Anasayfa
Ara Bul
17 Eylül 2021, 13:34

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-19-20-21. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Cevapları MEB Yayınları Milyonlar DOĞAL SAYILAR

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Siz bir astronot olsaydınız hangi gezegene yolculuk yapmak isterdiniz?

Cevap: Ben astronot olsaydım Marsa gitmeyi isterdim. Gerçekten yaşam alanı olabilir mi diye araştırmak isterdim.

Soru: 1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız

Cevap:

a) 1984 → Bin dokuz yüz seksen dört
b) 593 201 → Beş yüz doksan üç bin iki yüz bir
c) 70 423 →yetmiş bin dört yüz yirmi üç
ç) 200 004 → iki yüz bin dört

Soru: 2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

Cevap:

a) On altı bin yetmiş üç : 16 073
b) İki bin yetmiş beş : 2075
c) Altı yüz seksen üç bin on yedi : 683 017

Soru: 3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 1 000 001 sayısının okunuşunu yazınız.

Cevap: Bir milyon bir

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Okunuşu “seksen iki milyon yüz yirmi sekiz” olan sayıyı yazınız

Cevap: 82 000 128

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir?

Cevap: 9 basamaklı bir sayıda değeri en yüksek olan basamak Yüz Milyonlar basamağıdır.

5 Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Şifreyi Buluyorum

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Siz de yukarıdaki sayıda verilen sıfır rakamlarının basamak değerlerini bulunuz

Cevap: Cevap yine sıfırdır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Verilen rakamlarla oluşturulabilecek 9 basamaklı en küçük sayının birler bölüğündeki sayıyı bulunuz.

Cevap: 3, 6, 0, 5, 2, 4, 1, 8, 7 verilen sayılar bunlardır. Bunlardan oluşturulabilecek en küçük sayı;

102 345 567 → Birler bölüğündeki sayı ise→ 567 dir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

Cevap:

a) 27 418 906 : Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dok yüz altı
b) 706 564 123 : Yedi yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin yüz yirmi üç
c) 6 493 509 : Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz
ç) 19 008 473 : On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç

Soru: 2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız

Cevap:

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 20 101 984
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198 322 035
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58 016 056
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4 973 010

Soru: 3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 evapları MEB yayınları

Soru: 4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 evapları MEB yayınları

Soru: 5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Cevap: Evet vardır. Doğru okunuşu şu şekildedir; “Dört milyon sekiz yüz altmış bin dokuz yüz üç”

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız
Soru
: a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız

Cevap:

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: 17 000 561 = on yedi milyon beş yüz altmış bir
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9 708 043 < 90 708 043

Soru: b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Cevap: Bursa’nın nüfusu Konya’nın nüfusuna oranla daha fazladır.

Soru: c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Cevap: İngiltere’nin nüfusu Türkiye’nin nüfusuna oranla daha azdır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 7) 87 000 005 > 8□  973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

Cevap: İfadenin doğru olabilmesi için şekil yerine yazılabilecek rakamlar “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6” olması gerekir.

Soru: 8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

Cevap:

(Y) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(D) Murat’ın yazdığı rakamları toplamı 34’tür.
(D) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(D) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.

Soru: 9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 evapları MEB yayınları

Soru: 10)Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 evapları MEB yayınları

“4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 evapları MEB yayınları”

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.