Anasayfa Kitap Cevapları
7 Ocak 2024, 11:43 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93-94. Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

3. ÜNİTE Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93-94. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 88 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Dinamometreye asılan cismin kütlesi arttıkça yaydaki uzama miktarı da artar.

2. (Y) Dinamometre ile ölçümünü yaptığımız büyüklüğün birimi kg’dır.

3. (D) Sürtünme kuvveti bazen hayatımızı kolaylaştırır.

4. (D) Esnekliği fazla ve ince yaylarla yapılmış dinamometre ile daha hassas ölçüm yapılır.

5. (Y) Dinamometrelerdeki yaylar gibi sakız da esnek cisimlere örnektir.

6. (Y) Kaygan yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için hareket daha zordur.

7. (Y) Cisimlerin temas yüzeylerinin pürüzlü olması sürtünme kuvvetini azaltır.

8. (D) Sürtünme kuvveti sayesinde yazı yazabiliriz.

9. (D) Bir hava aracı sürtünme kuvveti dikkate alınarak tasarlanır.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran; cisimlerin hızını, yönünü, şeklini değiştiren veya cisimleri döndüren etkiye ….kuvvet….. denir.

2. Dinamometre .….yay….. ların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır.

3. Kuvvetin birimi kısaca ……N….. ile gösterilir.

4. Dinamometrenin ölçebileceği en …….büyük…..  değeri aşan kuvvetler, dinamometrenin içindeki yayın yapısını bozar.

5. Pürüzlü yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvveti, kaygan yüzeylerdekinden daha .…fazla……. dır.

6. Toprak yol …….mermer…… zemine göre daha çok pürüzlüdür ve ortaya çıkan sürtünme kuvveti daha fazladır.

7. Araçların tekerlekleri ile yol arasında oluşan ……sürtünme kuvveti….. sayesinde araçlar güvenli şekilde durabilir.

8. Makine parçalarının arasındaki sürtünmeyi azaltmak için …..makine yağı…. kullanılır.

9. Buz pateni ve kayak sporlarında sürtünmenin az olması istenir. Bu nedenle patenlerin ve kayak takımlarının yüzeyleri ……az pürüzlü….. tasarlanır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119-120-121-123-125-126. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 89 Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aslıhan, aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili alanı işaretlemiştir. Ancak tabloda işaretlemenin birini yanlış yapmıştır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 89 Cevapları

Buna göre Aslıhan kaç numaralı ifadeyi yanlış işaretlemiştir?
Cevap: D

A) I
B) II
C) III
D) IV


2. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin yanındaki görseli inceleyiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 89 Cevapları

Mert, öğretmenine sürücülerin neden hızlanmamaları ve ani manevra yapmamaları gerektiğini sorar.

Öğretmen, aşağıdakilerden hangisini söylerse Mert’in sorusunu doğru cevaplamış olur?
Cevap: A

A) Kaygan yolda giden araç ile zemin arasında sürtünme kuvveti az olduğu için
B) Kaygan yolda giden araç ile zemin arasında sürtünme kuvveti fazla olduğu için
C) Kaygan yolda ilerleyen aracın hareketi zorlaştığı için
D) Kaygan yol daha pürüzlü olduğu için


3. Yandaki dinomometre 10 bölmeli olup bir bölmesi 3 N’a karşılık gelmektedir.
Bu dinamometre ile en fazla kaç N’lık cisimler ölçülebilir?
Cevap: D

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 90 Cevapları

4. Aşağıda, bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değişimini gösteren grafik verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 90 Cevapları

Buna göre verilen grafik aşağıdaki durumlardan hangisine aittir?
Cevap: D

A) Kalecinin maça eldivensiz başlaması Sonra eldiven takması
B) Sporcunun buz pateni yapması Sonra botlarını giyerek evine gitmesi
C) Arabanın karlı yolda ilerlemesi Sonra zincir takılarak ilerlemesi
D) Topun toprak zeminde ilerlemesi Sonra mermer zeminde ilerlemesi


5. 5. sınıf öğrencisi Yusuf Kerem, fen bilimleri dersi proje ödevi için bir dinamometre tasarlamıştır. Yusuf Kerem’in hazırladığı dinamometre en fazla 90 N ölçmektedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 90 Cevapları

Yusuf Kerem, dinamometresinin yukarıdaki kuvvetleri ölçerken tam bir değer göstermesini istemektedir. 

Buna göre Yusuf Kerem, dinamometresini kaç bölmeye ayırmalıdır?
Cevap: B

A) 9 bölme
B) 10 bölme
C) 11 bölme
D) 12 bölme


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 91 Cevapları

6. Aşağıdaki paraşütlere özdeş kutular bağlanmış ve paraşütler aynı yükseklikten serbest bırakılmıştır. Paraşütlerin yüzey genişlikleri küçükten büyüğe doğru I, II ve III şeklindedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 91 Cevapları

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde paraşütlerin yere inme süreleri büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
Cevap: A

A) III, II, I
B) I, II, III
C) II, I, III
D) III, I, II

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

7. I. Karlı yolda araba lastiklerine zincir takılması
II. Kapı menteşelerinin yağlanması
III. Buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ağır eşyaların altına tekerlek takılması
IV. Uçakların uç kısımlarının sivri tasarlanması
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde sürtünme kuvvetinin azaltılması amaçlanmıştır?
Cevap: C

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV


8. I. Yazı yazmak
II. Yürümek
III. Fren yapmak
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır?
Cevap: D

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 92 Cevapları

9. (..) Hacer, uçak modelini yaparken aşağıdakilerden hangisini uygularsa yapacağı tasarım amacına ulaşır?
Cevap: C

A) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinde ağır malzemeler kullanmalıdır.
B) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin gövdesini pürüzlü tasarlamalıdır.
C) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin burun kısmını daha sivri tasarlamalıdır.
D) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin kanatlarını geniş tasarlamalıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 93 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Özdeş üç cisim, birbirinden farklı K, L ve M dinamometrelerinde ölçülmüş ve dinamometrelerin yaylarındaki uzama miktarlarının farklı olduğu görülmüştür. Yaylardaki uzama miktarları aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 93 Cevapları

Buna göre yaylardaki uzama miktarlarının farklı olmasının nedeni nedir? Yazınız.
Cevap: Yaylar birbirinden farklı olduğu için uzama da farklılıklar vardır.


2. Tekerlekli patenle pürüzlü bir zemine göre düz zeminde daha kolay hareket edilir. Bu durumun nedeni nedir? Yazınız.
Cevap: Bunun sebebi sürtünme kuvvetidir. Düz zeminde hareket daha kolaydır.


3. Karlı veya buzlu yolların neden olduğu trafik kazalarını önlemek için araçlarda ne gibi önlemler alınabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Kış lastikleri takılabilir. Sürtünme kuvvetini arttırmak için zeminlere topraklama ve tuzlama yapılabilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 94 Cevapları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 94 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap