Anasayfa Kitap Cevapları
14 Eylül 2022, 2:38 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa Cevapları Anka Yayınları

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa Cevapları


İçindekiler

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

 • Allah (c.c.) Vardır ve Birdir Cevapları Sayfa 9-10-11-12-13

 • Allah (c.c.) Yaradandır Cevapları Sayfa 14-15

 • Allah (c.c.) Rahman ve Rahîm’dir Cevapları Sayfa 16-17-18

 • Allah (c.c.) Görür ve İşitir Cevapları Sayfa 19-20

 • Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter Cevapları Sayfa 21-22-23

 • Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua Cevapları Sayfa 24-25-26-27

 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) Cevapları Sayfa 28-29

 • Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı Cevapları Sayfa 30-31

 • 1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME Cevapları Sayfa 32

 


2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ

 • Ramazan Orucu ve Önemi Cevapları Sayfa 33-34-35-36-37

 • Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar Cevapları Sayfa 38-39

 • Kültürümüzde Ramazan ve Oruç Cevapları Sayfa 40-41

 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.) Cevapları Sayfa 42-43

 • Bir Dua Tanıyorum: RABBENÂ DUALARI VE ANLAMI Cevapları Sayfa 44

 • 2. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME Cevapları Sayfa 45-46

 


3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET

 • Nezaket Kuralları Cevapları Sayfa 47-48-49-50-51

 • Selamlaşma Adabı Cevapları Sayfa 52-53-54

 • İletişim ve Konuşma Adabı Cevapları Sayfa 55-56-57

 • Sofra Adabı Cevapları Sayfa 58-59-60-61

 • Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler Cevapları Sayfa 62-63

 • Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı Cevapları Sayfa 64

 • 3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME Cevapları Sayfa 65-66

 


4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI

 • Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Aile Hayatı Cevapları Sayfa 67

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları Cevapları Sayfa 68-69

 • Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) Cevapları Sayfa 70-71

 • Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) Cevapları Sayfa 72-73-74

 • Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) Cevapları Sayfa 75-76-77

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) VE Ailesinin Örnek Davranışları Cevapları Sayfa 78-79-80-81

 • Hz. Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.) Cevapları Sayfa 82-83-84

 • Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı Cevapları Sayfa 85

 • Okuma Metni Sayfa 86

 • 4. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME Cevapları Sayfa 87-88

 


5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

 • 5.Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 89

 • Mimarimizde Dinin İzleri Cevapları Sayfa 90-91-92-93

 • Musikimizde Dinin İzleri Cevapları Sayfa 94-95-96-97

 • Edebiyatımızda Dinin İzleri Cevapları Sayfa 98-99-100-101

 • Örf ve âdetlerimizde Dinin İzleri Cevapları Sayfa 102-103

 • Bir Peygamber Tanıyorum: HZ . SÜLEYMAN (A.S.) Cevapları Sayfa 104-105-106

 • 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 107-108


Allah Vardır ve Birdir Cevapları Anka Yayınları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13. Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 9 Cevapları Anka Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Kur’an-ı Kerim mealinden, Allah’ın (c.c.)* varlığı ve birliği ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 9 Cevapları Anka Yayınları


2. İlmihâllerden ve Dinî Terimler Sözlüğü’nden, Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu araştırınız
Cevap: Allah’ın sıfatları;

 • Vücud.
 • Kıdem.
 • Beka.
 • Vahdaniyyet.
 • Muhalefet-ün lil-havadis.
 • Kıyam bi nefsihi.

3. Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cevap:

Rahman: Merhamet
Rahim: Bağışlayıcı


4. Kur’an-ı Kerim mealinden, dua etmenin önemini ifade eden bir ayet bularak defterinize not ediniz.
Cevap:   “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim.” (Mü’min (Gâfir) sûresi, 60


5. İhlâs suresinin anlamını Kur’an-ı Kerim mealinden bulup defterinize yazınız.
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 9 Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 10 Cevapları Anka Yayınları

Bir sınıfta aynı anda iki öğretmen, bir okulda iki müdür olsa ne gibi olumsuzluklar yaşanabilirdi?
Cevap: Fikir uyuşmazlığı olup okunun düzeni kötüleşirdi.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 11 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki dörtlükte şair, bizleri neler üzerinde düşünmeye çağırmakta ve ne anlatmak istemektedir?
Cevap: Her şeyin bir düzen içinde olduğunu ve bizlerin bunu görüp sebebinin bir yaratıcı olduğunu düşünmemizi istemiştir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 12 Cevapları Anka Yayınları

Evrende düzenli bir işleyiş olmasaydı ne gibi olumsuzluklar yaşanırdı? Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak değerlendiriniz
Cevap: Allah tektir. Eğer Tek olmasaydı dünyada bir düzen olmazdı. yaşantımızda her şey bir düzen içinde varolmuş ve öyle devam etmektedir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 13 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki şiirin ana teması nedir? Belirleyiniz
Cevap: Allah sevgisinden bahsetmektedir.


Şiirde Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini gösteren hangi örneklere yer verilmektedir? Siz de şiirdekine benzer örnekler belirleyiniz.
Cevap: Her çiçeğin kokusu, hayvanların sesi bir düzen içindedir. Bunların yaratıcısı ise Allah’tır.

Allah Yaradandır Cevapları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17-18. Cevapları Anka Yayınları

Allah Yaradandır Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 14 Cevapları Anka Yayınları

Sizce evren ve evrendeki varlıklar nasıl meydana gelmiştir?
Cevap: Evren bir düzen içinde yaratılmıştır. Bundan dolayı yaratıcı da Allah’tır.  Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış ve öyle devam etmektedir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 14 Cevapları Anka Yayınları

Aşağıdaki şemaya, Allah’ın (c.c.) yarattığı varlıklara örnekler yazınız.
Cevap:

 • bizi ve ailemizi yaratmıştır
 • Gece ve gündüzü yaratmıştır
 • Gezegenleri yaratmıştır
 • Dağları yaratmıştır
 • Denizleri yaratmıştır
 • Okyanusları yaratmıştır

Yukarıdaki ayet bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz
Cevap: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Her çeşit canlı ortaya çıkmıştır. Allah’ın her şeye gücünün yettiğini gösterir.

