Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 14:41 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243-244-245. Cevapları MEB Yayınları

6.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 243-244-245. Sayfa MEB Yayınları

6.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 243 Cevapları

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D“, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdendir. Yanlış (Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden doğal afetlerdir.)
(D) Çevre kirliliği, orman yangınları, kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeşitliliği azaltır.
(Y) Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenmiş canlılardır.  (Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardır.)
(D) Tarım zararlılarına karşı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
(Y) Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz. (Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açar.)
(D) Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların oluşmasına sebep olur.
(Y) Tanker kazaları hava kirliliğine sebep olur. (Tanker kazaları su kirliliğine sebep olur.)
(D) Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama yapılmalıdır.
(D) Deprem sırasında koşarak binadan çıkmaya çalışmamalıyız.
(D)Yanardağlara yakın yerlerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır.


B- Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
Cevap:

Dinozor, Moa kuşu, Mamut nesli tükenmiş canlılardandır.
Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidinin fazla olmasıdır.
Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olur.
Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması  onucunda sera etkisi oluşur.
Hava kirliliği asit yağmurlarına sebep olur.
Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87-90. Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 244 Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
Cevap: C) Doğal yasam alanlarının korunması


2. Temiz bir gölde yasayan canlı türleri ve sayıları sekil-1’deki gibidir. Göl kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları sekil-2’deki gibi değişim gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.


3. I. Asit yağmurları I. Asit yağmurları
II. Küresel ısınma
III. Deprem
IV. Sel
V. Ozon tabakasının incelenmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?
Cevap: D) I, II ve V


4.Temizlik maddelerinde kullanılan katkı maddeleri evlerin atık sularının nehir, göl ve denizlere karışmasıyla buralarda birikir. Bunun sonucunda buralarda yaşayan canlıların olumsuz etkilenerek üreyemediği tespit edilmiştir.
Bu konudaki bir çalışmanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre araştırmayı yapan kişi elde ettiği verileri aşağıdaki hangi grafikle gösterebilir?

Cevap: C)


5. Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
Cevap: C) Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 245 Cevapları

6. Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
Cevap: C) Tür çeşidi ve sayısı artar.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-176-177-178-179. Cevapları MEB Yayınları

7. Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
Cevap: B) Hava kirliliği


8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir? 
Cevap: A) Anadolu leoparı


9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
Cevap: C) Kardelen çiçeği (bitkisi)


10. Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili; Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;
I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli
II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli
III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli
IV. Doğal yaşam alanları korunmalı İfadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II, III ve IV


11. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: A) Toplu taşıma araçları kullanılmamalı


12. I. Doğa dengesini korur.
II. Sağlığımızı korur.
III. Ekonomiye katkıda bulunur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?
Cevap: D) I, II ve III


13. Toprak birçok canlının yaşama alanını oluşturur. Toprakta oluşan kirlilik bu canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: A) Yapay gübre kullanmak


14. Aşağıdakilerden hangisi çok hızlı ve ani gelişen, çok miktarda can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri değildir?
Cevap:  B) Kuraklık


15. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
Cevap: B) Su vanalarını kapatmak

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.