Anasayfa Kitap Cevapları
15 Nisan 2022, 21:09 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 115-117-118-121. Cevapları Koza Yayınları

Paydası 10, 100 veya 1000 Yapılabilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma Cevapları

3. ÜNİTE ONDALIK GÖSTERİM: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 115-116-117-118-119-120-121. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  115 Cevapları Koza Yayınları

Resimdeki kadın ile satıcının konuşmalarını inceleyiniz. Konuşmalarda geçen kumaş miktarları hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Kesir şeklinde ve ondalık gösterim şeklinde ifade edilmiştir.


Yandaki eş bütünlerin altlarında yazılı kesir kadarlarını boyayınız. Boyalı bölgeleri karşılaştırarak 2/5 kesrini ondalık gösterim biçiminde yazmak için ne yapmanız gerektiğini açıklayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  115 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  117 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirler ile bu kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız ve okuyunuz
Cevap:

a. 3/5 = 6/10 = 0,6 → Sıfır tam onda altı
b. 8/25 ? 32/100 = 0,32 → Sıfır tam yüzde otuz iki
c. 54/1000 = 0,054 → Sıfır tam binde elli dört

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-302. Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdaki kesirleri genişleterek veya sadeleştirerek bu kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  117 Cevapları Koza Yayınları


3. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir biçiminde yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  117 Cevapları Koza Yayınları (1)


Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  118 Cevapları Koza Yayınları

Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 (sıfır) ile 1 arası 10 eş parçaya bölünmüş, bu noktalara karşılık gelen kesirler yazılmıştır. Ayrıca bazı kesirlerin ondalık gösterimleri verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak A noktasına karşılık gelen ondalık gösterimin ne olduğu hakkında düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: 0,8’dir.


Kareli kâğıdınızda aynı doğrultuda onar birim aralıklarla üç nokta işaretleyiniz. Bu noktaları cetveliniz yardımıyla birleştirip uzatarak bir sayı doğrusu oluşturunuz.
Oluşturduğunuz sayı doğrusunda işaretlediğiniz noktalara sıra ile 0 (sıfır), 1 ve 2 sayılarını yazınız. Sayı doğrusunda 0 ile 1 ve 1 ile 2 arasındaki birim uzunluklardan yararlanarak onar eş parçayı işaretleyiniz. Sayı doğrusunda işaretlediğiniz noktalardan üç tanesini A, B ve C harfleri ile adlandırınız. Adlandırdığınız noktalara karşılık gelen ondalık gösterimleri söyleyiniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  118 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  121 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  121 Cevapları Koza Yayınları


2.Aşağıdaki sayı doğrusunda işaretli A, B ve C noktalarına karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

A= 1,6
B= 2,2
C= 0,7
B > A > C

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-19-20-21. Cevapları MEB Yayınları

3. Üç arkadaştan Salih’in boyu 1,68 m, Fatma’nın boyu 1,7 m, Hasan’ın boyu ise 1,62 m’dir. Üç arkadaşın boylarını uzundan kısaya doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

1,7 > 1,68 > 1,62
Fatma > Salih > Hasan


4. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını ucuz olandan pahalı olana doğru sembol kullanarak sıralayınız
Cevap: 15,75 < 36,4 < 54,2 < 76,5


5. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimleri sembol kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:

a. 0,2 < 0,5
b. 0,69 > 0,48
c. 3,8 < 3,48


6. Aşağıdaki ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

a. 44,73 > 44,32 > 44,12
b. 16,43 > 16,25 > 16,08
c. 26,125 > 16,125 > 15,125
ç. 5,293 > 5,248 > 5,205
d. 7,968 > 7,06 > 7,009
e. 0,649 > 0,643 > 0,641

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.