5. Sınıf Din Kültürü Allah Rahman ve Rahim’dir Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 16 Cevapları Anka Yayınları

Rahmet ve merhamet kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Rahmet bağışlayıcı anlamına gelir. Merhamet ise acımak anlamına gelmektedir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 18 Cevapları Anka Yayınları

Konuda öğrendiğiniz bilgileri de dikkate alarak siz de Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin hayata yansımalarına örnekler düşününüz. Belirlediğiniz örnekleri aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin yansımaları:

 • Allah (c.c.) kullarını sever.
 • Allah bütün yarattıklarının rızkını verir
 • Allah kullarının hemen cezalandırmaz pişman olmasını bekler
 • Allah yanlış davranışları bırakan kullarını bağışlar
 • Allah kullarının günahlarını bağışlar
 • Allah yarattıklarını korur

Allah Görür ve İşitir Cevapları 

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23. Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 19 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj nedir?
Cevap: Allah her şeyi duyar ve bilir. Kimse ondan gizli bir şey yapamaz. Bundan dolayı her zaman Allah’ın bizi izlediğini bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 20 Cevapları Anka Yayınları

Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiğine, gördüğüne ve işittiğine inanan bir insan, nelere dikkat eder ve nasıl yaşar? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız
Cevap:

Neleri yapar?

 • Yoksullara yardım eder
 • Komşusu ile iyi geçinir
 • Annesine babasına saygılı olur
 • Arkadaşları ile iyi geçinir

Neleri yapmaz?

 • Başkasına zarar vermez
 • Dedikodu yapmaz
 • Hak yemez
 • Kötü davranışlardan uzak durur

Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter Cevapları

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 21 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter Cevapları

Kadîr ve kudret kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:

Kadir: kıymet, itibar
Kudret: Gücü yetmek anlamlarına gelmektedir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 22 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki ayetler, Allah’ın (c.c.) gücü konusunda sizlere neler düşündürmektedir? Allah’ın (c.c.) sonsuz güç sahibi olduğuna başka ne gibi örnekler verilebilir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Allah evreni bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. gece ve gündüzün oluşması, bitkilerin oluşması dağların olması hepsi bir denge ve düzen içindedir. Mevsimlerin oluşması da bunlara örnek verilebilir.

Allah ile İrtibat: Dua Cevapları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27. Cevapları Anka Yayınları

Allah ile İrtibat Dua Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 24 Cevapları Anka Yayınları

Dua kavramının anlamı ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Dua etmek Allah’tan isteyip sadece Allah’tan dilemektir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 25 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki ayetten ne gibi ilkeler çıkarılabilir?
Cevap: Dua ettiğimizde Allah her zaman bizim yanımızda olur.


Bu ayet, dua etmenin önemi konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Dua etmek bizi Allah’ın huzuruna çıkarır. Allah dua edeni içten bir şekilde inanıp dua edeni geri çevirmez. Allah doğru yolda olanın  her zaman yanındadır.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 26 Cevapları Anka Yayınları

Siz hangi durumlarda dua ediyorsunuz?
Cevap: Ben her zaman evimizin mutlu huzurlu olması için dua ederim. Sınavlarım olduğu zaman derslerime çalışır sonra dua ederim.


Günlük hayatta yaptığınız dualardan birini aşağıya yazınız.
Cevap:

 • Allah’ım sen derslerimde sınavlarımda başarılı olup iyi notlar almamı sağla.
 • Allah’ım beni kötü arkadaşlardan koru kötü davranışlardan uzak tut.

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 27 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki ayetlerde Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz. Ayetlerde belirlenen hususlarda dua etmemiz neden önemlidir? Sınıfınızda değerlendiriniz.
Cevap: Doğru kişiler arasında hayırlı bir şekilde anılmayı, geleceğe bir hayırlı kişi olarak iz bırakmayı, affediciliğine sığınıp günahlarından arındırılmanın isteğinde bulunmaktadır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim Cevapları 

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 28-30-31. Cevapları Anka Yayınları

Bir Peygamber Tanıyorum Hz. İbrahim Cevapları 


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 28 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki ayette Hz. İbrahim’le (a.s.) ilgili hangi bilgiler verilmektedir?
Cevap: Hz. İbrahim bir Müslümandır. Allah’a ortak koşmamıştır.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 30 Cevapları Anka Yayınları

Hz. İbrahim’in (a.s.), insanları doğru yola çağırırken verdiği mücadeleden ne gibi dersler ve ilkeler çıkarabiliriz? Değerlendiriniz ve düşüncelerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Hz. İbrahim kendisine peygamberlik gelmeden önce ilah olarak önce ayı sonra güneşi kabul etmiş fakat doğup battıkları için “ben doğup batan şeyleri sevmem” demiştir. Allah’tan gelen emir ile Kabe’yi tekrar inşa edip Hacer’ül Esved taşını tekrardan kabeye koyarak bir mucize göstermiştir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 31 Cevapları Anka Yayınları

İhlâs suresinde, tevhit inancıyla ilgili ne gibi mesajlar verilmektedir? Belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Allah’ın tek olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk sayılamaz.

1.Ünite Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32. Cevapları Anka Yayınları

1.Ünite Değerlendirme Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 32 Cevapları Anka Yayınları

1. Evrendeki düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır. Onun her şeye gücü yeter. Gece ve gündüzü, mevsimleri, denizleri dağları her şeyin bir düzeni vardır. Bu da Allah’ın varlığını ve birliğini gösterir.


2. Dua nedir? Tanımlayınız
Cevap: Dua Allah’tan isteyip, sadece Allah’tan dilemektir.


3. Duanın Allah (c.c.) ile irtibat kurmadaki önemi nedir? Anlatınız
Cevap: Dua eden insanın Allah her zaman yanındadır. Doğru yolda olup affedilmek için Allah’a iman edip dua edeni Allah geri çevirmez.


4. “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua
ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara suresi, 186. ayet.) ayetini açıklayınız.

Cevap: Allah kullarının günah işleseler de affedilmek için sadece Allah’a iman etmelerini, istek ve dileklerini sadece Allah’a dua ederek istemelerini belirtilmiştir. Allah dua edenin iman edenin her zaman yanındadır.


5. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Hz. İbrahim her zaman tek Tanrı’ya inanmıştır. Allah’a hiçbir zaman ortak koşmamıştır. Verdiği nimetlere her zaman şükür etmiştir. Hz. İbrahim tevhit mücadelesine ilk olarak babasından başlayarak halkına ve o zaman da yaşayan ileri gelen yöneticilere tevhit inancını anlatabilmiştir.


6. Yemekten sonra nasıl dua edilebileceğini düşününüz ve defterinize bir yemek duası örneği yazınız.
Cevap: Allah’ım bu nimet ve rızıkları bizlere verdiğin ve bugünde karnımız doyurduğun için teşekkür ederiz. Sen olmayanlara da ver Allah’ım.


7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir?
Cevap: C. Semi


8. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapmaya …………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?

