Anasayfa Kitap Cevapları
3 Ocak 2023, 2:28 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52-53-54-55. Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. Ünite: Canlılar Dünyası: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 52-53-54-55. Sayfa SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları SDR Dikey Yayınları

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Çiçekli bitkilerde bulunan çiçek, bitkinin üreme organıdır.
2. (Y) Kuşlar, yavrularını doğurur.
3. (Y) Mikroskobik canlıların tamamı zararlıdır.
4. (D) Bazı şapkalı mantarlar zehirlidir.
5. (D) Yoğurt oluşumu, yararlı bakteriler tarafından gerçekleşir.
6. (Y) Tek hücreli mantarların tamamı zararlıdır.
7. (D) Kuşlar, yumurta ile çoğalır.
8. (D) Balıklar, omurgalılar sınıfında yer alır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Genelde kök, gövde gibi yapıların yeterince gelişmediği bitki grubuna çiçeksiz
bitkiler denir.
2. Vücutlarında kemik ve kıkırdak gibi sert yapıların bulunduğu iskelete sahip canlılara
omurgalı hayvanlar denir.
3. Sütten yoğurt yapımında mikroskobik canlılar yararlanılır.
4. Mantarlar küf, şapkalı, parazit ve maya mantarları olmak üzere dörde ayrılır.
5. Mikroskobik canlılara amip öglena, paramesyum ve bakteriler örnek olarak
verilebilir.
6. İnsan sağlığı açısından, parazit mantarlarla mücadelede hijyen çok önemlidir.
7. Çiçekli bitkiler genelde kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi yapılardan oluşur.
8. Suda veya karada yaşayabilen, vücutlarının dış kısmı pullarla kaplı ve yumurta ile çoğalan canlı grubu sürüngenlerdir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-123. Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları SDR Dikey Yayınları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bitkilerin hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir?
Cevap: D

A) Eğrelti otu B) Atkuyruğu C) Su yosunu D) Elma


2. Bir canlının özellikleri şu şekildedir:
I. Omurgaya sahiptir.
II. Yumurta ile çoğalır.
III. Vücudu pullarla kaplıdır.
Yukarıda özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: B


3. Çiçekli bitkilerde kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organlar bulunur. Yaprağın görevi besin üretmek, terleme ve solunum yapmaktır. Emel Hanım, sarma yapmak için bahçelerinde bulunan üzüm bitkisinin yapraklarının bir kısmını toplamıştır.
Yaprakları toplanan üzüm bitkisiyle ilgili besin üretme, solunum ve terleme olayları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B


4. Aşağıda mantarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A

A) Şapkalı mantarların tümü besin olarak tüketilebilir.
B) Bazı türleri el ve ayaklarda kaşıntı oluşturur.
C) Bazı türleri mikroskop ile görülebilir.
D) Yararlı ve zararlı çeşitleri vardır.


5. Aşağıda mikroskobik canlılar için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D

A) Gözle görülemeyecek kadar küçük yapıdadır.
B) Bazı türleri, insan sağlığı için tehlike oluşturur.
C) Bazı türleri, insan sağlığına yarar sağlar.
D) Mikroskobik canlılar, bitkilere örnek olarak verilebilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları SDR Dikey Yayınları

6. Mantarlarla ilgili;
I. Besinlerin küflenmesine neden olur.
II. İnsan sağlığını olumlu etkileyen türleri parazit mantarlardır.
III. Şapkalı mantarların tamamı faydalıdır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: A

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52-59. Cevapları MEB Yayınları

7. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hastalıklardan hangisi mantarların neden olduğu bir hastalıktır?
Cevap: C

A) Kolera B) Nezle C) Saçkıran D) Verem


Çiçekli bir bitkide bitkinin dik durmasını ve su, besin ve minarellerin bitkinin diğer taraflarına taşınmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Kök B) Gövde C) Yaprak D) Çiçek


9. Aşağıda bir canlı türüne ait bazı özellikler verilmiştir:
I. Vücutları nemli bir yapıdadır.
II. Yumurta ile çoğalır.
III. Gelişme aşamasında başkalaşım geçirir.
Özellikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

A) Kurbağalar B) Kuşlar C) Memeliler D) Sürüngenler


10. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi omurgasız canlılar arasında yer almaz?
Cevap: B


1. Yukarıda görseli verilen karayosunu gibi çiçeksiz bitkilerin yapısında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaz?
Cevap: A

A) Çiçek B) Gövde
C) Kök D) Yaprak

2. Ünite Eğlenerek Öğrenelim


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları SDR Dikey Yayınları

Aşağıdaki kavramları bulmaca kutusunda bularak bu kavramların üzerini çiziniz. Kalan harfleri soldan sağa birleştirerek aşağıdaki şifreyi bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları SDR Dikey Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.