapları Anka Yayınları

1.Ünite Değerlendirme Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 32 Cevapları Anka Yayınları

1. Evrendeki düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır. Onun her şeye gücü yeter. Gece ve gündüzü, mevsimleri, denizleri dağları her şeyin bir düzeni vardır. Bu da Allah’ın varlığını ve birliğini gösterir.


2. Dua nedir? Tanımlayınız
Cevap: Dua Allah’tan isteyip, sadece Allah’tan dilemektir.


3. Duanın Allah (c.c.) ile irtibat kurmadaki önemi nedir? Anlatınız
Cevap: Dua eden insanın Allah her zaman yanındadır. Doğru yolda olup affedilmek için Allah’a iman edip dua edeni Allah geri çevirmez.


4. “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua
ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara suresi, 186. ayet.) ayetini açıklayınız.

Cevap: Allah kullarının günah işleseler de affedilmek için sadece Allah’a iman etmelerini, istek ve dileklerini sadece Allah’a dua ederek istemelerini belirtilmiştir. Allah dua edenin iman edenin her zaman yanındadır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65-66-67. Cevapları MEB Yayınları

5. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Hz. İbrahim her zaman tek Tanrı’ya inanmıştır. Allah’a hiçbir zaman ortak koşmamıştır. Verdiği nimetlere her zaman şükür etmiştir. Hz. İbrahim tevhit mücadelesine ilk olarak babasından başlayarak halkına ve o zaman da yaşayan ileri gelen yöneticilere tevhit inancını anlatabilmiştir.


6. Yemekten sonra nasıl dua edilebileceğini düşününüz ve defterinize bir yemek duası örneği yazınız.
Cevap: Allah’ım bu nimet ve rızıkları bizlere verdiğin ve bugünde karnımız doyurduğun için teşekkür ederiz. Sen olmayanlara da ver Allah’ım.


7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir?
Cevap: C. Semi


8. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapmaya …………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?

Cevap: B. Tevhit

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 68-69-71-72-74-75. Cevapları MEB Yayınları

9. İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir?
Cevap: B. Allah’ın (c.c.) birliğinden


10. ……………………….; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.
Yukarıda açıklaması verilen Allah’ın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D. Rahman


11. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi.
(Y) Allah (c.c.), sadece canlı varlıkları yaratmıştır.
(D) Allah’ın (c.c.) yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar.
(D) Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır.
(D) İhlâs suresi dört ayettir

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.