Cevap: B. Tevhit


9. İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir?
Cevap: B. Allah’ın (c.c.) birliğinden


10. ……………………….; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.
Yukarıda açıklaması verilen Allah’ın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D. Rahman


11. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi.
(Y) Allah (c.c.), sadece canlı varlıkları yaratmıştır.
(D) Allah’ın (c.c.) yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar.
(D) Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır.
(D) İhlâs suresi dört ayettir

Ramazan Orucu ve Önemi Anka Yayınları

2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 33-34-37. Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları Anka Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bakara suresinin 185. ayetinin anlamını Kur’an mealinden bularak defterinize yazınız. Bu ayette nelerden bahsedilmektedir? Defterinize not ediniz.
Cevap: Kur’an-ı Kerim’in ramazan ayında indirildiğinden bu aya gelene her Müslüman’ın oruç tutması söylenmiştir. Bu şekilde Allah’a şükür etmemiz ve Allah’ın birliğini yüceltmemiz söylenmiştir.

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları Anka Yayınları


2. Ramazan ayını önemli kılan unsurların neler olduğunu aile büyüklerinizle konuşunuz. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.
Cevap: Ramazan ayını önemli kılan en büyük unsur Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmiş olmasıdır. Diğer unsurlar ise herkes birbirine bu ayda yardım eder ve Allah’a şükür eder.


3. Sahur, imsak, iftar, fitre kavramlarının anlamlarını Genel Ağ, Dinî Terimler Sözlüğü vb. kaynaklardan araştırıp öğreniniz.
Cevap:

Sahur: Sabah ezanından önce kalkıp oruç tutmak için yemek yenilen vakit.
İmsak: Orucun başladığı zamandır.
İftar: Orucun bittiği ve yemek yiyebileceğimiz vakittir.
Fitre: Ramazan ayında parası olan her Müslümanın ihtiyaç sahibi birine ettiği yardımdır.


4. Orucun önemi ile ilgili bir hadis öğrenip defterinize yazınız.
Cevap: “Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)


5. Teravih namazı hakkında bir araştırma yapınız
Cevap: Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Cemaatle kılınması makbul olan ama tek de kılınabilen bir namazdır.


6. Genel Ağ, ansiklopedi vb. kaynaklardan diş kirası, Hırka-i Şerif, tekne orucu ve aşure hakkında bir araştırma yapınız
Cevap:

Diş kirası: Durumu iyi olan Müslümanların ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek verdikten sonra verdikleri harçlıktır.
Hırka-i Şerif: Peygamber efendimizin miraca çıktığında üzerinde bulunduğu iddia edilen bir hırkadır. Şuan Hırka-i Şerif Camii’nde bulunmaktadır.
Tekne orucu: Ramazan ayında küçük çocukların heveslenip tuttuğu oruçtur. Sabahtan öğle yemeğine kadar daha sonra öğle yemeğinden akşama kadar tutarlar.
Aşure: İçinde buğday, fasulye, nohut, incir, kuru üzüm, kaysı gibi ürünleri bulunduran bir tatlı çeşididir. Hz. Nuh peygamber zamanında olan Tufandan sonra pişirilen ilk yemek olarak geçmektedir. Her yıl muharrem ayının . gününde aşure günü olarak aşure yapılır.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 34 Cevapları Anka Yayınları

Oruç hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Her yıl ramazan ayında Allah’a şükür için yapılan bir ibadettir. Aynı zaman da bu oruç ayında yani ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 37 Cevapları Anka Yayınları

Sizin çevrenizde, ramazan ayında diğer zamanlardan farklı olarak neler yapılmakta, toplumda ne gibi değişiklikler görülmektedir? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İftara misafir çağırırız. İhtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuruz. Her ramazan ayında beraber teravih namazı kılarız.

Ramazan ve oruçla İlgili Kavramlar Cevapları

2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 38-39. Cevapları Anka Yayınları

Ramazan ve oruçla İlgili Kavramlar Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 38 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

İftar ve sahur kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:

İftar: Orucun bittiği ve yemek yiyebileceğimiz vakittir.
Sahur: Sabah ezanından önce kalkıp oruç tutmak için yemek yenilen vakit.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 39 Cevapları Anka Yayınları

İftar ya da teravihle ilgili bir anınızı aşağıya yazınız. Yazdığınız anıyı arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: Ramazan ayının ilk günü annem amcalarımı, halamı, babannemgili yemeğe davet etti. Kocam bir sofra kurduk salona hep beraber yemeği hazırlayıp iftar vaktinin gelmesini bekledik. İftar başladığı zaman hepimiz birlikte dua edip yemeğe başladık. Sohbet muhabbet ile iftarı bitirip birer çay içtik. Tatlılar yapılmıştı. Onlardan da ikram ettik. Bugün benim için çok güzel geçti.

Kültürümüzde Ramazan ve Oruç Anka Yayınları

2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 40-42. Cevapları Anka Yayınları

Kültürümüzde Ramazan ve Oruç Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 40 Cevapları Anka Yayınları

“Tekne orucu” ne demektir?
Cevap: Ramazan aylarında çocukların heveslenip tuttukları oruçtur. Sabahtan öğlene kadar daha sonra öğle yemeğinden sonra akşama kadar yani iftar vaktine kadar tuttukları oruçtur.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 42 Cevapları Anka Yayınları

Şiirde verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.
Cevap: Oruç Allah katında çok değerli bir ibadettir. Oruç tutan kişilerin kat ve kat mükâfatlandırılacağı söylenmektedir.


Hz. Davud (a.s.) kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Kur’an’da adı geçen bir peygamberdir. İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdir. Hz. Davud’a Zebur adında bir kitap indirmiştir. Hz. Davud demircilik ile uğraşan bir peygamberdir. Allah’ı her zaman zikir eden ve ibadet eden biri olmuştur.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 43 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki ayetlerde, Hz. Davud’un (a.s.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Belirleyiniz.
Cevap: Dağları ve kuşları kendisiyle tesbih etmesi için Hz. Davud peygamberin emrine verildiğinden, Süleyman adında güzel bir evlat ve söz verme yetkisi olan hükümdarlık verilmiştir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 44 Cevapları Anka Yayınları

Rabbenâ dualarının anlamı üzerinde düşününüz. Bu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir? Listeleyiniz. Listelediğiniz hususları arkadaşlarınızınki ile karşılaştırınız.
Cevap:

 • Dünyada ve ahirette Allah’tan iyilik istemektedir
 • Cehennem azabından korumasını
 • Müslümanların hepsini bağışlamasını dilemektedir.

