Anasayfa Kitap Cevapları
23 Mayıs 2022, 22:02 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266-267-268-269. Cevapları MEB Yayınları

7.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 266-267-268-269. Sayfa MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 266 Cevapları

SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

Soru: 1) Aynı piller ve lambalar kullanılıp şekildeki K elektrik devresi kuruluyor. Daha sonra kurulan elektrik devresinde sadece pil sayısı veya lamba sayısı değiştirilip L, M ve N elektrik devreleri kuruluyor. Buna göre, devrelerin hangilerinde lamba parlaklığı, K devresine göre artmıştır?
Cevap:  C) L ve N


2) Aşağıda verilen elektrik devrelerindeki ampullerden hangisi ışık verir?
Cevap: B)


3) Bir öğrenci şemasını şekildeki gibi çizdiği K ve L elektrik devresini kurar fakat lambaların ışık vermediğini görür. Bu öğrenci lambaların ışık vermesi için öğrenci lambaların ışık vermesi için
I. K devresindeki anahtarı kapatma
II. L devresine pil bağlama
III. L devresine anahtar bağlama
eylemlerinden hangileri kesinlikle yapmalıdır?
Cevap:  C) I. ve II.


Soru: 4) Bir öğrenci özdeş lambalar, piller ve kablolardan oluşan üç elektrik devresi hazırlıyor. Elektrik devresindeki pil sayısının lamba parlaklığına etkisini araştıran bu öğrenci deneyler sonucunda verilen grafiği çiziyor. Öğrenci aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisini deneylerinde kullanmamıştır?
Cevap: B)

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-109-111-112-113. Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 267 Cevapları

A- Aşağıda resimleri verilen devre elemanları ile devre elemanlarının sembollerini doğru olarak eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 267 Cevapları


B- Bir devrenin ampul parlaklıklarının değişimi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre A ve B olaylarının sebeplerini yazınız.
Cevap:

A Olayı: Pil sayısı azaltılmış veya ampul sayısı arttırılmıştır.
B Olayı: Ampul sayısı azaltılmış veya pil sayısı artırılmıştır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 268 Cevapları

1. Aşağıda verilen devre elemanlarının görsel ve 4. sembolleri hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Cevap: A)

2. Aşağıdaki sembollerle gösterilen devre elemanlarından hangisi bağlı olduğu devreyi açıp kapatmaya yarar?
Cevap: D)

3. Yukarıda dört öğrencinin aynı özellikte pil ve ampul kullanarak kurduğu devreler verilmiştir. Bunlara göre hangi öğrencinin kurduğu devredeki lamba parlaklığı daha fazladır?
Cevap: C) Emin

4. Yukarıda verilen basit elektrik devrelerinde aynı özellikte pil ve ampuller kullanılmıştır. Bu devrelerin ampul parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: D) I > III > IV > II

5. Aşağıda verilen devre şemasında kullanılan devre elemanlarının sayısı ve durumu ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
Cevap: D)

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34-35-36. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 269 Cevapları

6 ve 7. soruları aşağıdaki devre şemalarına bakarak yanıtlayınız.

6. Yukarıda iki basit elektrik devresi verilmiştir. Bu Yukarıda iki basit elektrik devresi verilmiştir. Bu iki devrede lamba parlaklığına hangi devre elemanının etkisi incelenmek istenmiştir?
Cevap: C) Pil sayısı

7. Yukarıdaki devrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bağımlı değişkendir?
Cevap: A) Lamba parlaklığı

8. Basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığının x ilişkisi grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap:  C) Pil sayısı

9. Yukarıdaki elektrik devresinde ampulün ışık vermediği görülüyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Pillerin ters bağlanmış olması

10. Bir ampul, bir pil ve elektrik kablosu ile kurulan elektrik devresine sırayla 2 ve 3. pil bağlanarak yukarıdaki devreler hazırlanıyor. Bunlarla ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?
Cevap: C) Pil sayısı bağımsız değişkendir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.