Anasayfa
Ara Bul
5 Ekim 2021, 13:52

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-17-18. Cevapları Koza Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 12-13-17-18. Sayfa Koza Yayınları 7, 8 ve 9 Basamaklı Doğal Sayılar

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Koza Yayınları

Soru: Bu ülkelerin nüfuslarını gösteren sayıların kaçar basamaktan oluştuğunu söyleyiniz. Bu sayıları okuyabilmek için hangi bilgilere ihtiyacınız olduğunu açıklayınız.

Cevap: 8 basamaklı sayılardan oluşmaktadır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Koza Yayınları

Soru: Etkinlik

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Koza Yayınları

Soru: 1. Bir villanın satış fiyatının okunuşu “Bir milyon iki yüz kırk dokuz bin dokuz
yüz Türk lirasıdır.” Bu villanın satış fiyatını rakamlarla yazınız

Cevap: 1 249 900 TL


Soru: 2. Aşağıdaki sayıların okunuşların› yazınız

Cevap:

a. 63 018 504 → Altmış üç milyon on sekiz bin beş yüz dört
b. 8 205 613 → Sekiz milyon iki yüz beş bin altı yüz on üç
c. 247 070 122 → İki yüz kırk yedi milyon yetmiş bin yüz yirmi iki


Soru: 3. Aşağıdaki sayılarla okunuşlarını eşleyiniz

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Koza Yayınları


Soru: 4. Ayşe, Can ve Baran’ın okunuşlarını söyledikleri doğal sayılardan hangisinin rakamlarla yanlış yazıldığını bulunuz. Bu doğal sayının doğrusunu altında verilen kutucuğa yazınız.

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Koza Yayınları

Soru: 5. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını defterinize yazınız.

Cevap:

  • 1 802 763 → Bir milyon sekiz yüz iki bin yedi yüz altmış üç
  • 3 700 250 → Üç milyon yedi yüz bin iki yüz elli
  • 45 060 300 → Kırk beş milyon altmış bin üç yüz
  • 88 004 509 → Seksen sekiz milyon dört bin beş yüz dokuz
  • 892 004 705 → Sekiz yüz doksan iki milyon dört bin yedi yüz beş
  • 999 009 107 → Dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz bin yüz yedi

Soru: 6. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Koza Yayınları


Soru: 7. Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazınız.

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Koza Yayınları


Soru: 8. 72 31∟8Δ4 sayısını oluşturan rakamların toplam› 36’dır. Bu sayının en büyük olabilmesi için ∟ ve Δ yerine gelecek rakamları bulunuz.

Cevap:

7 + 2 + 3 + 1 + 8 + 4 = 25
36 – 25=11

∟ + Δ= 11
∟→ 9
Δ→ 2


Soru: 9. Emel, katıldığı bir yarışmada her satırdan üç kutu açarak yandaki rakamları bulmuştur. Emel’in yarışmayı kazanabilmesi için bu rakamlarla altı, yedi, sekiz ve dokuz basamaklı en büyük ve en küçük sayıları oluşturması gerekiyor. Emel’in oluşturması gereken sayıları bulunuz.

Cevap:

  1. 986 543 210
  2. 102 345 689

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.