5. Sınıf Din Kültürü 2.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 45-46. Sayfa Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 45 Cevapları Anka Yayınları

1. Ramazan ayı, dinimizde ve kültürümüzde neden önemlidir? Söyleyiniz.
Cevap: Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği aydır. Aynı zaman da Allah’a şükür ettiğimiz ve oruç tuttuğumuz aydır.


2. Farz ve vacip kavramlarının anlamlarını açıklayınız
Cevap:

Farz: Yapılması zorunlu olan ibadet ve davranışlardır.
Vacip: Yapılması gereken emir ve kurallardır.


3. Peygamberimiz (s.a.v.), iftarda nasıl dua etmiştir? Söyleyiniz
Cevap: Peygamberimiz iftarda ‘Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.’ şeklinde dua edermiş.


4. Orucu bozan başlıca durumlar nelerdir? Belirtiniz
Cevap:

 • Yemek içmek
 • Ağız dolusu kusmak
 • Sigara içmek
 • İlaç almak

5. Davud Peygamber’in (a.s.) hayatı hakkında bilgi veriniz
Cevap: Kur’an’da adı geçen bir peygamberdir. İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdir. Hz. Davud’a Zebur adında bir kitap indirmiştir. Hz. Davud demircilik ile uğraşan bir peygamberdir. Allah’ı her zaman zikir eden ve ibadet eden biri olmuştur.


6. Dua nedir? Tanımlayınız.
Cevap: Sadece Allah’tan isteyip sadece Allah’tan dilemektir.


7. Orucun birey ve toplum açısından ne gibi faydaları vardır? Örnekler veriniz
Cevap: Maneviyatı güçlendiren bir ibadettir. Dünyada aç ve yoksul olan kişileri anlar ve onlara yardım ederiz. Bu sayede birlik ve beraberlik sağlanır.


8. Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an’ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. Kadir Gecesi


9. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına …………….. denir.
Cevap: C. Sünnet


10. Oruç tutan bir kimsenin, güneşin batıp akşam vaktinin girmesiyle birlikte yiyip içmeye başlamasına ve başladığı orucu bitirmesine ne denir?
Cevap:  A. İftar


11. Aşure hangi gündür?
Cevap:  D. Muharrem ayının 10. günü


12. Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir?
Cevap:  B. Farz


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 46 Cevapları Anka Yayınları

13. Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B. Mekke’de doğmuş ve orada yaşamıştır.


14. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

5.-Sinif-Din-Kulturu-ve-Ahlak-Bilgisi-Anka-Yayinevi-Sayfa-46-Ders-Kitabi-Cevaplari

Nezaket Kuralları Anka Yayınları

3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 47-48-50. Cevapları Anka Yayınları

Nezaket Kuralları Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 47 Cevapları Anka Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türk Dil Kurumunun Genel Ağ sayfasından Büyük Tükçe Sözlük’ü bulunuz. Bu sözlükten; adap, edep ve nezaket kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz
Cevap:

Adap: iyi davranış, kibarlık
Edep: Toplumda oluşan bir düzene uygunluk.
Nezaket: Karşımızdaki kişilere karşı saygılı ve nazik davranma


2. Beş nezaket kuralı öğrenerek bunları defterinize yazınız.
Cevap:

 1. Başkasının eşyasını kullanacağımız zaman izin almak
 2. Büyüklerimize karşı her zaman saygılı olmak
 3. Temiz ve düzenli olmak
 4. Tutumlu bir birey olmak
 5. Başkaları konuşurken sözlerini kesmemek

3. Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlaklı olmayı ve güzel söz söylemeyi konu edinen iki hadisini bularak sınıfınızda okuyunuz.
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 47 Cevapları Anka Yayınları


4. Toplumsal ilişkilerde nezaket kurallarına uymanın önemi nedir? Aile büyüklerinizle konuşup öğreniniz.
Cevap: Toplumda birlik ve beraberliği, düzeni sağlar. Toplumda belli bir düzen ortamı vardır. Her kişi buna ayak uydurmak zorundadır. Ortamın huzuru bozulmaması için nezaket kurallarına uyulması gerekir.


5. Genel Ağ, peygamberler tarihi, İslam ansiklopedisi gibi kaynaklardan, Hz. Lokman (a.s.) hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Hz. Lokman Kur’an-ı Kerim’de adı geçen biridir. Kur’an-ı Kerim’in 31. suresinde Hz. Lokman’ın adını taşımaktadır. Bu surede Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden ve özelliklerinden bahseder.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 48 Cevapları Anka Yayınları

Günlük hayatta, uymaya en çok özen gösterdiğiniz görgü kuralları hangileridir? Söyleyiniz
Cevap: Günlük hayatta en çok büyüklerime karşı saygı duyar, toplumda hoşgörülü ve iyimser biri olurum. Giyimime, temizliğime ve düzenime çok önem veririç-m.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 50 Cevapları Anka Yayınları

Nezaket kurallarına uyulmayan ortamlarda ne gibi sorunlar yaşanabilir? Sınıfınızda beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Nezaket kurallarına uyulmayan ortamlarda bir düzen olmaz. Sürekli kargaşa çıkar. Toplumda kimse kimseye saygı duymaz.


Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesinde nezaket kurallarının rolü nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Nezaket kuralları toplumda düzeni ve huzuru sağlayan kurallardır. İnsanlar birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü olur. Toplumda kurallara uyarak yaşarlar. Böylece kargaşa önlenmiş ve toplumda huzur sağlanmış olunur.

Selamlaşma Adabı Cevapları

3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 52-55-57-58. Cevapları Anka Yayınları

Selamlaşma Adabı Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 52 Cevapları Anka Yayınları

Siz, çevrenizdeki insanlarla selamlaşmak için daha çok hangi ifadeleri kullanırsınız?
Cevap: Selamın Aleyküm, Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar gibi ifadeler kullanırım.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 55 Cevapları Anka Yayınları

Verilen örneklerden ve konuda öğrendiğiniz bilgilerden de faydalanarak aşağıdaki satırlara selamlaşma adabıyla ilgili ilke ve kurallar yazınız.
Cevap:

 • Çevremizdeki insanlarla selamlaşmak bir nezaket kuralıdır.
 • En güzel selam şeklini seçmeliyiz
 • Selam veren birine karşılık vermek
 • Bir yerden ayrılacağımız zaman selam gözetmek
 • Telefonda konuşurken selam vererek konuşmak.
 • Selamlaşmak, toplumsal hayatın gereğidir

Başkalarıyla iletişim kurarken, konuşurken sizce nelere dikkat edilmesi gerekir?
Cevap: Başkaları ile iletişim kurarken her zaman saygı çerçevesi içinde konuşmalıyız. İlk olarak selam vermeliyiz. Onun konuşmasını kesmemeli ve dinleyerek cevap vermeliyiz.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 57 Cevapları Anka Yayınları

İnsanların birbirleriyle iletişim kurarken kullandığı kelimelerden en çok beğendiğiniz ve en çok rahatsız olduğunuz ifadeleri aşağıya yazınız.
Cevap:

En çok beğendiğim ifadeler:

 • Hayırlı sabahlar
 • Düşüncelerime saygı duyduğun için teşekkür ederim
 • Söz kesmemeleri
 • Gerektiği durumda özür dilemek

En çok rahatsız olduğum ifadeler:

 • Karşıdaki kişiyi eleştirmek
 • dedikodu yapmak
 • Kırıcı sözler kullanmak
 • Alay etmek

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 58 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki dörtlüklerde hangi mesajlar verilmektedir? Arkadaşlarınızla konuşup bunları belirleyiniz.
Cevap: Karşımızda olan insan ile iletişimimizde doğru olmalı, ona karşı kırıcı ifadeler de bulunmamalıyız.

