Anasayfa Kitap Cevapları
2 Şubat 2023, 16:41 - Sena Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100. Cevapları SDR Dikey Yayınları

4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Ünite: Madde Ve Değişim: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 97-98-99-100. Sayfa SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları SDR Dikey Yayınları

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:
1. ( D ) Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama, sıvının her noktasında meydana gelir.
2. ( D ) Kolonyanın elimizi serinletmesi, elimizden ısı aldığını kanıtlar.
3. ( Y ) Donma ve yoğuşma sırasında madde, ısı alır.
4. ( Y ) Bir maddenin donma ve yoğuşma noktası aynıdır.
5. ( Y ) Isıları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur.
6. ( D ) Sıcaklık, ısının bir ölçüsüdür.
7. ( D ) Isı alışverişi farklı sıcaklıktaki maddeler arasında olur.
8. ( Y ) Sadece katı maddeler büzülür.
9. ( D ) Termometre sıvıların genleşme ve büzülme ilkesine göre çalışır.
10. ( D ) Köprü ve demir yolu yapımında, maddelerin ısı karşısında genleşme ve büzülme ilkesini göz önüne almalıyız.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:
1. Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesine buharlaşma denir.
2. Bir maddenin katı hâlden gaz hâle doğrudan geçişine süblimleşme denir.
3. Saf maddelerin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklığa donma noktası denir.
4. Saf bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklık değerine erime noktası denir.
5. Isının birimi olarak genelde kalori kullanılır.
6. Farklı sıcaklıktaki maddeler birbirine temas ederse aralarında ısı akışı olur.
7. Sıcaklık ölçen araçlara termometre denir.
8. Isı alan maddelerin boyutlarında oluşan artışa genleşme denir.
9. Bir maddenin ısı vermesi sonucu boyutlarının azalmasına büzülme denir.
10. Sıcak hava balonunu yukarı doğru hareket ettirmek için balon içindeki havanın ısıtılarak genleşmesi gerekir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37. Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları SDR Dikey Yayınları

C. Aşağıda numaralandırılarak verilen açıklamaların hangi olaylara ait olduğunu bulunuz. Olayların başındaki harfleri örnekte verildiği gibi açıklamaların karşısına yazınız.
Cevap:
1) Isı alarak gerçekleşir. ⇒ a, c, e, f
2) Sadece katı maddelerde görülen hâl değişimidir. ⇒ c
3) Isı vererek gerçekleşir. ⇒ b, ç, d
4) Sadece sıvı maddelerde görülen hâl değişimidir. ⇒ ç, e, f
5) Sadece gaz maddelerde görülen hâl değişimidir ⇒ d
6) Maddelerin üç hâlinde de gerçekleşir. ⇒ a, b
7) Sadece belirli bir sıcaklık değerinde oluşur. ⇒ c, ç, d, e
8) Her sıcaklıkta oluşur. ⇒ a, b, f
9) Yazın elektrik tellerinin uzamasına neden olur. ⇒ a
10) Termometredeki sıvı seviyesinin düşmesini sağlar. ⇒ b
11) Buzdolabına bırakılan balonun küçülmesine neden olur. ⇒ b
12) Tren raylarının aşırı sıcaktan bozulmasına neden olur. ⇒ a


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları SDR Dikey Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi birbirinin tersidir?
Cevap: C) Erime-Donma

4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. Yukarıdaki şemada numaralandırılan olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) Donma-Kırağılaşma-Yoğuşma


3. • Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
• Sıvılarda gerçekleşir.
• Isı alarak gerçekleşir.
Yukarıda özellikleri verilen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Kaynama

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202-203-204-205. Cevapları MEB Yayınları

4. Bazı maddelerin erime/donma noktaları aşağıdaki gibidir. Hangi madde ya da maddeler 50 °C’ ta sıvı hâlde olabilir?
Cevap: C) Su ve beyaz fosfor


5. Isı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Termometre ile ölçülür


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları SDR Dikey Yayınları

6. Fen bilimleri öğretmeni, yandaki deney düzeneğini kurup ısı kaynağını açtıktan sonra öğrencilerin bir süre gözlem yapmalarını istemiştir. İçinde su bulunan 1. kap bir süre ısıtıldıktan sonra kabın içinde hiç su kalmadığı ancak aynı miktarda suyun 2. kapta biriktiği gözleniyor. Bu olayın nedeni,
I. Sıvıların buharlaşması için ısı alması gerekir.
II. Gaz hâlindeki maddeler ısı vererek yoğuşur.
III. Sıvıların katı hâle geçmesi için ısı vermesi gerekir.
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?

Cevap: B) I ve II


7. Aşağıdaki cisimlerden hangi ikisi arasında ısı alışverişi olmaz?
Cevap: A)


8. Aşağıda genleşme olayı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi bilgi yanlıştır?
Cevap: D) Sadece katılarda görülür


9. Aşağıdaki olaylardan hangisi büzülme olayına örnek verilebilir?
Cevap: B) Termometredeki cıvanın alçalması


10. Genleşme ve büzülme ile ilgili verilen örneklerden hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B) Konserve kavanozunun kapağını sıcakken kapatmak

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.