Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:58

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 138-139-140-141-142 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 5. ÜNİTE: IŞIĞIN YAYILMASI: ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

Cevap:

1. (D) Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.
2. (D) Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti
konularak çizilen işarete ışın denir.

3. (Y) Işığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir.
4. (D) Tüm cisimler ışığı yansıtır.
5. (D) Düzgün yüzeylerden düzgün yansıma olur.
6. (D) Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.
7. (D) Yağlı kâğıt, yarı saydam maddelere örnektir.
8. (D) Işık, opak maddelerden geçemez.
9. (Y) Tam gölgenin oluşabilmesi için saydam maddelere ihtiyaç vardır.
10. (Y) Tam gölge oluşumunda perdenin boyu, gölgenin boyunu etkiler.

B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları
cümlelerdeki boşluklara yazalım.

Cevap:

1. Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne ve doğrusal olarak yayılır.
2. Buruşturulmuş alüminyum folyo gibi yüzeyler dağınık yansımaya neden olur.
3. Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 200 ise gelme açısı 70 olur.
4. Işığı iyi geçiren maddelere saydam maddeler denir.
5. Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya gelme açısı denir.
6. Yarı saydam maddelere yağlı kâğıt örnek verilebilir.
7. Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması denir.
8. Tam gölgenin oluşabilmesi için opak  madde gerekir.
9. Işığı hiç geçirmeyen maddelere duvar  örnek verilebilir.
10. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa cismin gölge boyu azalır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

1. I. Silgi IV. Kalın tahta
II. Pet şişe V. Yağlı kâğıt
III. Duvar VI. Buzlu cam
Yukarıdaki verilenlerden hangileri saydam olmayan (opak) maddelere örnektir?

Cevap: A

A) I, III, IV B) II, V, IV, VI
C) II, IV, V D) I, II, III, IV, V, VI

2. Aşağıda gölgenin boyunu etkileyen değişkenler ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
I. Fener, toptan uzaklaştırılırsa gölgenin boyu artar.
II. Top, fenerden uzaklaşırsa gölgenin boyu artar.
III. Fener, topa yaklaşırsa gölgenin boyu artar.
Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve III

3. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirelim. İfade
doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşacağımızı
bulalım.

Cevap:A

A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

4. Aşağıda verilen yüzeylerden hangisi düzgün yansımaya neden olmuştur?

Cevap: B

5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap:D

A) Tüm yüzeyler üzerine düşen ışığı yansıtmaz.
B) Gelen ışın ile ayna arasındaki açıya gelme açısı denir.
C) Yansıma kanunları tüm yüzeyler için geçerli değildir.
D) Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.

6. Yukarıda ışık ışının bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol verilmiştir. Buna göre;
I. 1 ve 4 numaralı açılar birbirine eşittir.
II. 1 ve 2 numaralı açıların toplamı 90 derecedir.
III. 2 ve 3 numaralı açılar birbirine eşittir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap:D

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

7. Şekilde verilen borudan bakan Elif’in, mum ışığını görememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A ) Işık kaynağından yayılan ışığın, boruya ulaşması
B) Işığın doğrusal bir yol izlemesi
C) Işığın her yöne yayılması
D) Işığın karanlık ortamda yayılması

8. Işık ışınının bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol, şekildeki gibi verilmiştir.
Buna göre bu ışının gelme açısı kaç derecedir?

Cevap: B

A) 140 B) 70 C) 20 D) 10

9. Perde üzerinde futbol topunun gölgesini oluşturmak isteyen bir öğrenci futbol
topunu hangi noktaya koyarsa perde üzerinde oluşan gölge en büyük olur?

Cevap: A

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

10. Aşağıdaki tabloda bazı maddeler verilmiştir.
Bu maddelerden yarı saydam olanlar çıkarılırsa tablonun görünümü aşağıda verilenlerde
hangisi gibi olur?

Cevap: C

11. Yukarıdaki görselde farları açık sabit bir arabaya doğru yürüyen bir çocuk
görülmektedir.
Buna göre çocuk hangi noktaya geldiğinde gölgesinin boyu en uzun olur?

Cevap: D

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

www.forumderscevaplari.com Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.