Sofra Adabı Cevapları

3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58-62-63-64. Cevapları Anka Yayınları

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa Cevapları Anka Yayınevi


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 58 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki dörtlüklerde hangi mesajlar verilmektedir? Arkadaşlarınızla konuşup bunları belirleyiniz.
Cevap: Karşımızda olan insan ile iletişimimizde doğru olmalı, ona karşı kırıcı ifadeler de bulunmamalıyız.


Helal kazanç”, “helal lokma” ifadeleri ne anlama gelir?
Cevap: Helal kazanç ve helal lokma dinimizce uygun olan olan işlerden elde edilen kazanca denmektedir.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 62 Cevapları Anka Yayınları

Sofra adabına uygun davranmamız neden gereklidir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Sofrada saygılı olmamız adaba uymamız gerekir. Çünkü Allah’ın bizlere verdiği yemeklere saygımızı bu şekilde gösteririz. Aynı zaman da her işin uygun davranışları bulunmaktadır. Bizler bu uygun davrandığımız zaman toplumda huzur ortamı olur.


Lokman Hekim” ifadesini daha önce hiç duydunuz mu? Bu ifade ile kim kastedilmektedir?
Cevap: Kur’an’da Lokman suresinde “Biz, Lokman’a hikmet verdik” buyrulmaktadır. Ayrıca bir atasözünde Lokman Hekim tabiplerin atasıdır.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 63 Cevapları Anka Yayınları

Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği öğütlerin tüm insanlara yönelik olduğunu düşündüğümüzde, bu öğütlerden günlük hayatımıza yönelik ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Listeleyiniz.
Cevap:

 • Allah’a ortak koşmamalı ondan başka hiçbir şeyi ilah olarak kabul etmemeliyiz
 • Anne ve babamıza karşı her zaman saygılı olmalıyız
 • Namaz ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz
 • Sıkıntımız, derdimiz olduğunda sabretmeli ve her zaman şükür etmeliyiz.

Çıkardığımız öğütlere uymak günlük hayatımızda bizlere neler kazandırır? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Günlük hayatta bu öğütlere uyarsak her zaman toplum tarafından sevilip saygı duyuluruz. Toplumda barış, huzur ve güven ortamı da sağlanmış olunur.


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 64 Cevapları Anka Yayınları

Tahiyyat duasından ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Listeleyiniz.
Cevap: Dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Tahiyyat duasında da yapılan bütün ibadetlerin Allah’ın rızasını kazanmak için olduğudur.

3.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65-66. Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 65 Cevapları Anka Yayınları

1. Nezaket kurallarına niçin uymalıyız? Açıklayınız
Cevap: Nezaket kuralları toplumun huzurunu ve düzenini sağlayan kurallar olduğu için uymalıyız.


2. Selamlaşma adabı ile ilgili uyulması gereken hususlar nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap:

 • Selamlaşmada en güzle selamlaşma şeklini seçmeli
 • Uygun bir ses tonunda selam verilmeli
 • Konuşmadan önce selam verilmeli

3. Başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? Bilgi veriniz.
Cevap: Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemeli, onları kıracak sözlerde, alay edecek sözlerde bulunmamalıyız. Düzgünce dinleyip cevap vermeliyiz.


4. Sosyal medya adabı nasıl olmalıdır? Bilgi veriniz
Cevap: Karşımızdaki kişiyi kıracak, üzecek davranışlarda bulunmamalıyız. Gizliliğin arkasına sığınarak kötü davranışlarda bulunmaya çalışmamalıyız.


5. Tahiyyat duası hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Tahiyyat duasında da yapılan bütün ibadetlerin Allah’ın rızasını kazanmak için olduğudur.


6. Aşağıdakilerden hangisi, nezaket kavramının anlamlarından biri değildir?
Cevap: D. Öğüt


7. Dinin ve aklın beğendiği, insanın, başkaları tarafından takdir edilmesini, her türlü hata ve kusurdan korunmasını sağlayan ve ona üstün meziyetler kazandıran ahlaki davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Cevap: D. Adap


8. Hz. Lokman (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B. İlk insan ve ilk peygamberdir.


9. Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 65 Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 66 Cevapları Anka Yayınları

10. Aşağıya, “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
Cevap: Tatlı söz her zaman iki insanın iletişimini iyi yapan unsurdur. Karşımızdaki insana sert çıkak yerine nezaket kuralları içerisinde konuşmalı yani tatlı dilli olmalıyız.


11. Aşağıda verilen Tahiyyat duasında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

Ettehiyyâtü lillâhi vessalavatü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekatüh
Esselâmü aleynâ ve alâ ibadillahissalihin
Eşhedü enlâ ilaheillallah ve eşhedü enne Muhammeden
abdühû ve resûlüh.


12. Sofra adabı konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca ilkeler nelerdir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız
Cevap:

Sofra adabıyla ilgili başlıca ilkeler;

 • Yemeğe başlamadan önce besmele çekmeliyiz
 • Yemekten önce ellerimiz yıkamalıyız
 • Yemeği yiyeceğimiz kadar almalı
 • Kaşık çatal kullanmalıyız
 • Ağzımız kirlendiğinde peçete ile silmeliyiz
 • Ağzımız kapalı bir şekilde çiğnemeliyiz.

