Anasayfa Kitap Cevapları
18 Eylül 2022, 22:51 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 140-146-147. Cevapları MEB Yayınları

Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri Cevapları

3.ÜNİTE Ondalık Gösterim: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 140-146-147. Sayfa MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları

Tablodaki ondalık gösterimlerin tam ve ondalık kısımlarındaki basamak sayısı kaçtır?
Cevap: Tam kısım 2 ondalık kısım 1 basamaklıdır.


Sizin ayakkabı numaranız kaçtır?
Cevap: 36


Aşağıdaki şekli dikkate alarak cetvel yardımıyla santimetre cinsinden ölçtüğünüz ayak ölçünüzü ondalık gösterim olarak yazabilir misiniz?
Cevap: 36,95


1’den 9’a kadar olan sayıları birer kâğıda yazınız. Tam ve ondalık kısım için birer kâğıt seçip oluşan ondalık gösterimi yazınız. Tam kısım için bir, ondalık kısım için iki kâğıt seçip oluşan ondalık gösterimi yazınız. Tam kısım için bir, ondalık kısım için üç kâğıt seçip oluşan ondalık gösterimi yazınız. Oluşan ondalık gösterimleri onluk taban bloklarıyla modelleyiniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları


Her bir ondalık gösterim için kullandığınız tam, onda birlik, yüzde birlik ve binde birlik sayısı kaçtır?
Cevap:

  • Onluk taban  için 1 tam onluk 3 birlik
  • Yüzlük taban için 1 tam yüzlük 2 onluk ve 1 birlik
  • Binlik taban için 1 tam binlik 1 yüzlük 2 onluk ve 3 birlik
Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 175-178-179. Cevapları MEB Yayınları

Virgülden sonraki basamak sayısı değiştikçe kullandığınız modellerde neler değişti?
Cevap: Kullandığımız modeller büyüdü.


Kesirlerin ondalık gösterimleriyle ilişkili çalışmalar yapan ve katkıda bulunan matematikçileri araştırınız.
Cevap: Gıyaseddin Cemşid adında 14002lü yıllarda yaşayan kişi tarafından ondalık sayılar geliştirilmiştir. Avrupa’da bu sistemin oturmasını sağlayan ise Simon Stevn adında 1500’lü yıllarda yaşamış olan kişidir. İlk noktalı kullanım ise Alman matematikçi olan Bartholomaeus Pitiscus tarafından geliştirilmiştir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız.
Cevap:

  • a) 5 tam binde iki yüz
  • b)  sıfır tam yüzde seksen beş
  • c) sekiz tam yüzde yetmiş beş
  • d) an altı tam onda altı

3) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir olarak ifade ediniz. Ondalık gösterimlere karşılık gelen günlük yaşamdan örnekler veriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları


4) Aşağıdaki tabloda verilen ondalık gösterimlerde farklı renkli rakamların bulunduğu basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

5) Aşağıda verilen kesir ve modellerden yararlanarak tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları


6) Yandaki tabloda verilen rakamlara ve rakamların basamak değerlerine uygun olarak iki ondalık gösterim oluşturunuz. Ondalık gösterimleri tablodaki ilgili boşluğa yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları


7) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 2,346 → Yüzde birler basamağında 4 vardır.
(Y) 32,56 → Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,005’tir.
(Y) 15,103 → Binde birler basamağında 0 vardır.
(Y) 83,78 → Tam kısmı 78’dir.
(Y) 7,007 → Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 7’dir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.