Anasayfa
Ara Bul
11 Eylül 2021, 23:05
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 33-34-35. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 33-34-35. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Öğrendiklerimizi Ölçelim


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları Lisans Yayıncılık

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1. Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.

Cevap: Allah’u teala dünyada her şeyi belli bir düzene göre yaratmıştır. Günlük hayatta basit olarak gördüğümüz her şeyin aslında hayatımızda çok büyük bir önemi vardır.

  • Sabah güneşin doğup, akşam geri batması,
  • Dünyanın kendi etrafında belli bir zaman ve düzende dönmesi gibi

Ve daha bir çok bizim gördüğümüz ve alıştığımız bir mükemmel düzen vardır.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.

Cevap:

  •  “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.”
  • “Allah’ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim.”

3. Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl
etkiler? Kısaca yazınız.

Cevap: Allah’u teala bizim her davranışımız görür duyar ve bilir. Biz aslında hiçbir zaman yalnız değilizdir. Bunları bilerek davranışlarımıza daha çok dikkat edip ona göre yaşamamız gerekir.

Öğretmen öğrencilerine birer tavuk verir.Ve bu tavuğu kimsenin görmediği bir yerde kesip getirin der. Öğrencilerin öğretmenin dediğini yapmaya giderler. Bütün hepsi, tavuğu kesip getirirler. İçlerinden bir öğrenci tavuğu kesmeden getirir. Öğretmeni çocuğa sorar neden tavuğu kesmedin diye çocuk da beni kimsenin göremeyeceği yer bulamadım çünkü Allah  bizi her zaman görür,duyar ve bilir der. Bu hikayeye göre Allah’u tealanın bizi gördüğünü duyduğunu ve yaptığımız herşeyi bildiğini unutmamamız gerekir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde
tamamlayınız.

Cevap:

1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına
…samed……………….denir.
2. Allah’ın (c.c.) ……Rahim………….. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda
bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan ………ihlas…………. Suresi, kısa bir sure olup dört
ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere ……Esmâ-i Hüsnâ…… denir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 34 Cevapları Lisans Yayıncılık

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise
“Y” yazınız.

Cevap:
(D )Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur.
(Y )Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf” denir.
(D )Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya
olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir.
(D )İstediğimiz şekilde dua edebiliriz.
(D )Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan
kimseye “Hanif” denir.

D) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla
örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

  1. Basar                            (3 ) a. Allah’ın (c.c) her şeyi bilmesi
  2. Tekvin                          (5 ) b.Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi.
  3. İlim                               (1 ) c.Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.
  4. Kudret                          (2 ) d.Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması.
  5. Semi                              (4 )e.Allah’ın (c.c.) gücünün her şeye yetmesi.

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

– Evrendeki gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının değişmemesi
– Atmosferi oluşturan gazların belirli bir oranda olması
– Güneş’in her zaman doğudan doğup batıdan batması
– Gece ve gündüzün birbirini izlemesi

1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap: A

A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B) Güneş’in yaşamımız için önemli olduğu
C) Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu
D) Atmosferin kat kat yaratıldığı


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 35 Cevapları Lisans Yayıncılık

2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak”
şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A) İhlas B) Tevhid C) Basar D) Kudret

3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.”
(Enbiya Suresi, 22. ayet.)
Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

Cevap:B

A) Evrende bir düzenin bulunduğu
B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı
C) Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı
D) Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığı

4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.”

Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

Cevap: D

A) İnsanın sıradan bir varlık olduğu          B) İnsanın hareketli bir varlık olduğu
C) Bütün varlıkların birbirine benzediği   D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu

5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen
ilahi kitaplara hangi isim verilir?

Cevap: B

A) Hadis B) Suhuf C) Ayet D) Sure

6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O,
yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.)
Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

Cevap: C

A) Semi B) Kudret C) İlim D) Basar

7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce
Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:C

A) İbadet B) Tevhid C) Dua D) Zekât

8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap:B

A) Dua anı, kişinin Allah’a (c.c.) yakın olduğu anlardan biridir.
B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.
C) Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında iletişimi sağlar.
D) Dua, dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah’a (c.c.) sunmaktır.

 

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.