4. Ünite: Hz. Muhammed ve Aile Hayatı: Hazırlık Çalışmaları Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 67. Cevapları Anka Yayınları

Hazırlık Çalışmaları Cevapları


5 Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Anka Yayınları

1. Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Peygamberimiz amcası Ebu Talip ile tüccarlık yapmaktadır. Peygamber efendimiz 25 yaşında iken Hz. Hatice ile tanışır. Hz. Hatice 40 yaşındadır. peygamber efendimizin dürüstlüğünü, konuşmasını davranışlarını beğenir ve evlenme teklif eder. Peygamber efendimiz ailesine bu durumdan bahsedip nişan yaparlar.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), çocuklarıyla ilişkileri hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Hz. Muhammed çocukları ile iyi geçinen, ayrımcılık yapmayan hep adaletli olan sevgisini gösteren bir baba olmuştur.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler araştırıp bunları defterinize not ediniz
Cevap: Peygamber efendimiz eve girdiği zaman her zaman selam vererek girerdi. Önemli kararlar alırken aile bireylerine danışarak alırdı.

4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Peygamber efendimizin torunlarıdır. Hasan ve Hüseyin Hz. Fatıma’nın çocuklarıdır. Hz. Hüseyin Kerbelada şehit edilmiştir. Hz. Hasan ise Hz. Hüseyin’in vefatından sonra Küfeliler tarafından Halife seçilmiştir.

5. Kevser suresinin anlamını defterinize yazınız
Cevap:

 • Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.
 • O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
 • Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Anka Yayınları

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kaç çocuğu vardır? Bunlardan isimlerini bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap: Hz. Muhammed’in 7 çocuğu vardır. Bunların altısı Hz. Hatice’den biri Hz. Mariye’dendir. Çocuklarının isimleri Abdullah, Zeynep, Kasım, Ümmü Gülsüm, Fatıma, İbrahim, Rukiye’dir.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Anka Yayınları

Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları Cevapları

Metinde Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili ne tür bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice ile evliliği hakkında bilgi vermektedir. Hz. Muhammed’in ahlaklı, şerefli olduğundan bahsedilmiştir.


Bir Eş Olarak Hz. Muhammed Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Anka Yayınları

Ailede eşler birbirine nasıl davranmalıdır?
Cevap: Ailede eşler birbirlerine karşı saygı ve sevgili olmalıdır. Sorumlulukları beraber üstlenmeli ve bir konu hakkında karar alırken birbirleri ile konuşarak ortak karar almalıdırlar.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Anka Yayınları

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisine ilk vahiy gelince durumu sizce neden eşiyle paylaşmıştır? Bu metinden, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişiliği ile ilgili ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Eşi onun hayat arkadaşıdır. Böyle bir bilgiyi onunla paylaşması düşüncesini alması gerekir. Bir eş olmak hayatları hakkında ortak karar almalarını gerektirir. Bundan dolayı ilk olarak eşine söylemesi doğrudur.

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed Etkinlik Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72-75-76. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Anka Yayınları

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha hayırlı bir miras bırakmış olamaz.”
Tirmizî, Birr, 33.

Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Bir baba çocuklarını ileride topluma yararlı çocuklar olması için her zaman güzel ahlaklı yetiştirmesi gerekir. Güzel ahlak topluma en iyi miras olur.


Bir Dede Olarak Hz. Muhammed Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Anka Yayınları

Sizce Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir baba, çocuklarına nasıl davranmalıdır? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 75 Cevapları Anka Yayınları


Peygamberimizin (s.a.v.) torunlarından hangilerinin adını biliyorsunuz
Cevap: Hz. Fatıma’dan olan Hasan ve Hüseyin’i biliyorum.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki metin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile bireylerine karşı tutumu konusunda size neler düşündürmektedir?
Cevap: Sevgisini ve saygısını gösterir. Onlara karşı her zaman adaletli olurdu.

Peygamberimizin (s.a.v.) torununu sevmesini şaşkınlıkla karşılayan adamın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Her babanın, dedenin böyle sevgili olması çocukları el üstünde tutup sevgi ile büyütmesi gerekir. Buna şaşıran adamın tutumu da yanlıştır. Onun da peygamber efendimiz gibi olması gerekir.

Hz. Muhammed’in ve Ailesinin Örnek Davranışları Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81. Cevapları Anka Yayınları

Hz. Muhammed'in ve Ailesinin Örnek Davranışları Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Anka Yayınları

Örnek davranış ne demektir? Sizce aile içinde bireyler birbirlerine nasıl davranmalı, birbirleriyle ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir?
Cevap: Örnek davranış güzel davranışlara başkasına örnek olmaya denir. Aile bireyleri çocuklarına karşı doğru, dürüst davranmalı ve bunu öğretmelidirler.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Anka Yayınları

Siz, sevinç ve üzüntülerinizi aile bireylerinizle paylaşıyor musunuz? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Evet paylaşıyorum. Sınavdan yüksek aldığım zaman aile bireylerine söylüyorum. onlarda benim mutluluğuma ortak oluyor.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Anka Yayınları

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Allah…temizdir, temizliği sever. İkram sahibidir, ikramı sever. Cömerttir, cömertliği sever.”
Tirmizî, Edeb, 41.
Yukarıdaki hadisi sınıfınızda yorumlayınız.

Cevap: Hadiste bir insanın cömert, paylaşmayı seven ve temiz olması gerektiği anlatılmak istenmiştir.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki hadislerin vermek istediği mesajı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Siz, komşularınızla ilişkilerinizde nelere özen gösteriyorsunuz? Söyleyiniz.
Cevap: Hadislerde komşularımıza karşı paylaşımcı olmaktan, onlar hakkında kötü konuşmamamız gerektiğinden bahsetmektedir. Komşularımızı gözetmeliyiz. İkramlarda bulunmalı kötü sözler ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Hz. Hasan ve Hüseyin Etkinlik Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 82-84-85. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Anka Yayınları

Peygamberimizin (s.a.v.) ailesini örnek almak, hangi davranışlarda bulunmayı gerektirir? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemada boş bırakılan bölümlere yazınız
Cevap:

 • misafirlere ikram etmeyi gerektirir
 • Komşuları göz etmek
 • Kötü sözlerden ve davranışlardan kaçınmak
 • Bir konu hakkında aile bireyleri ile danışarak sonuca varmak
 • Sorumlulukları beraber üstlenmek

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Peygamber efendimizin torunlarıdır. Hz. Fatıma’nın çocuklarıdır. Hz. Hüseyin kerbelada şehit olmuştur. Hz. Hasan ise Hz. Hüseyin’in şehit olduğundan sonra Küfeliler tarafından halife seçilmiştir.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Anka Yayınları

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) örnek alabileceğimiz ne gibi ahlaki özellikleri vardır? Aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 84 Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Anka Yayınları

Kevser suresinde yerine getirilmesi istenen namaz ve kurban ibadetleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda bildiklerinizi defterinize yazınız.
Cevap: Namaz ibadeti bizlere farz olan ibadettir. Günde 5 vakit Allah’ı zikir ettiğimiz ibadettir. Kurban ise her yıl Allah’a verdiğimiz kurbandır.

5. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 87-88. Cevapları Anka Yayınları


5 Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Anka Yayınları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.
Cevap: Hz. Hatice 40 yaşında Peygamber efendimiz ise 25 yaşındadır. İkisi de tüccarlık yapmaktadır. Peygamber efendimiz dürüst, toplum tarafından sevilen biridir. Hz. Hatice’de peygamber efendimizi beğenip evlenme teklif etmiştir.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eşlerine karşı tutum ve davranışları nasıldı? Örnekler veriniz.
Cevap: Eşlerine karşı her zaman saygılı ve sevgili olmuştur. Onların hal ve hatırlarını sorar ve ilgilenirdi.

3. Peygamberimizin (s.a.v.), torunlarına olan sevgisi ve merhameti hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Torunları ile oynar onlara karşı sevgisini gösterirdi. Hiçbir zaman kızmaz ve doğru yanlışı öğretirdi.

4. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi anlatınız.
Cevap: Komşularına hep ikramlarda bulunur kötü söz ve davranışlardan kaçınırdı. Onları ağırlamayı sever ve mutlu bir şekilde karşılardı.


5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?
Cevap: D. Ali

6. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?
Cevap: B. Çocukları arasında ayrım yapmak

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kevser sözcüğünün anlamları doğru verilmiştir?
Cevap:   A. Bolluk, bereket, hayır, neslin çoğalması

8. I. Oruç tutmak
II. Kurban kesmek
III. Allah’a (c.c.) kulluk etmek
IV. Sadaka vermek
Kevser suresinde, yukarıdakilerden kaç tanesinden söz edilir

Cevap: B. 2


5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 88 Cevapları Anka Yayınları

9. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

• Kevser suresi, Mekke’de indirilmiştir.
• Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere Şerif denir.
• Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere Seyyid denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) soyu, Hasan ve Hüseyin ile devam etmiştir.
Ümame, Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği ve kızı Zeynep’in çocuğu olan torunudur.
• Peygamberimiz (s.a.v.), torunlarını sırtına ve omzuna alıp gezdirir, onlarla
oyun oynardı.


10. Aşağıda verilen Kevser suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâke’l-kevser.
Fe sallili rabbike venhar
İnne şanieke hüvelebter


11. Aşağıdaki şemaya, Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler yazınız
Cevap:

5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 88 Cevapları Anka Yayınları

5.Ünite Hazırlık Çalışmaları Etkinlik Cevapları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89. Cevapları Anka Yayınları

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Anka Yayınları

1. Mimar Sinan tarafından yapılan beş cami ismi öğrenerek defterinize yazınız.
Cevap:

Şehzade Camii (1543–48)
Süleymaniye Camii (1548–59)
Kırkçeşme su işleri (1561–65)
Büyükçekmece Köprüsü (1565–67)
Edirne’deki Selimiye Camii (1568–74)


2. Edebiyat, örf, âdet ve tasavvuf kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Edebiyat: Düşünce ve duyguların dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını yapan sanata denir.

Örf: Gelenekler.

Adet: Görenekler

Tasavvuf: Tanrı’nın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin oluşumunu  açıklayan dinsel ve felsefi akım, İslam gizemciliği.


3. Mimarimizde önemli bir yeri olan camilerde hangi bölümler yer alır? Caminin bölümleriyle ilgili görseller bularak arkadaşlarınızla inceleyiniz.

Minber:  Hatibin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksek yere denmektedir.

Vaaz Kürsüsü: Camilerde vaaz verilen yerdir.

Hünkar Mahfili: Padişahların bulundukları şehrin Selâtin Camilerinde kılmaları için ayrılmış olan yer.

Müezzin Mahfili: Müezzinlerin, camilerde, bir arada oturmaları için ayrılmış yüksekçe yer.

Minare: Müezzinin çıkıp ezan okuduğu, içinde dolanarak çıkan bir merdiveni olan  yüksek ve ince yapı.

Şadırvan: Çevresinde muslukları bulunan genellikle cami avlularının ortasında yer alan açık olabilen abdest almak için ayrılmış mekan.

Avlu: Cami yapısının dış tarafında bulunan ve çevresi kapalı fakat üstü açık yere denir.


4. İçerisinde dinî kavramlar geçen şiir, şarkı ve türkü örnekleri bularak bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Anka Yayınları


5. Hz. Süleyman (a.s.) kimdir? Onun hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Hz. Süleyman Hz. Davud’un oğludur. Babası gibi hem hükümdarlık hem de peygamberlik yapmıştır. 12 yaşında hükümdarlığı devralmıştır. Hayvanlarla, cinlerle ve rüzgarla konuşabilmektedir. İsrailiyat’a göre 53 yıl, İslami kaynaklara göre 500 yıl yaşamıştır.

Mimarimizde Dinin İzleri Cevapları Anka Yayınları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

Yaşadığınız şehirde ne gibi tarihî eserler vardır? Bu eserlerden hangileri dinin etkisiyle yapılmış olabilir?
Cevap: Habib-i Neccar Camii’si dinin etkisiyle yapılmış olabilir.

 • Beşikli Mağara.
 • Titus Kaya Tüneli.
 • Aziz Simon Manastırı
 • Cehennem Kayıkçısı Kaleler.
 • Payas Kalesi.
 • Bakras Kalesi.
 • Darb-ı Sak Kalesi.
 • Habib-i Neccar Camii.

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

Fotoğraflarda yer alan bölümlerin adlarını yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

Yaşadığınız yerde bulunan tarihî bir yapıyı (cami, mescit, çeşme, medrese vb.) geziniz. Bu tarihî eserle ilgili aşağıda yer alan bilgi cetvelini doldurunuz. 

Eserin adı nedir?
Cevap: Süleymaniye Camii.


Ne zaman yapılmıştır?
Cevap: 1551-1558 yılları arasında yapılmıştır.


Kim yaptırmıştır? 
Cevap: Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır.


Mimarı kimdir? 
Cevap: Mimar Sinan yapmıştır.


Eserin belli başlı özellikleri nelerdir? 
Cevap: Mabedin bir ana kubbesi, iki yarım kubbesi ve iki çeyrek kubbesi ile on küçük kubbesi vardır. Ana kubbe dört fil ayağına; kubbe kemerleri ise, dört büyük granit sütuna istinat etmektedir. 32 pencereli kubbe 27,25 metre çapında ve yerden 53 metre yüksekliktedir.


