Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 1:29
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 178-179-180-181-182-183-184-185 Cevapları ADA Yayınları

2020-2021 5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 178-179-180-181-182-183-184-185 Cevapları ADA Yayınları 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ADA Yayınları 

7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kavram haritasını uygun şekilde tamamlayınız.

Cevap :

Elektrik devresi


5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları ADA Yayınları 

Elektrik devresi


5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları ADA Yayınları 

5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları ADA Yayınları


5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları ADA Yayınları 

C. Dev­re ele­man­la­rı­nı ve sem­bol­le­ri­ni içe­ren tab­lo­da­ki boş­luk­la­rı doğ­ru bir şe­kil­de dol­dur­ma­ya ça­lı şınız. Da­ha son­ra aşa­ğı­da­ki dev­re res­mi­ni sem­bo­lik olarak yandaki boşluğa çiziniz.

Elektrik devresi elemanları

Devre sembolleri

Devre sembolü


5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları ADA Yayınları 

Ç. Aşa­ğı­da, sağ ta­raf­ta söz­cük­le­ri oluş­tu­ran harf­ler ka­rı­şık ve­ril­miş­tir. Sözcük­le­rin doğ­ru ya­zı­lı­şı­nı sol ta­raf­ta­ki ku­tu­cuk­la­ra yer­leş­ti­ri­niz.

Cevap :

5. Sınıf Fen Bilimleri  ADA Yayıncılık Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları


5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 183-184-185 Cevapları ADA Yayınları 

Cevap : Testin cevap anahtarı aşağıdadır.

CEVAP ANAHTARI

  1. C
  2. A
  3. B
  4. C
  5. A
  6. B
  7. D
  8. B

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.