Anasayfa Kitap Cevapları
15 Mart 2023, 17:35 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76-77-78. Cevapları MEB Yayınları

3.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

3. ÜNİTE ADAP VE NEZAKET: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78. Cevapları MEB Yayınları

3.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

Üç nezaket kuralını ve bunların nerelerde uygulandıklarını yazınız.

Cevap:

  1. Evde anne ve babamıza yardım etmeliyiz.
  2. Okulda arkadaşlarımızın düşüncelerine saygı duymalıyız.
  3. Otobüste yaşlılara ve hastalara yer vermeliyiz.
Sonraki Ödev:  Üç Nezaket Kuralını ve Bunların Nerelerde Uygulandıklarını Yazınız.

Selamlaşma adabını bir örnekle açıklayınız.

Cevap:   Selamlaşırken karşımızdaki insana şu şekillerde selam verebiliriz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi akşamlar, iyi günler gibi. Daha sonra el sıkışmalıyız. Toplumumuzda selamlaşmak insanlar arası iletişim açısından önem teşkil etmektedir.

Sonraki Ödev:  Selamlaşma adabını bir örnekle açıklayınız.

Konuşma adabına uygun davranan biri nelere dikkat etmelidir? Açıklayınız.

Cevap: Anlaşılır olmalı. Karşısındaki kişiyi üzecek kuracak sözler söylememeli. Her zaman doğru olmalı. Yalan söylemekten kaçınmalıdır.

Sonraki Ödev:  Konuşma Adabına Uygun Davranan Biri Nelere Dikkat Etmelidir? Açıklayınız.

Hz. Lokman (a.s.) öğütlerinde nelerden bahsetmektedir? Yazınız.

Cevap:

  • Allah’a şirk koşmamalıyız.
  • Anne ve babaya saygı göstermeliyiz.
  • Günahtan uzak durmalı,
  • Namaz ibadetini yerine getirmeliyiz.
  • Kibirlenme ve övünme
Sonraki Ödev:  Hz. Lokman Öğütlerinde Nelerden Bahsetmektedir? Yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir?
Cevap: C) Kalabalık içinde gizlice konuşmak


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

2. I- Küçük olanın büyük olana selam vermesi
II- Bisiklet üzerinde gidenin yürüyene selam vermesi
III- Sayı bakımından çok olan topluluğun az olana selam vermesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri selamlaşma adabına uygundur?

Cevap: A) I-II


3. Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber’in herhangi bir konuyu anlatırken (tane tane konuşması sebebiyle) sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi.” (Buhârî, Menâkıb, 23.)

Hz. Aişe (r.a.) verdiği bu bilgide neyi vurgulamaktadır?
Cevap: B) Hz. Muhammed (s.a.v.) açık ve net konuşurdu.


4. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?
Cevap: D) Gösterişli sofralar hazırlamak


5. I- Hz. Muhammed’e (s.a.v.) esenlik dilemek
II- Kelime-i Şehadet
III- Hz. İbrahim’e (a.s.) esenlik dilemek
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Tahiyyat Duasında yer almaktadır?

Cevap: A) I-II


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
Cevap:

1. İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara adap kuralları denir.
2. Hem dinî hem de insani bir görev olarak selamlaşmaya özen göstermeliyiz.
3. Hz. Muhammed de (s.a.v.) yemeğe besmeleyle başlanmasını Müslümanlara tavsiye etmiştir.
4. Şirk koşmak Allah’tan (c.c.) başka ilahlar olduğuna inanmaktır.
5. Tahiyyat duası her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır


D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve
anlayışlı olur.
2. (Y) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
3. (D) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
4. (D) Yemek yerken konuşmamak gerekir.
5. (D) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.