Eser üzerinde dinin etkilerini gösteren ne gibi motifler vardır? 
Cevap: Duvarlarda Kuran’ı Kerimden ayetler işlenmiştir. Peygamber Efendimizin ve Allah’ın isimleri işlenmiştir.


Eser sizde nasıl bir etki bırakmıştır? 
Cevap: Tarihi ve maneviyatı huzurlu, kıymetli bir eser olduğunu hissettirmiştir.


Bu türden bildiğiniz başka eserler var mı? 
Cevap: Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Selimiye Camii..


İncelediğiniz eserle ilgili gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir? Yazınız. 
Cevap: Bu eserler kusursuz işlendiğinden dolayı bir eksiklik göremedim.

Musikimizde Dinin İzleri Cevapları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 94-95. Cevapları Anka Yayınları

Musikimizde Dinin İzleri Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

İlahi, naat, tekbir, salavat kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:

İlahi: Allah’ı övmek ve sevgimizi anlatmak için yazılmış ve okunan sanat eserleridir.

Naat: Bir şeyi övmek demektir.

Tekbir: Arapça bir kelimedir ve “Allahu ekber” sözüdür. “Allah en büyük” demektir.

Salavat: Peygamber Efendimizin ismi geçtiğinde okunan dua.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

Aşağıda, dinî musiki türüne ait bazı eserlerin tanımı verilmiştir. Tanımı verilmeyen kavramların anlamlarını araştırıp karşılarına yazınız. 
Cevap:

Tesbihât: Namazlardan sonra yapılan zikirler.

İlahi: Allah’ı övmek ve sevgimizi anlatmak için yazılmış ve okunan sanat eserleridir.

Kaside:  Divan Yazını’nda, din ya da devlet büyüklerine övgü için yazılan, en az 31, en çok 99 ikilikten oluşa uzun şiir.

Mersiye: Ağıt demektir.

Edebiyatımızda Dinin İzleri Cevapları Anka Yayınları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

Yunus Emre, yukarıdaki dörtlüğünde ne anlatmak istemektedir?
Cevap: Dünyanın geçici olduğunu ve  insanlara küsmek, kin beslemeye değmeyeceği, sevmek ve sevilmenin önemi anlatılmıştır.


Etkinlik

Edebiyatımızdan, dinî ögelerin baskın olduğu bir şiir, hikâye vb. örnek bularak sınıfınıza getiriniz ve arkadaşlarınıza okuyunuz. 
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 99-100 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

Yukarıdaki hikâyenin bize vermek istediği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşup belirleyiniz.
Cevap: Kendimizde kötü bir huy fark ettiğimizde ilerlemeden ve onla baş edecek güçten düşmeden törpülememiz gerektiği mesajı verilmiştir.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

İstiklal Marşımızın yukarıdaki kıtalarında ne gibi dinî kavram ve değerler yer almaktadır? Belirleyip bunlar üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Şehitliğin dinimizce kıymeti ve mertebesinden, ezanlardan, şehadetimizden bahsedilmiştir.

Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri Cevapları Anka Yayınları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102-104-106. Cevapları Anka Yayınları

Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Hazırlanalım

Kandil gecelerimiz hangileridir?
Cevap:

1- Mevlit Kandili
2- Regaip Kandili
3- Miraç Kandili
4- Berat Kandili
5- Kadir Gecesi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz Süleyman Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

Dinî bayramlarda neler yaparsınız? Bununla ilgili anılarınızı ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Dini bayramlarda erkenden kalkar bayram namazlarına gideriz. Bayramda gelecek misafirlere ikramlar hazırlarız. Ziyaretlere gider ve bayramlaşırız. Kurban bayramlarında kurbanlar keser ve dağıtırız.


Güdüleme

“Bu dünya Sultan Süleyman’a bile kalmadı.” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne anlatmak amacıyla söylenmiş olabilir?
Cevap: Evet duydum. Sultan Süleyman hem çok zengin bir padişah hem de uzun yıllar yaşamış biridir. O bile vakti dolunca vefat etmiştir. Ona kalmayan zenginlik ve dünyanın bize hiç kalmayacağı anlatılmaktadır.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Anka Yayınları

Etkinlik

Yukarıdaki ayete göre dualarımızda Allah’tan (c.c.) neler istemeliyiz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yukarıdaki ayete göre Allah’ın bize verdileri için ona şükretmeliyiz ve iyi ameller yaparak iyi birer müslüman olabilmemizi istemeliyiz.

5. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Anka Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Yayınları

1. İslam dininin mimarimiz üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Örnek veriniz.
Cevap: İslam dini mimarimiz üzerinde; camilerde, türbelerde, medreselerde Allah ve Kuran yazıları, dualar, hat yazıları yazılmıştır.


2. Cami musikisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap:  İmamın kıraatle ayet okuması, müezzinin ezan ve kamet getirmesi, selamdan sonra müezzinin okuduğu tespihatlar ve dualardır.


3. Örf ve âdet ne demektir? Tanımlayınız.
Cevap: Örf ve adetler gelenek ve göreneklerimizdir. Dini ve batıl olarak toplumumuza yerleşmiş inanışlardır.


4. Hz. Süleyman (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Süleyman Davud aleyhisselamın oğludur. İsrailiyat’a göre 53 yıl, İslami kaynaklara göre 500 yıl yaşamıştır. Cinlere hükmeden tek peygamberdir. Hem peygamber hem de padişahmış. Hayvanlar, rüzgar ve cinlere hükmedebilmekteymiş. Kudüs’te vefat etmiştir.


5. Aşağıdakilerden hangisi, tekke musikisine ait bir tür değildir?
Cevap: C. Ezan


6. Aşağıdakilerden hangisi, din görevlilerinden biri değildir? 
Cevap: D. Kaymakam


7. Hikmet adı verilen şiirleriyle insanlara İslami ve ahlaki değerleri benimsetmek için çalışan ve şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanan düşünürümüz kimdir?
Cevap: A. Ahmet Yesevî


8. Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla okunan salât-ü selama ne denir? 
Cevap: D. Salâ


9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

• Camilerde imamın namaz kıldırdığı, Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk, girintili yere Mihrap denir.

• Cuma ve bayram namazlarında, imamın minbere çıkarak cemaate konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya Hutbe denir.

• Camilerde genellikle mihrabın solunda bulunan; vaiz, müftü, imam gibi din görevlilerinin cemaate vaaz vermek için çıkıp oturduğu, konuşma yaptığı, merdivenli, yüksekçe yere Vaaz kürsüsü denir.

• Peygamberimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan manzum eserlere Naat denir.

• Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kudüs’te yaptırdığı mescide Mescid-i Aksa denir

• Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatan eserlere Mevlit denir.


10. Aşağıdaki şemaya, örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.