Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 4:04

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 187-188-189 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187-188-189 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI: ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

Cevap:

1.(D)  Devre elemanlarının semboller ile gösterimi bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
2.(Y)  Devre anahtarının açık ve kapalı sembolü aynıdır.
3.(Y)  Pilin sembolü “ ” şeklindedir.
4.(D)  Basit elektrik devrelerinde ampulün ışık vermemesinin sebeplerinden biri de bağlantı
kablolarının kopuk olmasıdır.
5.(Y)  Devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü pil sağlar.
6.(D)  Bilimsel çalışmalarda üç tür değişken bulunur.
7.(Y)  Pil sayısının artması ampul parlaklığını azaltır.
8.(D)  Pil sayısı azalır, ampul sayısı artarsa parlaklık azalır.
9.(Y)  Deneyde sabit tutulan değişkene bağımlı değişken denir.
10.(D)  Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişir.

B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım

Cevap:

1. Devre elamanlarının çizimini kolaylaştırmak için semboller  kullanılır.
2. Basit elektrik devrelerinde bağlantı kablosu düz çizgi şeklinde gösterilir.
3. Devre elemanlarını semboller ile göstermek bilimsel iletişimi sağlar.
4. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren araçlara lamba denir.
5. Devrenin elektrik enerjisi ihtiyacını pil  sağlar.
6. Ampul ışık vermiyor ise anahtar açık olabilir.
7. Deneyde değişiklik yaptığımız değişkene bağımsız değişken denir.
8. Deneyde bağımsız değişkenden etkilenen değişkene bağımlı değişken denir.
9. Ampul sayısı sabit tutulur, pil sayısı azaltılır ise ampul parlaklığı azalır
10. Pil sayısı sabit tutulur, ampul sayısı azaltılır ise ampul parlaklığı artar


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

1. Ziya, verilen devreleri sırasıyla kurmuş ve lambaların parlaklıklarını gözlemlemiştir.
Buna göre Ziya’nın
I. Lamba parlaklığı bağımlı değişkendir.
II. Pil sayısı bağımsız değişkendir.
III. 2. devredeki lambanın parlaklığı, 1. devreninkinden azdır.
yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2. Bir elektrik devresinde lambaların parlaklığını artırmak için aşağıda verilenlerden
hangisi yapılmalıdır?

Cevap: C

A) Anahtar sayısını artırmak
B) Pil sayısını azaltmak
C) Lamba sayısını azaltmak
D) Lamba sayısını artırmak

3. Aşağıdaki devrelerden hangisinde lamba ışık verir?

Cevap: D


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

4. Aşağıda bazı devre elemanlarının sembolleri verilmiştir.

Bu semboller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: A

A) Anahtar B) Lamba C) Bağlantı kablosu D) Pil

5. Basit bir elektrik devresinde lambanın ışık vermesini engelleyen durumlardan hangisi
yanlış verilmiştir?

Cevap: B

A) Anahtarın açık olması
B) Anahtarın kapalı olması
C) Kablonun kopmuş olması
D) Pilin bitmiş olması

6. Aşağıda verilen özdeş sayıda devre elemanlarına sahip devrelerden hangisinde lamba parlaklığı en fazladır?

Cevap: C

A) 3 pil-1 lamba
B) 2 pil-2 lamba
C) 6 pil-1 lamba
D) 3 pil-2 lamba

7.
Yukarıdaki devreyle ilgili
I. Anahtar kapatılırsa lambalar ışık verebilir.
II. Anahtar açıkken pil sayısı artarsa lambaların parlaklığı artar.
III. Ampul sayısı azaltılırsa ampul ışık verir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: A

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

www.forumderscevaplari.com Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.