Anasayfa Kitap Cevapları
1 Nisan 2022, 19:26 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-135-136-137. Cevapları Koza Yayınları

Kesirle, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Cevapları

3. ÜNİTE Yüzdeler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 133-134-135-136-137. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları

İki arkadaşın yemeyi düşündükleri muz sayıları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız
Cevap: İkisi de aynısını söylemektedir.

1/2’yi yüzde olarak göstermek için 50 ile çarparız oda = 50/100 olur = %50


Paydası 100 olan bir basit kesir yazınız. Tam kısmı 0, ondalık kısmı iki basamaklı bir ondalık gösterim yazınız. Yüzde sembolü ile göstereceğiniz bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeleri ayrı ayrı yüzlük kartlarda modelleyiniz. Modellerinizdeki boyalı bölgelerden yararlanarak kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik ifadeyi, sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  133 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları

Bir tepsi baklavanın birinci gün 2/5’si, ikinci gün %30’u yendi. Hangi gün daha çok baklava yenmiştir?
Cevap:

2/5 x 20 = 4/100 = %40
İkinci gün %30 yenilmiştir.
En çok birinci gün yenilmiştir.


2. Aynı matematik testindeki soruların Ayşe 0,8’ini, Can ise %85’ini çözdü. Ayşe ile Can’dan hangisi daha fazla soru çözmüştür?
Cevap:

0,8 = 8/10 x 10 = 8/100 = %80  Ayşe
Can %85 ile daha fazla soru çözmüştür.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 264-265-266-269-270-271. Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıda verilen sayıları modelleyiniz. Bu sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları (1)


4. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız
Cevap:

a. 0,61; 6/20; %44
0,61 = 61/100 = %61
6/20 x 5 = 30/100 = %30
%30 < % 44 < %61

b. 9,25; %58; 0,51
9/25 x 4 = 36/100 = %36
0,51 = 51/100 = %51
%36 < %51 < %58

c. 76/200; %49; 0,76
0,76 = 76/100 = %76
(76/200) / 2 = 38/100 = %38
%38 < %49 z %76


5. Aşağıdaki boyalı bölgeleri gösteren sayıları, eş bütünlerin altlarında belirtildiği biçimde yazınız. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları


Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarı Bulma Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  136 Cevapları Koza Yayınları

Efe’nin denediği ayakkabının fiyatı, 300 TL’nin %25’i kadardır. Ayakkabının fiyatının kaç Türk lirası olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız
Cevap: Çarpım işlemi yaparak buluruz.
300 x 25/100 = 75 TL


Dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Gruplar dörder tane yüzlük kart alsın. Her grup, bir tane %50’den küçük yüzdelik ifade belirlesin
Cevap:  %20, %28, %33, %45


Her grup, 200 sayısının belirlediği yüzdesine karşılık gelen miktarını bulsun.
Cevap:

200 x %20 = 40
200 x %28 = 56
200 x %33 = 66
200 x %45 = 90


Gruplar, yüzlük kartlarında belirledikleri yüzdelik ifadenin karşılığı olan birimkare sayısını bulsunlar. Bu birimkareleri boyasınlar.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  136 Cevapları Koza Yayınları


Gruplar, bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı nasıl bulduklarını açıklasınlar
Cevap: 200 sayısını belirlediğimiz oran ile çarparak bulduk.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-129-130-132. Cevapları Koza Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  137 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki giysilerin indirimli satış fiyatlarını bulunuz.
Cevap:

640 x 20/100 = 128 TL indirim
640 – 128 = 512 TL elbise fiyatı
360 x 15/100 = 24 TL indirim
360 – 24 = 336 TL mont fiyatı


. Bir çiftlikteki tavuklardan günde 1200 yumurta elde ediliyor. Bu yumurtaların %78’i kolilenerek satılmıştır. Satılan yumurtaların sayısı kaçtır
Cevap:

1200 x 78/100 = 936


3. Bir sabun fabrikasında üretilen sabunlar kurutularak satılıyor. Sabun kuruduğunda kütlesi %12 azalmaktadır. Üretilen 400 kg sabun, satıldığında kütlesi kaç kilogram gelir?
Cevap:

400 x 12/100 = 46  kg azalmakta
400 – 46 = 654 satılmaktadır.


4. Bir spor okulunun 500 öğrencisi vardır. Bu öğrencilerin %28’i futbol, %19’u yüzme, %20’si basketbol eğitimi almaktadır. Futbol, yüzme ve basketbol eğitimi alan öğrenci sayılarını bulunuz.
Cevap:

500 x 28/100 = 140  futbol
500 x 19/100 = 95 yüzme
500 x  20/100 = 100 basketbol


5. Manav Ahmet Amca, her birinde 40 limon bulunan kasalardan 10 tane aldı. Ahmet Amca, tüm limonların %64’ünü sattığına göre geriye kalan limonların sayısı kaçtır?
Cevap:

40 x 10 = 400 birim limon bulunmaktadır.
400 x 64/100 = 256 kg satılmış
400 – 256 = 144 kg limon kalmıştır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.