Anasayfa Kitap Cevapları
16 Mart 2023, 19:36 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159. Cevapları MEB Yayınları

Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

4. ÜNİTE: MADDE VE DEĞİŞİM: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156 Cevapları

1. Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır. Buna göre I ve II ile gösterilen olaylar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap: D) Buharlaşma- Yoğuşma


2. Şekildeki düzenekte, tahta masa üzerine metal levhanın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmıştır. Bu düzenekte metal levha ısıtıcı ile bir süre ısıtıldığında çivilerin arasında geçmediği görülüyor. Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
Cevap: B) Maddeler ısıtıldığında genişler


3. Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiştir. Bunlardan hangisi 500 °C’ta katı haldedir?
Cevap: D) Kalsiyum


4. Şekildeki kaplar ve termometreler özdeş olup içlerinde aynı miktarda su bulunmaktadır. Sıcaklığı 50°C olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave edilmektedir. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığında hangi durum gözlenir?
Cevap: B) II’deki biraz yükselir, I’de ki biraz azalır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148-149-152-153-155. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevapları

5. Bu deneyde sıvıların özelliklerinden hangisinin farklılığını belirlemek amaçlanmıştır?
Cevap: C) Kaynama noktalarının


6. Kardan adamın görünümü bir süre sonra şekildeki gibi değişiyor. Kardan adamdaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Çevreden ısı alması


Soru: 7. Aynı büyüklükte şişirilmiş özdeş balonlar, I ve II. cam kaplarda bulunan farklı sıcaklıklardaki suların içine batırılıyor. Bir süre sonra kaplardaki balonların görünümü şekildeki gibi oluyor. Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) I. kaptaki balon büzülmüş, II. kaptaki balon genleşmiştir.


8. Suyun hâl değişimi döngüsü şekilde verilmiştir. Buna göre, döngüde gerçekleşen olayların hangilerinde madde ısı alır?
Cevap: D) Erime, buharlaşma, süblimleşme


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 158 Cevapları

9. Şekildeki gibi bir ısıtıcı ile sürekli ısıtılan saf sıvının sıcaklığı, belirli aralıklarla ölçülüp tabloya kaydedilmiştir. Tabloya göre, sıvı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?
Cevap: A) Sıvının kaynama noktası 53°C’tur.


10.Ayşe, X, Y ve Z saf katı maddelerini ısıtıp, erimeye başladıkları andaki sıcaklıklarını çizelgeye kaydediyor ve bu verileri grafiğe geçiriyor.
Ayşe’nin Çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B)


11. Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin genleşmesiyle ilgili değildir?
Cevap: D) Islak çamaşırların yazın daha çabuk kuruması

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222-227. Cevapları MEB Yayınları

12. Buna göre öğrenciler, sıvılarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşır?
Cevap:  C) 1. ve 2. sıvı aynı, 3. sıvı farklıdır.

Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 159 Cevapları

13. Semada bir olayın özellikleri verilmiştir: Buna göre şemada soru işareti (?) ile gösterilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Buharlaşma


14. Bir öğrenci, ıslak çamaşırları asmadan önce ve astıktan bir süre sonra odanın sıcaklığını ölçüyor. Ölçüm sonuçlarına göre öğrenci, odadaki sıcaklığın düşmesinin sebebini aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?
Cevap: D) Çamaşırların kururken ortamdan ısı alması


15. Bir öğrenci, özdeş cam kapları temas ettirerek şekildeki deney düzeneğini kuruyor. Sonra belirli zaman aralıklarında termometredeki sıcaklık değişimlerini gözlemliyor.

Öğrenci, bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır?
Cevap: A) 2. kaptan 1. kaba ısı aktarımı gerçekleşir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.