Anasayfa Kitap Cevapları
27 Kasım 2023, 19:44 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

1. ÜNİTE Güneş, Dünya ve Ay: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Güneş’in çapı, Dünya’nın çapından yaklaşık 109 kat daha büyüktür.
2. (Y) Evrendeki en büyük yıldız Güneş’tir.
3. (D) Güneş, Ay’dan daha büyük bir gök cismidir.
4. (Y) Ay’da yağmur, rüzgâr gibi hava olayları görülür.
5. (D) Dünya ve Ay hem dönme hem de dolanma hareketi yaparlar.
6. (Y) Ay’ın İki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık İki haftadır.
7. (D) Dolunay evresinden yaklaşık bir hafta sonra son dördün evresi görülür.
8. (Y) Ay’ın evrelerinin oluşma sebebi, Ay’ın kendi etrafında dönme hareketidir.
9. (Y) Ay’ın atmosferi ince olduğundan Ay’da canlılar yaşayabilir.
10. (D) Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma süresi İle kendi etrafındaki dönme süresi birbirine yakın olduğu için Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz.

B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

1. Güneş, Dünya’mız için ısı ve ışık kaynağıdır.
2. Dünya gibi Güneş’in de katmanları vardır.
3. Ay yüzeyine çarpan gökcisimleri Ay yüzeyinde, krater denen çukurları oluşturur.
4. Ay, son dördün ve yeni ay evreleri arasında hilal evresindedir.
5. Ay, canlıların yaşayabilmesi için uygun şartlara sahip değildir.
6. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi saat yönünün tersi yönünde modellenmelidir.
7. Güneş, Dünya’dan büyüktür.
8. Yeni ay, İlk dördün, dolunay ve son dördün Ay’ın ana evreleridir.
9. Ay’ın, Dünya etrafındaki dolanma hareketi saat yönünün tersidir.
10. Ay’ın İki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık yedi gündür.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70-72-73-74-75-76-77. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıda, bazı bilgiler ve Güneş’in görseli verilmiştir. 

Verilen bilgilere ve görsele göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Cevap: C) Güneş’in katmanları var mıdır?

A) Güneş’in dönme yönü nasıldır?
B) Güneş’in geometrik şekli nasıldır?
C) Güneş’in katmanları var mıdır?
D) Müslüman astronomların Güneş ile ilgili çalışmaları var mıdır?


2. Bilimsel bir dergide Ay ile ilgili şu habere yer verilmiştir.

Habere göre filizlerin donma sebebi Ay’ın hangi özelliği ile ilgilidir?
CevapD) Ay’ın atmosfer yapısıyla

A) Ay’ın büyüklüğüyle
B) Ay’ın geometrik şekliyle
C) Ay’ın yüzey yapısıyla
D) Ay’ın atmosfer yapısıyla


3. Neİl Armstrong, 16Temmuz 1969’da Ay görevi kapsamında Apollo 11 uzay gemisi ile yola çıkmış ve 20 Temmuz 1969’da Ay’a ayak basan İlk insan olmuştur. Ay’daki ayak izi hâlâ silinmemiştir. 

Armstrong’un ayak izinin Ay’dan silinmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Yağış ve rüzgâr gibi hava olaylarının gerçekleşmemesi

A) Yağış ve rüzgâr gibi hava olaylarının gerçekleşmemesi
B) Yüzeyinin kraterlerle kaplı olması
C) Doğal ışık kaynağı olmaması
D) Dünya’ya Güneş’ten çok daha yakın olması


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

4. Fen bilimleri öğretmeni, Güneş ile Dünya’nın büyüklüğünü bir oyunla öğretmek istemektedir. Bunun için sınıfa büyüklükleri farklı kırmızı, sarı, mavi ve mor boncuklar getirmiştir. Öğrenciler, seçtikleri iki farklı renkteki boncukları kullanıp ve aşağıda verilen kurallara uyarak Güneş ile Dünya’nın büyüklüklerini gösteren modeller hazırlayacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi hem belirlenen kurallara hem de Güneş ile Dünya’nın büyüklük ilişkisine uygundur?
Cevap: D

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 40 Cevapları


5. Ay’da canlıların yaşamalarına uygun şekilde hazırlanan tasarımlarda cam fanus kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Atmosfer görevi görmesi için

A) Dünya gibi küre şeklinde olması için
B) Dönme yönünün değişmemesi için
C) Atmosfer görevi görmesi için
D) Hava olaylarının etkilerinden koruması için


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

6. Ay ile ilgili verilen aşağıdaki afişi inceleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi bu afişten çıkarılabilecek doğru bir ifadedir?
Cevap: B) Ay, kendi etrafında ve Dünya etrafında aynı yönde hareket eder.

A) 3 numarayla gösterilen hareket, Ay’ın Güneş etrafında dolanma hareketidir.
B) Ay, kendi etrafında ve Dünya etrafında aynı yönde hareket eder.
C) Ay’ın 2 ve 3 numaralı hareketlerinin dönme yönleri birbirine zıttır.
D) Ay, 1 numarayla gösterilen hareketle dolanma hareketi yapar.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140-141-144-145-146-148-149. Cevapları MEB Yayınları

7. (…) Buna göre Kayra’nın bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ay’ın kendi etrafında dönme süresiyle Dünya’nın etrafında dolanma süresi yakın olduğu için

A) Ay, Dünya ile beraber eş zamanlı olarak Güneş’in etrafında dolandığı için
B) Ay’ın kendi etrafında dönme süresiyle Dünya’nın etrafında dolanma süresi yakın olduğu için
C) Ay, kendi etrafında saat yönüne ters döndüğü için
D) Ay’ın atmosferi, Dünya’nın atmosferinden daha ince olduğu için


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

8. Ada, fen bilimleri dersinden Ay’ın evreleri konulu proje almıştır. Ay’ın ana ve ara evrelerini bir ay boyunca gözlemleyecektir. Gözlemlerini fon kartona çizecek ve evrelerin adlarını yazacaktır. Fakat Ada, bazı geceler hava bulutlu olduğu için Ay’ı gözlemleyememiştir. Bu nedenle fon kartonunda bazı evrelerin çizimi eksik kalmıştır. Eksik kalan evreleri daha sonra tamamlamak üzere turuncu renge boyayıp numaralandırmıştır. 

Buna göre fon kartonuna aşağıdaki görsellerden hangileri eklenirse Ada’nın projesi doğru tamamlanır?
Cevap: A) İlk Dördün  / / \ \ Şişkin Ay

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 42 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki tablonun İlgili yerlerine Ay’ın ara evrelerinin adlarını yazınız. Adını yazdığınız evrelerin altındaki dairelere de evrelerin resimlerini çiziniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 43 Cevapları

2. Dünya’dan bakıldığında neden Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz? Yazınız.
Cevap: Ay’ın dönme süresi ile Dünya’nın dönme süresinin birbiriyle aynı zamanda gerçekleşmesinden dolayı Ay’ın bir yüzü hep dünyaya dönük olur.

3. Ay’ın evrelerinin isimlerini oluş sırasına göre aşağıya yazınız.
Cevap: Yeni ay-hilal-ilk dördün-şişkin ay-dolunay-şişkin ay-son dördün-hilal şeklindedir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 44 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap